c

Omsorgsboendet Ängsbacken, Sandviken

  • Skanska har byggt omsorgsboendet Ängsbacken i Sandviken.
  • Ängsbacken var ett strategiskt partneringprojekt, detta medförde många fördelar och kostnadsbesparingar för kunden.
  • Vi hade samma personal i alla tre etapper.

Ett nytt omsorgsboende med hjälp av partnering

I Sandviken har Skanska byggt omsorgsboendet Ängsbacken. Sandvikens kommun skickade ut en förfrågan i slutet av 2012, Skanska lämnade in ett anbud i februari 2013 och vann upphandlingen. I april samma år tecknades ett partneringavtal.

Gemensam värdegrund och mål

Fas 1 startade våren 2013. Mycket tid lades på att skapa en gemensam förståelse för projektet och att etablera en gemensam värdegrund, arbetssätt och att formulera mål.

I juni 2013 genomfördes en studieresa till ett trygghetsboende i Vänersborg och ett i Karlstad. I samband med studieresan genomfördes även en startworkshop för projektet. Genom detta fick alla deltagare en gemensam upplevelse och kunde tillsammans dra lärdom utifrån studiebesöken.

Viktigt att skapa en bra produkt

En viktig del av projektet var att skapa en riktigt bra produkt. Tillsammans med beställaren lades stort fokus på att forma produkten och att få fram en specifikation som gick att prissätta.

När vi startade projektet kunde vi se att det dåvarande omsorgsboendet hade undermåliga lokaler, mycket sjukskrivningar bland personalen samt att personalen upplevde att det var för varmt medan brukarna tyckte det var för kallt.

För att skapa ett bra boende där alla skulle trivas så involverades omsorgspersonalen samt de som ansvarade för drift och städning tidigt i projektet. De fick lämna in ”önskelistor” till arkitekterna och utifrån detta kunde en miljö skapas där både personal och brukare kände sig tillfreds.

Etapp 1 startade 2014

I februari 2014 påbörjades nyproduktionen i etapp 1. Etappen omfattade 44 vård- och omsorgslägenheter med tillhörande gemensamhetsytor som avdelningskök och matsal samt expeditioner för sjuksköterskor, tvättstuga och förråd. Teknikutrymmen som fläktrum och undercentral ingick också i etappen.

Rätt materialval skapar trivsel

Alla material i byggnaden valdes noggrant ut. Golven blev mjuka, halksäkra och lättstädade. Vi installerade traverser och takliftar i alla lägenheter. I badrummet användes färgkontraster för att brukarna lätt skulle kunna orientera sig och hitta toalett och handfat. Vi valde färger som äldre tycker om.

För att skapa trivsel i lägenheterna finns det vackra burspråk som gör att de boende kan se i flera riktningar. Det finns även möjlighet att styra temperaturen från alla rum.

Ombyggnad i etapp 2

I september 2015 stod den första etappen färdig. Strax efter det påbörjade vi etapp 2. Den inkluderade ombyggnad av ett redan befintligt hus som gjordes om till omklädningsrum, personalrum, konferens- och mötesrum. Etapp 2 pågick i knappt ett år och stod färdig i september 2016.

Sista etappen en kopia av etapp 1

I oktober 2016 påbörjades den sista etappen. Etapp 3 var en kopia av etapp 1 med 44 vård- och omsorgslägenheter med gemensamhetsytor, avdelningskök, matsal samt expeditioner för sjuksköterskor, tvättstuga och förråd.

Etapp 3 omfattade också nybyggnad av ett tillagningskök med tillhörande funktioner och en samlingssal samt lägenhetsförråd. I december 2018 stod den sista etappen färdig och den sista delen av Ängsbacken kunde tas i drift.

Fördelar med partnering

Att Ängsbacken är ett strategiskt partneringprojekt har medfört många fördelar och kostnadsbesparingar för kunden. Vi har bland annat kunnat ha etableringen på samma ställe från första till sista dag och vi har haft samma personal i alla etapper. Alla etapper överlämnades tidigare än den kontraktsmässiga tiden.

Eftersom etapp 3 var en kopia av etapp 1 så kunde vi dra många lärdomar därifrån. Arbetssättet kunde förfinas för att på så sätt få en effektivare produktion.

Ekonomimöten varje månad

Ekonomimöten hölls i samband med byggmöte månadsvis. Genom en välplanerad budget och genomtänkt ekonomihantering lyckades projektet dessutom sänka totalkostnaden trots att betydande tillägg utfördes under resans gång.

Solcellsanläggning och solfångaranläggning

Även miljö och hållbarhet har varit ett stort fokus i projektet. Vi har arbetat utifrån beskrivningen för Svanenmärkning men ej verifierat. Byggnaderna har bland annat försetts med solcellsanläggning och solfångaranläggning för el och varmvatten.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading