c

Färjeläget Torskholmen, Strömstad

 • I augusti 2019 introducerade Color Line världens största laddhybridfartyg med batteridrift.
 • För att den nya färjan skulle kunna lägga till behövde färjeläget byggas om.
 • Laddhybridfartyget har en 15 meter bredare akterramp än de båtarna som tidigare lagt till i hamnen.
 • Trots att vårt arbete pågått under pågående trafik har det inte orsakat några förseningar eller inställda avgångar.
 • Projektet pågår till sommaren 2020.
 • Vi ska renovera och bygga en 80 meter ny kaj.
 • Färjeläget Torskholmen byggs om och får en ny ramp.
 • Den nya rampen anlände i januari till färjeläget.
 • Rampen monterades på plats med hjälp av en norsk inhyrd kran.
 • Rampen är 27 meter bred.
 • Monteringen skedde under ett två veckor långt båtstopp.
 • Med den nya rampen på plats är färjeläget nu redo att ta emot det nya laddhybridfartyget till sommaren 2019.
 • All pålning har skett från provisoriska pålbryggor från land.

Modernt färjeläge för framtidens båtar

I Strömstad ligger färjeläget Torskholmen som ägs och driftas av Strömstads kommun. Färjeläget trafikeras av rederierna Color Line och Fjord Line på linjen Strömstad – Sandefjord.

I augusti 2019 introducerade Color Line världens största laddhybridfartyg med batteridrift på sträckan. Den nya färjan minimerar utsläppen och begränsar bullret. Den nya färjan är dock 5 000 ton tyngre, 32 meter längre och har en 15 meter bredare akterramp än de båtarna som tidigare lagt till i hamnen.

Färjeläget måste anpassas

För att den nya färjan skulle kunna lägga till behövde färjeläget därför byggas om. Skanska tilldelades uppdraget i juli 2017 som totalentreprenad.

I projektet ingår:

 • Förlängning av trossbrygga med 80 meter.
 • En 27 meter bred RoRo-ramp.
 • Utökning av uppställningsytor på omkring 1000 kvadratmeter.
 • Nytt trapptorn för passagerare.
 • Sju nya fendrar med en höjd av fem meter.
 • Renovering och anpassning av befintlig kaj.

Arbetat med full färjetrafik

Arbetena drog igång mars 2018 och vi har hela tiden arbetat med full färjetrafik. Vi började med grundläggning och pålning. Då vi behövt ta hänsyn till sex dagliga färjeavgångar har vi inte haft möjlighet att arbeta från vattnet, vilket man gör i normala fall. Istället har all pålning skett från provisoriska pålbryggor från land.

Montering av rampen – en stor milstolpe

I januari 2019 var det dags för projektets första, och kanske största, milstolpe – montering av den 27 meter breda och 195 ton tunga RoRo-rampen. Monteringen skedde under ett två veckor långt inplanerat båtstopp. Vi arbetade femton personer i skift i fyra dygn för att vara redo när själva monteringen skulle ske. Vi rev den gamla rampen och monterade dit den nya med hjälp av en norsk inhyrd kran.

Att arbeta med fullt pågående trafik har varit en stor utmaning. Trots detta har vårt arbete inte orsakat några förseningar eller inställda avgångar. Allt har gått helt efter den ordinarie turlistan.

Premiärtur för laddhybridfartyget

I augusti 2019 gick premiärturen för det nya laddhybridfartyget. Premiärturen gick från Sandefjord i Norge till Strömstad. Det blev en stor ceremoni där bland annat den norska statsministern medverkade.
Färjan är 160 meter lång, tar 2 000 passagerare och 500 bilar. Den går på el och diesel istället för enbart diesel och är därför ett grönare alternativ än många andra färjor.

Nya färjeläget klart 2020

Vi har nu gått in i en något lugnare fas där vi genomför anpassningar och renoveringar av den befintliga kajen. Vi påbörjar den sista anläggningsdelen i oktober och ska renovera och bygga en 80 meter ny kaj.

Hela projektet beräknas vara färdigställt till sommaren 2020.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading