c

Norrlands Universitetssjukhus, byggnad 5b, Umeå

  • Byggnad 5b har renoverats och fått ett nytt yttre och inre.
  • Fasaden bilades ned, gammalt fyllningsmaterial och bjälklag i byggnaden revs bort.
  • Föreläsningssalen är modern och inbjudande.
  • Projektet genomsyrades av god planering, involvering och ordning.
  • Att projektet drevs i partneringform gjorde alla entreprenörer väldigt delaktiga och samordnade.

Framgångsrikt ombyggnadsprojekt tack vare partnering

I Umeå pågår stora ombyggnationer vid Norrlands Universitetssjukhus. Det byggs nytt, byggs ut och uttjänta byggnader rivs för att göra plats åt nya.

I samband med att två äldre byggnader, 9a och 9b, skulle rivas för att ge plats åt Nya Psykiatrins Hus så behövdes nya lokaler för personalen som satt i de gamla byggnaderna. Byggnad 5b, som var en nedgången fastighet, stod tom och beställaren Västerbottens Läns Landsting (nu Region Västerbotten) tog beslut om att den skulle renoveras.

Partnering ger ett flexibelt och smidigt arbetssätt

För att skapa ett flexibelt och smidigt arbetssätt beslutade beställaren sig tidigt för att driva projektet i partnering. Syftet var att lägga kraften på att skapa kvalitet istället för att diskutera störningar och kostnadspåverkan.

En visuell projektering i Apricon

Projekteringen gick mycket smidigt. Vi genomförde en visuell projektering i projektnätverket Apricon. Där kunde alla deltagare lägga in sina frågor inför mötet och gavs rätt förutsättningar till att komma väl förberedda.

Blåbetong i fasaden

När arbetena påbörjades i slutet av 2016 upptäckte vi snart blåbetong i fasaden. Beställaren stod då inför ett tufft beslut - riva eller renovera. Man beslutade sig för att fortsätta med renoveringen och projektet växte då betydligt i omfattning på grund av saneringen som behövde genomföras. Ur hälso- och miljösynpunkt var det viktigt att bli av med allt miljöfarligt material. Fasaden bilades ned, gammalt fyllningsmaterial och bjälklag i byggnaden revs bort.

Ett nytt fläktrumsplan och tak

Total ombyggnadsyta uppgick till 5 200 kvadratmeter. Utöver det tillkom en 1 600 kvadratmeter två våningars påbyggnad. Det översta planet är kombinerat fläktrum och personalutrymmen med kök och fikarum. Alla fönster i byggnaden byttes ut.

I projektet användes många smidiga lösningar för att underlätta i val mellan material och lösningar. Bland annat byggdes två typer av rum upp där beställaren kunde titta på och välja vilken typ av spackling, målning och golv de önskade.

Hållbara installationer och höga miljökrav

Under ombyggnaden av byggnad 5b så jobbade vi mot kriterierna för Miljöbyggnad guld utan att certifiera. I byggnaden finns hållbara installationer som ligger i framkant och energimässigt når byggnaden upp till mycket höga miljökrav. Exempelvis är energiåtervinningen i ventilationen så hög som 95 procent. Det innebär att nästan all värme i frånluften tas till vara på för att värma upp tilluften.

Tydliga riktlinjer sammansvetsade teamet

Att projektet drevs i partneringform gjorde alla entreprenörer väldigt delaktiga och samordnade. Som mest var vi 105 personer samtidigt på bygget. Genom tydliga riktlinjer arbetade vi mot samma mål. För att alla skulle känna sig involverade och styra mot de uppsatta målen hölls kontinuerliga möten.

Alla som introducerades i projektet fick i samband med arbetsplatsintroduktionen en introduktion till hur vi arbetade i partnering och mot våra gemensamma mål.

Många typer av möten underlättade

Utöver det obligatoriska morgonmötet för samtliga på arbetsplatsen hölls kontinuerliga samordningsmöten, tidsplaneringsmöten samt installationsmöten. Allt för att få arbetet att löpa på så smidigt som möjligt.

En gång i månaden hölls ett ekonomimöte. Inför mötet hade entreprenörerna informerat om eventuella förändringar utifrån budget och om dessa kunde vara riktprisförändrande. På så sätt hade vi och beställaren god kontroll på projektets ekonomi och alla inblandade fick en förståelse för den ekonomiska modellen.

Hög trivsel på arbetsplatsen

Hela projektet genomsyrades av god planering, involvering och ordning. Alla städade upp efter sig och om bygget inte såg bra ut så utlystes gemensam städdag. Detta medförde att det var ordning och redan med hög trivsel på arbetsplatsen.

En samlingsplats för forskning, utveckling och utbildning

Ombyggnaden av byggnad 5b slutbesiktigades i april 2018 och byggnaden är idag en samlingsplats för forskning, utveckling och utbildning med kontor, expeditioner, undervisningslokaler och laboratorium.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading