c

Boden Business Park, Nybygget

  • Under hösten 2019 kommer de nya husen på Boden Business Park vara inflyttade och redo för framtiden.
  • Produktionen startade sommaren 2018 och har drivits av en mycket tajt tidplan.
  • Att tidplanen är tajt har påverkat materialvalet och valet av stomme.

En plats där kreativiteten frodas

I Boden bygger Skanska just nu ut mötesplatsen Boden Business Park. Nya utbildningslokaler, kontor, konferens, gym och restauranger kommer tillsammans skapa en modern plats där spelutveckling möter kulturella och kreativa näringar och miljöteknik.

Visionen för Boden Business Park är att 2030 vara den attraktivaste mötesplatsen i Europa för tillväxt och innovativa processer i framkant.

Bodens första partneringprojekt

Nybygget är Bodens första partneringprojekt som Skanska driver tillsammans med Boden Science Park. Skanska bygger två kontorshus i tre våningar med en stor gemensam ljusgård som sammanbinder huskropparna, totalt BTA 5 400 kvadratmeter.

En mycket tajt tidplan

Skanska svarade på förfrågan i mars 2018 och sedan dess har det gått undan. Produktionen startade sommaren 2018 och har drivits av en mycket tajt tidplan. För redan i augusti 2019 kommer de då nybyggda utbildningslokalerna fyllas av elever som börjar sin spelutvecklarutbildning.

Prefablösning kortar ner byggtiden

Att tidplanen är tajt har påverkat materialvalet och valet av stomme. För att korta ner byggtid och uttorkningstid har därför en prefabricerad betongstomme valts. En prefablösning medför också att mindre resurser behöver användas samt leder till en bättre arbetsmiljö. Ytterväggarna består av stålreglar som är mindre fuktkänsliga.

Under februari 2019 kommer all prefab att vara monterad och husen kommer vara täta under mars. Därefter påbörjas installation och interiört arbete i husen.

Sätta partnering på kartan

Att projektet drivs i partneringform har varit avgörande för ett framgångsrikt genomförande. Den noggranna planeringen och det nära samarbetet mellan Skanska, kund, verksamhet och övriga partners och har varit av största vikt.

Varje tisdag och onsdag träffas projektgruppen på arbetsplatsen för att tillsammans arbeta och planera framåt. Tillsammans hoppas de kunna sätta partnering på kartan i Norrbotten.

Ett hållbart projekt

Miljö och hållbarhet är viktiga frågor i projektet och byggnaderna uppförs enligt riktlinjerna för Miljöbyggnad Silver.

Att medarbetare trivs och utvecklas är också av stor vikt. På projektet har redan fyra praktikanter tagits emot och en av dem har fått fast anställning.

En innovativ mötesplats

Under hösten 2019 kommer de nya husen på Boden Business Park vara inflyttade och redo för framtiden. Besökarna kommer då mötas en innovativ mötesplats för utvecklingsfokuserade företag som vill träffas, byta idéer och göra affärer.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading