c

Kronodal – Omtankens hus Hus, Höllviken

  • Omtankens Hus har 85 lägenheter ett storkök och en vårdcentral. Fotograf: Jesper Landby/Kristall kommunikation.
  • Ett stort fokus under projektet har varit de miljösatsningar som vi har gjort. Fotograf: Jesper Landby/Kristall kommunikation.
  • Byggnaden uppnår det högsta betyget enligt vårt egna verktyg Gröna kartan. Fotograf: Jesper Landby/Kristall kommunikation.
  • Kommunens vision med Omtankens Hus var att ha trygghet under ett och samma tak. Fotograf: Jesper Landby/Kristall kommunikation.
  • I byggnaden finns ett ljusrum där de äldre kan sitta. Fotograf: Jesper Landby/Kristall kommunikation.
  • På vårdboendets tak har vi monterat över 1 300 kvadratmeter solceller. Fotograf: Jesper Landby/Kristall kommunikation.
  • Solcellerna på taket ger 210 000 kilowattimmar el. Fotograf: Jesper Landby/Kristall kommunikation.
  • För de boende finns också en privat vårdcentral, sjukgymnastik, dagverksamhet, inglasade uterum och restaurang att tillgå i huset. Fotograf: Jesper Landby/Kristall kommunikation.

Ett vård- och omsorgsboende med grönt fokus

I Höllviken i Vellinge kommun har Skanska byggt vård- och omsorgsboendet Kronodal, Omtankens Hus. Projektet har drivits som en partneringentreprenad med Skanska som totalentreprenör. Det har inneburit ett nära samarbete mellan beställare, underentreprenörer och projektörer från tidigt skede.

85 lägenheter och en vårdcentral

Skanska vann upphandlingen av Omtankens Hus 2015 och började då tillsammans med beställaren fastställa funktioner och utformning av boendet. Kommunens vision med Omtankens Hus var att ha trygghet under ett och samma tak – här finns förutom 85 lägenheter ett storkök och en vårdcentral. Huset är indelat i tre delar: norra delen, mittdelen och den södra delen.

Ett av Skanskas grönaste projekt någonsin

Ett stort fokus under hela projektet var alla miljösatsningar som vi utförde. Vi uppnådde det högsta betyget enligt vårt egna verktyg Gröna kartan. Det innebär att vi uppfyllde en rad kriterier inom de fyra fokusområdena energi, klimat, material och vatten.

Omtankens Hus klassificeras som ett mörkgrönt projekt enligt Gröna kartan och är därmed ett av Skanskas grönaste projekt någonsin. Projektet är även certifierat enligt Miljöbyggnad Silver, vilket innebär att projektet förutom högt ställda krav enligt Gröna kartan dessutom uppfyller andra viktiga miljöfunktioner vilket borgar för att bland annat innemiljön håller en god nivå.

Material bedömda inom en rad miljökriterier

Under byggprocessen har vi återvunnit eller återanvänt allt byggavfall och endast använt oss av hållbara miljöval när det kommer till alla inbyggda material så som inredning, limmer och fogar. Allt material har dessutom bedömts utifrån en rad miljökriterier, såsom innehåll av farliga ämnen, beständighet, och förbrukning av energi och råvaror vid tillverkning.

Genererar lika mycket energi som förbrukas

Målet med Omtankens Hus var att fastigheten ska generera lika mycket energi som den beräknas att förbruka. Det innebär att den energi som används varje år kompenseras med lika mycket förnybar energi som huset behöver för värme, kyla, varmvatten och fastighetsel.

På vårdboendets tak har vi monterat över 1 300 kvadratmeter solceller. Dessa ger 210 000 kilowattimmar el och täcker årsbehovet av primärenergi för värme, varmvatten och fastighetsel.

Bergvärme ur 300 meter djupa hål

Vi har även installerat bergvärme som ur åtta stycken 300 meter djupa borrhål bidrar till energiproduktionen. Utöver det bidrar ett välisolerat klimatskal, högpresterande ventilationsaggregat med god värmeåtervinning, frikyla samt lågenergibelysning till att hålla energianvändningen mycket låg. Tillsammans med den stora produktionen av solel bidrar detta till en mycket låg kostnad för byggnadens drift.

Teamet – projektet viktigaste kugghjul

Under projektet har teamet varit projektets viktigaste kugghjul. Samarbetet har fungerat mycket bra. För att säkerställa teamandan under projektets gång genomfördes kontinuerliga workshops där frågor och funderingar har fångats upp.

Vi har dessutom gjort kontinuerliga enkätundersökningar under arbetet för att på så sätt säkerställa relationerna inom projektet. Undersökningarna har fått goda resultat vilket visar att vi har lyssnat och förstått kundens behov. Undersökningarna har också lyft den fina kultur och hjälpsamhet som funnits på arbetsplatsen.

Överlämning i mars 2018

I mars 2018 överlämnades nyckeln till Vellinge kommun. Kommunen har varit mycket intresserad av husbyggnationen och med stolthet berättat för kommuninvånarna och massmedier att man beställt en av de grönaste byggnaderna i Skåne.

Här kan nu de äldre bo i någon av vård- och omsorgslägenheterna med härlig utsikt över slättlandskapet eller med en vy mot Öresund och Foteviken. För de boende finns också en privat vårdcentral, sjukgymnastik, dagverksamhet, inglasade uterum och restaurang att tillgå i huset.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading