c

Spekerödskolan, Stenungsund

  • Skolan består av en huskropp med utskjutande delar.
  • I januari 2014 startade bygget.
  • Projektet har drivits som en partneringentreprenad tillsammans med Stenungsunds kommun.
  • Spekerödskolan är certifierad enligt Miljöbyggnad silver som tar hänsyn till olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och material.
  • Skolans utformades tillsammans med pedagoger och lärare.
  • Vi använde ett avvikelsehanteringssystem på Ipads där ritningarna över byggnaden fanns.

En grön skola med eleven i fokus

I Stenungsund har Skanska byggt Spekerödskolan, en modern skola för 350 elever. Utöver skolan har vi även byggt en fullstor idrottshall. Projektet har drivits som en partneringentreprenad tillsammans med Stenungsunds kommun.

Involverade pedagogerna i processen

För att skapa en skola med de allra bästa lösningarna ville vi redan på projekteringsstadiet involvera skolans pedagoger och personal. Vi höll därför ett antal workshops tillsammans med dem, skolledningen, entreprenörerna och kommunen. Tillsammans projekterade vi fram en skola som uppfyllde allas krav och önskemål.

Taket byggdes i tält på marken

I januari 2014 startade vi bygget. Skolan uppfördes på ett område som tidigare var obebyggt. Skolbyggnaden, som har två plan, består av en huskropp med utskjutande delar.

Skolans olika arbetslag återfinns i de utskjutande delarna medan övrig byggnad innehåller de "offentliga" rummen med idrottshall, matsal och estetiska ämnen.

Speciellt för just detta projekt var att vi byggde skolans tak i stora tält på marken för att sedan lyfta på det. Skolan stod färdig till sommarlovet 2015 och lagom till höstterminen kunde eleverna börja i sina nya lokaler. Idrottshallen var färdigbyggd i oktober samma år.

3D-granskning och 360-field effektiviserade

Under projekteringen använde vi oss av 3D-granskning och under besiktningsprocessen använde vi 360-field. Det innebär att vi använde ett avvikelsehanteringssystem på Ipads. I systemet finns alla ritningar över byggnaden. Om man upptäcker att något är fel eller inte stämmer så läggs det in direkt i systemet. Alla på arbetsplatsen hade tillgång till systemet och kunde gå in och se vad som skulle åtgärdas och vad som redan var avbockat.

Två miljoner kronor billigare än budget

Totalt blev Spekerödskolan hela två miljoner kronor billigare än utsatt budget. Den största delen av denna besparing berodde på inarbetad tid från samtliga entreprenörer. Anledningen var en organisation som tog samordning och planering med alla deltagande parter på väldigt stort allvar. Bland annat hölls dagliga morgonmöten och tydliga tidsavstämningar med alla.

En annan framgångsfaktor har varit samarbetet mellan Skanska, kommunen och våra entreprenörer. Tillsammans har vi följt vår partneringöverenskommelse med öppenhet och respekt för varandras olika förutsättningar.

En grön och certifierad skola

Under hela projektet har vi haft ett stort fokus på miljö och hållbarhet. Vi har under byggprocessen arbetat utifrån Skanskas egen certifiering Grön arbetsplats. Det innebär att vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan under byggprocessen. Det gör vi genom att exempelvis återvinna minst 95 procent av avfallet, köra sparsamt med tunga fordon och ha snålspolande kranar.

Spekerödskolan är dessutom certifierad enligt Miljöbyggnad silver. Miljöbyggnad tar hänsyn till olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och material. Certifieringen säkerställer att byggnaden är bra, både för personerna som vistas i den och för miljön.

Lokalerna nyttjas efter skoltid

Det var av stor vikt att bygga en skola som även skulle kunna nyttjas utanför skoltid. Detta för att slippa att skollokalerna står tomma flera timmar om dygnet. I idrottshallen kan föreningar därför ha olika typer av idrottsevenemang. Tanken är också att det ska gå och ordna med tillfälliga övernattningsmöjligheter i skolsalarna. Delar av skolan kan även användas för olika typer av samhällsmöten.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading