c

Vattenfalls kontor, Luleå

  • Hjärtat i Vattenfalls nya regionkontor är ett ljust atrium som binder samman de två arbetsflyglarna.
  • Med grannar som Luleå Tekniska Universitetet och Luleå Science Park har Vattenfall nära till forskning och studenter.
  • Arbetsmiljö och hälsa var prioriterade områden vid utformningen av huset.

Modernt kontor nära forskning

Vi på Skanska har utvecklat och byggt Vattenfalls nya regionkontor på Porsön i Luleå. När företaget behövde mer ändamålsenliga lokaler gick man ut med en hyresförfrågan till marknaden. Skanska tog fram det vinnande förslaget tillsammans med arkitektbyrån Tema.

Anpassningar efter hyresgästens önskemål

Vi har utvecklat och byggt den tre våningar höga byggnaden för Vattenfalls 300 medarbetare. Tillsammans med hyresgästen har vi utformat huset efter företagets behov och önskemål. Vattenfall har varit djupt involverad i hela processen eftersom de ska sitta i byggnaden under lång tid framöver.

Byggnaden har tre våningsplan och en bruttoarea på 6 200 kvadratmeter. Huset består av håldäck med en betongstomme med utfackningsväggar. Fasaden har en stenskiva i ljus kulör. Utöver kontorshuset har vi skapat en utemiljö för medarbetarna, parkeringsplatser och ett garage.

Tidplan krävde extra noggrann planering

Projekteringen drog igång hösten 2014 och vi började bygga i april 2015. Vattenfall kunde flytta in i november 2016 vilket innebar en mycket snabb byggprocess.

Produktionen har löpt på utan några större utmaningar eller överraskningar. För att klara tidsplanen har vi fokuserat på planering och noggranna arbetsberedningar.

Sulfidlera till deponi

Grundläggningen innebar att vi fick deponera en del sulfidlera. Längs Norrlandskusten finns stora mängder sulfidjord i marken. Jorden är naturlig men när den kommer i kontakt med syre betraktas den som miljöfarlig och måste därför deponeras. I övrigt innebar grundläggningen inga svåra utmaningar.

Många installationer

Installationerna i huset har krävt mycket tid och resurser. Installationssäkerheten var väldigt viktig och vi har använt BIM, Building Information Management, för att undvika krockar.

Öppna ytor och tysta miljöer

Akustiken i huset har varit prioriterad. Tysta arbetsmiljöer, balkonglösningar och en bra ljudnivå i atrium har krävt en noggrann projektering och rätt typ av byggmaterial.

Vattenfalls kontor var det första projektet för den nya husgruppen i Luleå. Ett helt nytt team skulle arbeta ihop och svetsas samman. Det lyckade slutresultatet är ett fint kvitto på hur väl vi lyckades.

Miljöbyggnad guld

Vattenfalls nya kontorsbyggnad är utformad enligt Miljöbyggnad Guld, vilket är den högsta nivån. Miljöbyggnad är ett miljöklassningssystem med fokus på energi, inomhusmiljö och materialval. Miljöcertifieringen innebär att en mängd olika krav ska uppnås och påverkar oss på flera sätt. Det handlar bland annat om hållbara materialval, materialmängd och arbetsmiljö för dem som ska arbeta i byggnaden.

Fokus på gröna lösningar har varit stort i den energieffektiva byggnaden. Exempel är den stora mängden solceller på taket och laddstolpar för elbilar.

Spännande område med spännande grannar

Porsön ligger några kilometer från centrum. Med grannar som Luleå Tekniska Universitetet och Luleå Science Park har Vattenfall nära till forskning och studenter. Det är ett expansivt område där många teknologiska företag väljer att etablera sig. Men det är inte bara Vattenfall som uppskattar närheten till universitetet; vi på Skanska har gett flera studenter praktik i projektet. Det ger oss chansen att visa att vi är en attraktiv arbetsgivare.

Hjärtat i huset är ett stort atrium med entréhall som förbinder två arbetsflyglar. Här finns plats för föreläsningar och möten. Kring den luftiga ljusgården finns lunchrum, pausbalkonger och mötesrum. En stor utemiljö sitter ihop med atriumet. Här kan medarbetarna få frisk luft på lunchen, kaffepausen eller det informella mötet.

Hälsoaspekten var viktig vid utformningen av huset. Byggnaden har tre våningar men bara en hiss. I stället har vi lagt fokus på trappan i atriumet. Vi har även skapat ett stort gym i huset för att uppmuntra till en aktiv livsstil.

Byggnadsarbetena inleddes i april 2015. Ett och ett halvt år senare flyttade Vattenfall in i lokalerna. Byggnaden är såld till Luleälven Fastigheter.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading