c

Kvarnbacken, Norrköping

  • I Norrköping bygger vi Kvarnbacken som består av elva hyreshus med 392 lägenheter.
  • Totat blir det elva hus som byggs i tre kvarter.
  • Kvarnbacken ligger i närheten av Motala ström, universitetet och Louis De Geer konsert och kongress.
  • De elva husen har mellan fem och åtta våningar.

Elva hyreshus växer fram i Norrköping

I Norrköping har Skanska fått i uppdrag att utveckla kvarteret Kvarnbacken som består av elva hyreshus med 392 lägenheter. Husen byggs i tre kvarter i närheten av Motala ström, universitetet och Louis De Geer konsert och kongress.

Elva huskroppar

De elva husen har mellan fem och åtta våningar, garage under mark och en park som kommunen ska anlägga. Totalt handlar det om sju punkthus och fyra lamellhus.

Skanska tog det första spadtaget i december 2015 och har efter det arbetat intensivt med projektet. Marken användes innan projektstarten som parkering.

Nivåskillnader på 15 meter

Projektet påbörjades med markarbeten. Marken som husen byggs på har nivåskillnader på hela femton meter vilket har varit en stor utmaning.

Husen byggs i tre kvarter, A, B och C. I augusti 2016 påbörjade vi prefabmontaget av de fem husen i kvarter C. Sex månader senare påbörjades montaget av kvarter A och efter det i kvarter B.

God logistik krävs

Projektet är stort och omfattande och som mest har det varit 151 personer på arbetsplatsen. Det kräver genomtänkta logistiklösningar och god planering. Därför har en logistiker anställts till projektet.

Succesiv inflyttning till oktober 2019

I mars 2018 är det dags för slutbesiktning av de första husen och inflyttning kommer ske i maj samma år. Parallellt med det slutförs husen i kvarter A och B. Slutbesiktning och inflyttning kommer sedan ske succesivt fram tills oktober 2019 då alla husen ska vara färdiginflyttade.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects