c

Kvarnbacken, Norrköping

 • I Norrköping bygger vi Kvarnbacken som består av elva hyreshus med 392 lägenheter.
 • Totat blir det elva hus som byggs i tre kvarter.
 • Kvarnbacken ligger i närheten av Motala ström, universitetet och Louis De Geer konsert och kongress.
 • De elva husen har mellan fem och åtta våningar.
 • Kv Kvarnbacken
 • Kv Kvarnbacken
 • Kv Kvarnbacken
 • Kv Kvarnbacken
 • Kv Kvarnbacken
 • Kv Kvarnbacken
 • Kv Kvarnbacken

Elva hyreshus växer fram i Norrköping

I Norrköping har Skanska byggt 392 hyreslägenheter åt Lundbergs. Kvarteret Kvarnbacken består av tre kvarter, A, B och C, fördelade på elva hus – sju punkthus och fyra lamellhus. Husen har mellan fem och åtta våningar med lägenheter i storlekarna 1 till 4 rum och kök. Kvarteren ligger i närheten av Motala ström, universitetet och Louis De Geer konsert och kongress.

Första spadtaget december 2015

Skanska fick uppdraget oktober 2015 och tog det första spadtaget i december 2015. Marken som Kvarnbacken byggdes på har nivåskillnader på hela femton meter vilket har varit en stor utmaning i projektet och krävt god planering.

Stommen från Polen

I augusti 2016 började vi prefabmontaget av fem hus i kvarter C. Stommen producerades i tre olika fabriker i Polen och levererades sedan till oss för montering. Att hitta en partner som hade kapacitet att leverera prefabstommar till elva hus var en utmaning.

Parallellt med stomresningen av kvarter C påbörjades även montaget av kvarter A i februari 2017. Sedan var det dags för motsvarande jobb i kvarter B.

Elva huskroppar

De elva husen har mellan fem och åtta våningar, garage under mark och en park som kommunen ska anlägga. Totalt handlar det om sju punkthus och fyra lamellhus.

Skanska tog det första spadtaget i december 2015 och har efter det arbetat intensivt med projektet. Marken användes innan projektstarten som parkering.

Nivåskillnader på 15 meter

Projektet påbörjades med markarbeten. Marken som husen byggs på har nivåskillnader på hela femton meter vilket har varit en stor utmaning.

God logistik krävs

Projektet är stort och omfattande och som mest har det varit 151 personer på arbetsplatsen. Det kräver genomtänkta logistiklösningar och god planering. Därför har en logistiker anställts till projektet.

Succesiv inflyttning till oktober 2019

I oktober 2017 var stommen klar för de fem husen i kvarter C och vi påbörjade bygget av innerväggar och interiör.

I mars 2018 var det dags för slutbesiktning av de första husen och inflyttning kommer ske i maj samma år. Parallellt med det slutförs husen i kvarter A och B. Slutbesiktning och inflyttning kommer sedan ske succesivt fram tills oktober 2019 då alla husen ska vara färdiginflyttade.

Logistiken den största utmaningen

En av de största utmaningarna i projektet har varit logistiken. Som mest arbetar 151 personer samtidigt på arbetsplatsen som är trång. Dessutom ligger projektet centralt i Norrköping så vissa tider får inte tunga transporter köras.

För att lösa logistikproblemen anställdes en logistiker till projektet. Detta har lett till ett bra flöde. Transporterna har minskats och vi har arbetat mycket med samtransporter och leveranser.

Pilotprojekt för säkerhet

Vi har även tänkt lite extra på säkerheten och varit ett pilotprojekt för så kallade säkra zoner. Det är ett projekt som helt har separerat fordons- och gångtrafik.

Engagerad beställare

Vår beställare Lundbergs har varit mycket engagerade i projektet som drivs som ett partneringprojekt. De har en projektledare som sitter på arbetsplatsen och är delaktig i det dagliga arbetet. På så sätt har vi hela tiden haft en öppen och tydlig dialog.

Ett hållbart kvarter

Vi arbetar intensivt med hållbarhet i kvarteret Kvarnbacken. Fastigheterna kommer certifieras enligt Miljöbyggnad silver. Det innebär att vi redan under projektets gång bygger in hållbart och grönt material i huskropparna.

Huskropparna kommer bland annat få fönster med goda energivärden, ventilationssystem med återvinning, god inomhusmiljö och individuell mätning av varmvatten.

Vi arbetar också efter Skanskas egen märkning, Det innebär att vi måste leva upp till ett antal högt satta energi- och miljökrav.

I slutet av maj 2019 skedde den sista förbesiktningen av B-kvarteren och i juni var slutbesiktningen. Vid denna tidpunkt hade de boende flyttat in i alla A, C och en del av B-kvarteren.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading