c

Orrekulla Kubiklager, Göteborg

  • Kubiklager är ett nytt lagerkoncept som erbjuder logistikföretag bättre lösningar.
  • Närheten till Göta Älv har gjort att grundläggningsarbetet blev utmanande. Vi har pålat 65-70 meter men ändå inte kommit ner till fast berg.
  • Byggprocessen gick snabbt efter grundläggningsarbetet.
  • Under plattan finns en lecafyllning.
  • Byggnaden består av en stålhall med sandwichelement och ett duktak.
  • Orrekulla Kubiklager ligger intill E6, söder om Angeredsbron i Göteborg. Läget är ett av Sveriges bästa ur ett logistikperspektiv.

Lagerkoncept som revolutionerar logistikbranschen

E-handeln och ett oförutsägbart beteende hos konsumenter har förändrat behoven på logistikmarknaden. Vi på Skanska har undersökt vad som är viktigast för logistikföretagen för att kunna erbjuda dem bättre lösningar. Många företag behöver mindre lokaler som är flexibla. De behöver även korta hyreskontrakt och möjligheten att snabbt flytta in.

Eget utvecklat koncept möter marknaden

Kubiklager är ett koncept för moderna och flexibla logistiklokaler med korta avtalstider som Skanska har utvecklat för att möta den förändrade efterfrågan på marknaden. Namnet återspeglar den tredimensionella världen i logistikbranschen där pallar, containrar och lastbilar mäts i kubik.

Vi har finansierat projektet och byggt i egen regi. Orrekulla Kubiklager består av 13 000 yteffektiva kvadratmeter, med andra ord hyr vi ut moderna lokaler med full kapacitet från golv till tak.

Projektutvecklingen startade 2013 och utgick från den allt mer snabbfotade logistikmarknaden. Vi lade ner mycket tid och kraft på att skapa ett flexibelt koncept som skulle passa mindre hyresgäster.

Bottenlös lera innebar mycket pålning

Byggprocessen startade våren 2014 med utmanande grundläggningsarbete. Tomten ligger vid Göta Älv och marken består av lera. Vi har pålat 65-70 meter men ändå inte kommit ner till fast berg. Skanskas geotekniker och konstruktörer har beräknat hur vi skapar en stabil grund med tillräckligt många och långa pålar. Under plattan finns en lecafyllning. Den besvärliga grundläggningen tog lång tid i förhållande till resten av byggarbetet.

Flexibilitet innebar utmaning

Själva huset var okomplicerat att bygga. Det består av en stålhall med sandwichelement och ett duktak. Byggnaden står på en betongsockel.

Det var snarare flexibiliteten som skapade en utmaning i och med att det inte fanns avtal med någon hyresgäst och vi skulle ta fram en produkt som skulle kunna locka så många som möjligt. När avtal sedan var tecknade kompletterade vi byggnaden efter hyresgästernas önskemål.

Viktigt med plant betonggolv

Betonggolvet gjöts när huset var på plats. Det är viktigt med tätt tak för att gjutningen ska bli lyckad. I en logistikbyggnad är det även oerhört viktigt att golvet är helt plant. Det får inte luta alls eftersom det får konsekvenser när stora mängder varor förvaras ovanpå och intill varandra.

Lutande tak krävde säkerhetsåtgärd

Takets konstruktion med sin 45 grader takfot krävde extra tankearbete. Höjden som bygglovet medgav mäts i ytterkanterna; därför gjorde vi taket i mitten högre för att skapa mer volym. Det var en smart lösning men lutningen innebar att takläggningen blev utmanande. Vi använde en klätterplattform som fungerade både som fallskydd och som arbetsplattform.

Säkerheten är alltid högsta prioritet för oss på Skanska. Vi är väldigt stolta över att projektet fick en intern utmärkelse för säker arbetsplats. Det betyder att vi var en av Skanskas säkraste projekt 2014.

Flexibla lokaler

I Orrekulla Kubiklager kan hyresgästen utnyttja kapaciteten maximalt från golv till tak. Dessutom placerar vi innerväggar så företaget får exakt den storlek som behövs. Om hyresgästen vill ha mer kontorsyta, en extra port eller annan inredning så löser vi det.

Kortare hyresavtal

Tidigare var det standard att teckna hyresavtal på tio år. Men många e-handelsföretag vet inte hur mycket lagerutrymme de behöver om några år eller om de finns kvar då. Därför erbjuder vi korta hyreskontrakt som minst från tre år eller längre. Därmed kan företagen minska sina risker och samtidigt ha en modern lokal.

Snabb inflyttning

För expanderande företag går det inte att vänta ett par år på lagerutrymme. De måste ha en modern logistiklokal omgående. Orrekulla Kubiklager erbjuder flexibla lokaler som lätt anpassas till varje kunds behov

Tuffa krav och hög ansträngning

Vi på Skanska ställer tuffare krav på oss själva än vad andra gör på oss. Därför betyder ett egenutvecklat projekt att vi anstränger oss ännu mer att bygga hållbart. I Orrekulla Kubiklager har vi fokuserat på att skapa en byggnad som förbrukar så lite energi som möjligt. Projektet var en grön arbetsplats, vilket är Skanskas egen miljömärkning för en hållbar byggprocess.

Orrekulla Kubiklager bidrar till samhällsekonomin genom att skapa förutsättningar för mindre bolag att hyra hållbara logistiklokaler. Om du vill hitta en liten yta relativt snabbt är du annars hänvisad till gamla lokaler med dålig arbetsmiljö och hög energiförbrukning.

Läget vid E6:an betyder att lagret är nära konsumenterna. Transporterna behöver inte ta långa omvägar genom tätbebyggda områden.

Prisbelönt lagerkoncept

Lagerkonceptet utsågs 2015 till Årets Intralogistiklösning vid Logistik & Transportmässan i Göteborg. Motiveringen var att Kubiklager är en modern och flexibel lösning där kunden kan välja storlek och funktion på sin lageryta.

Fastigheten är såld till Corem, vilket visar att vi har skapat en attraktiv produkt för logistikmarknaden.

Lyckat projekt leder till fortsatta satsningar

Orrekulla Kubiklager blev så lyckat att vi fortsätter satsningen med en anläggning i Malmö och ytterligare en i Göteborgsområdet. Vi har planer på fler anläggningar på andra platser i landet inom en snar framtid.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading