c

Ärrarps ängar, Ängelholm

  • Ärrarps ängar i Ängelholm ska förvandlas till ett helt nytt bostadsområde.
  •  Byggandet av bostäderna planerar att påbörjas 2018. Fram till dess arbetar vi med exploateringen av området.
  • Vi gräver fram och förbereder för el, opto- och fjärrvärme.
  • Exploateringsprojektet är färdigt runt jul 2017 och då ska marken vara byggklar och redo för de kommande projekten.

Ett nytt bostadsområde i Ängelholm

I Ängelholm håller just nu Ärrarps ängar på att förvandlas till ett nytt bostadsområde. Här planerar Skanska att bygga 70 villor och kedjehus med äganderätt. Utöver det ska vi även bygga omkring 50 bostadsrätter genom vårt koncept BoKlok.

Tillsammans med vårdbolaget Attendo ska Skanska även bygga ett vård- och omsorgsboende på området. Byggandet av bostäderna planerar att påbörjas under 2018 och vård och omsorgsboendet under hösten 2017. Fram till dess arbetar vi med exploateringen av området.

Exploateringen påbörjades 2017

Byggandet av bostäderna påbörjades 2018 och vård och omsorgsboendet under hösten 2017. Från mars 2017 fram till hösten samma år arbetade vi med exploateringen av området. Uppdraget består av att bygga ut gator, lägga ledningar och fjärrvärme, bygga en lekplats, anlägga ett dagvattenmagasin samt bygga en bullervall.

68 000 kvadratmeter

Områdets yta är 68 000 kvadratmeter och vi har arbetat intensivt. På området har det tidigare funnits ett gammalt grustag. Vi har behövt sanera förorenade dieselmassor som vi inte visste fanns innan projektet påbörjades.

En stor milstolpe var att hinna förbereda allt inför bygget av vård- och omsorgsboendet som var det första byggprojektet som påbörjas.

Nytt spill- och dagvatten

Vi började med att dra in nytt spillvatten och dagvatten in på området. Detta hämtade vi från nätet och närliggande mark. Vi har även grävt och förberett för el och fjärrvärme som den lokala aktören Öresundskraft ska dra in.

200 procent mer regn

Exploateringsprojektet har rullat på enligt plan. Dock hade Ängelholm 200 procent mer regn än normalt under sommaren och hösten 2017. Detta satte käppar i hjulet och gjorde att vi behövde anpassa oss efter det.
Exploateringsarbetet slutbesiktigades julen 2017 och då var marken redo för kommande byggnader.

Hållbarhet och grönt byggande

Ärrarps ängar är en grön arbetsplats, vilket är Skanskas egen miljömärkning av arbetsplatser. Det innebär att vi minskar vår miljöpåverkan under byggprocessen. Det gör vi genom att exempelvis återvinna minst 95 procent av avfallet, köra sparsamt med tunga fordon och ha snålspolande kranar.

Marken som vi arbetat med har varit gammal åkermark med matjord. Under projektet så fick vi omkring 10 000 kubik med överskott av matjord. Det har vi använt som fyllnad i en bullervall samt på område istället för att frakta bort.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading