c

Oceanpiren, Helsingborg

  • Vi arbetade intensivt med övertäckning av förorenade bottensediment.
  • Uppdraget innefattade övertäckning av förorenade bottensediment, stabiliserande fyllnader mot gamla kajlinjer, rivningsarbete samt betongreparationer.
  • Helsingborgs stad planerar att omvandla den gamla industrihamnen till stadsbebyggelse.
  • För att sänka grumlingsvärdet har vi monterat en så kallad bubbelledning.

Gammal hamn blir byggbar mark

Skanska fick i uppdrag att skapa ny byggbar mark vid Helsingborg hamn. Detta genom utfyllnader i havet vid Oceanpiren. Uppdraget innefattade också övertäckning av förorenade bottensediment, stabiliserande fyllnader mot gamla kajlinjer, rivningsarbete samt betongreparationer.

Oceanpiren är en del av Helsingborg hamn. Helsingborgs stad planerar att omvandla den gamla industrihamnen till stadsbebyggelse. För att möjliggöra detta behövde marken först bli byggbar och förstärkningsarbete behövde genomföras.

Påbörjades med pilotförsök

Skanska fick uppdraget under hösten 2016 och vi påbörjade genast arbetet. Under oktober och november genomfördes en förplanering i projektet. I den ingick det att göra en så kallad pilotyta för att hitta de bästa metoderna och materialen till projektet.

Eftersom vi under projektet skulle övertäcka en del av botten så testade vi att lägga ut olika material och tjocklekar på vår pilotyta. Vi testade i olika zoner och lät materialet ligga under en viss tid. Vi hade diverse kontrollmetoder till vår hjälp. Pilotförsöket landade i att verkligheten faktisk var bättre än vad vi hade trott innan och vi kunde genomföra övertäckningen med kontrollerade materialval och metoder.

Ett unikt projekt

Efter pilotförsöket gick vi vidare med geotekniken. Vi tog fram olika modeller från liknande projekt men insåg snabbt att det inte fanns så många andra projekt att tillgå. Utfyllnaden vid Oceanpiren är ett unikt projekt.

Flyttat ut hamnen 60 meter

Övertäckningen är nu slutförd och vi har byggt stabiliserande slänter och ny mark. Under sommaren 2017 arbetade vi med att bygga stabiliserande slänter och ny mark i Oceanhamnen. Vi tog den inre delen av hamnen och flyttade den 60 meter ut. De gamla sponterna var helt sönderrostade och i behov av stabilisering. Vi rev också en gammal kajlinje som sedan rustades upp och förstärktes för att längre fram kunna bebyggas med bostäder.

En bättre vattenmiljö

Projektet vid Oceanpiren kommer bidra till en bättre vattenmiljö. Vi har täckt över förorenat sediment och arbetar intensivt med att hålla nere grumlingsvärdet i vattnet. Vi har därför monterat en så kallad bubbelledning, en slang med trycksatt luft som ligger på botten och bryter grumlingen. På så sätt hålls grumlingsvärdet isolerat just till aktuellt arbetsområde.

För att ytterligare sänka föroreningsgraden blandade vi in två procent aktivt kol i gruset till övertäckningen. Detta bidrar till långsiktigt bättre vattenliv och efterlämnandevärde.

Utöver detta arbetade vi även med att tänka grönt på arbetsplatsen. Vi har bland annat kört alla våra maskiner med miljöbränsle och arbetat aktivt med masshanteringen.

Slutbesiktning 2018

Projektet stod färdigt i slutet av 2017 och slutbesiktning skedde i början av 2018.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading