c

Söderpunkten, Helsingborg

  • Gallerian Söderpunkten kommer att bidra till att södra Helsingborg blir ett mer attraktivt och levande område.
  • Hela gallerian totalrenoveras. Dessutom bygger vi ett nytt våningsplan med Nordens modernaste filmpalats.
  • Söderpunktens entré till gallerian.

Galleria skapar puls i södra Helsingborg

I centrala Helsingborg renoverar och bygger vi ut gallerian Söderpunkten på uppdrag av fastighetsföretaget Jefast. Söderpunkten ska bli ett modernt köp- och upplevelsecenter med restauranger, kaféer, butiker och Nordens modernaste biograf.

Gallerian byggdes på 60-talet och är i behov av upprustning. Vi har rivit ut hela innanmätet och renoverat byggnaden. Ovanpå gallerians parkeringsdäck byggde vi biografen med sju biosalonger.

Helsingborg har i dagsläget en relativt segregerad stadskärna. Söderpunkten är ett av de byggprojekt som ska göra den södra delen av staden mer attraktiv. Gallerian marknadsförs under devisen "Söder glöder" och ska bli en naturlig mötespunkt för alla som bor och arbetar i närheten.

I anslutning till Helsingborgs nya mötesplats uppför vi även ett 20 våningar högt hus med kontor och bostäder. Dessa cirka 80 lägenheterna kommer att bli hyresrätter, vilket ger alla en möjlighet att bo i city med utsikt över det vackra sundet. Hyresrätterna kommer att avlasta den hårt ansatta bostadsmarknaden något.

Vi började bygga våren 2016 och blev klara med gallerian oktober 2018. Under våren håller vi på med hyresgästanpassning av två lokaler som förväntas stå klart till sommaren. Bostadshuset ska färdigställas i en annan entreprenad, men vi har gjort stommen till och med plan fem.

Upprustning och modernisering

Skanska fick i uppdrag av Jefast att utföra en om- och tillbyggnad av gallerian Söderpunkten i Helsingborg. Projektet är en totalentreprenad med partneringupplägg.  

Vi har rustat upp och moderniserat den befintliga byggnaden. Det innebär att vi har tömt  hela gallerian och bygger för nya hyresgäster. Ovanpå det befintliga huset fanns tidigare ett parkeringsdäck. Där har vi rest en ny huskropp på nästan 4 000 kvadratmeter. Här har vi byggt ett toppmodernt filmpalats med sju biosalonger. Den totala uthyrningsbara ytan i Söderpunkten är på 12 000 kvadratmeter.

Vi fick även en tilläggsbeställning som innebär nybyggnad av ett 20 våningar högt hus med kontor och hyresrätter.

Trång arbetsplats mitt i staden

Byggplatsen är placerad mitt i en levande stadsmiljö med boende och projektet beräknas klart för inflytt 2020, folk som arbetar i närheten, cyklister, bilister och kollektivtrafik. Vi är omringade av vägar och ett torg. I början av byggprocessen hade dessutom en vuxenutbildning fortfarande verksamhet i huset. För oss som entreprenör innebär det höga krav avseende bullernivåer, damm, transporter och säkerhet. Avspärrningar och alla arbeten som kan påverka våra grannar bereds noggrant för att arbetsplatsen ska vara en säker miljö för både oss och tredje man.

För att grannar ska veta vad som pågår skickar vi varannan månad ut en lägesuppdatering. Där informerar vi om kommande arbeten och våra säkerhetsåtgärder.

Arbetsplatsen är trång och vi försöker använda just-in-time för att inte belamra ytor i onödan. Till projektet kommer många tunga transporter eftersom vi arbetar med mycket prefabricerat byggmaterial. Tydlig skyltning och kommunikation med förarna är viktig för säkra transporter.

Mycket arbete med stomstabilisering

Vi arbetar enligt principen ”design to cost”; i nära samarbete med beställaren och konsulter gör vi metodval som uppfyller arkitektens vision samtidigt som vi jobbar så kostnadseffektivt som möjligt.

Eftersom vi byggde biografen ovanpå den befintliga byggnaden har stomstabilisering varit en stor del av projektet. Den nybyggda delen är tolv meter hög; stora vindlaster och laster för egenvikten innebar utmaningar i det befintliga huset. Det har medfört omfattande pålning under befintlig byggnad och platsgjutna skjutväggar.

Vår partneringupphandling och det goda samarbetet med beställaren var ovärderligt när markförhållandena visade sig vara besvärligare än väntat. Beställare, konsulter och produktionsledning har arbetat mycket hårt för att tillsammans lösa problematiken. Ett exempel är att vi hade projekterat för åtta meter långa pålar. Det visade sig att vi behövde gå hela trettio meter ner under befintlig byggnad.

- I Helsingborg består marken på vissa ställen av något som lokalt kallas hall. Det kan beskrivas som en pannkakstårta med olika lager som är omväxlande fasta och mjuka. Vi skapar en stabil grund genom att injektera oss fast i de hårda lagren, berättar Andreas Andersson, projektchef på Region Hus Syd.

Vid grundläggningen av höghuset har vi jet-injekterat 408 betongpålar under grundplattan för att klara lasterna. Jet-injekteringen innebär att man borrar ett grovt hål ner i marken och trycker ut en cementblandning. På så kunde vi gjuta upp en betongpelare i marken.

Mycket prefabricerat material

Fasaden består av sandwichelement i plåt. Bjälklaget och pelarna är prefabricerad betong. Över detta har vi stålpelare och stålfackverk samt betong och sandwichväggar.

I det höga huset har vi en bärande betongstomme. Vissa delar är platsgjutna, andra är prefabricerade. Fasaden kommer att bestå av en granitkeramikskiva med inslag av mässing.

Höga krav på akustiken i filmpalatset

De akustiska kraven är höga i den nya filmstaden. Varje biosalong står avvibrerad vilket innebär att vi bygger ett rum i ett rum. Salongen blir en självstående låda. Den sitter ihop med övrig konstruktion via gummiklossar och fjäderupphängningar och blir därmed avvibrerad. Vi använder även stora mängder gips på väggarna.

För att få bra idéer och inspiration har vi åkt på studiebesök till andra biosalonger. Dessutom har vi anlitat akustiker för att få experthjälp.

Säkerhet på hög nivå

Höghuset kräver extra fokus på säkerhet. För oss på Skanska är säkerheten alltid högsta prioritet. När det gäller arbete på hög höjd måste vi lägga ännu mer krut på arbetsberedningar, avgränsningar, rasskydd och andra säkerhetsåtgärder.

I huset kommer vi att jobba med spännarmering för att skapa en stabil konstruktion. Vi spänner ihop huset med vajrar eftersom det är så högt. På Skanska finns några av Sveriges främsta experter inom spännarmering.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading