c

Remonthagen-Tallåsen, Östersund

  • Bostadsområdet i Remonthagen har naturen och skidspår runt knuten. Bild: Östersundshem
  • Tallåsen är en ny hållbar stadsdel i Östersund. Bild: Östersundshem
  • Elever från närbelägna Vallaskolan var på studiebesök. Det var uppskattat av både nyfikna tioåringar och oss.
  • Elevernas härliga teckningar gjorde vår byggbod trevlig och färgglad.
  • Nyanlända och arbetslösa ungdomar fick praktik hos oss. Det var startskottet för Östersundshems utvecklingsprojekt Innanförskapsakademin.
  • Solceller har monterats på alla carports och punkthusen.  De genererar ström till fastighetsel och laddar elbilar i Norrlands första elbilspool. Överskott lagras i vattenkraft.
  • Säkerheten är extra viktig vid arbete på hög höjd. Morgonmöten hölls varje dag under hela byggtiden och innehöll bland annat en genomgång av dagens arbetsmoment och säkerhet i samband med dessa.
  • Vår taktade produktionstidplan samt slutskedestidplan var åtgärder som bidrog till noll fel.

 

Framtidens hållbara bostadsområden

I Östersund har Skanska byggt sju hållbara flerbostadshus med 245 hyresrättslägenheter. Fyra av husen ligger i rekreationsområdet Remonthagen och tre av husen i den nya stadsdelen Tallåsen. Byggnaderna är åtta våningar höga med lägenheter i varierande storlekar. Båda områdena är vackert belägna och Remonthagen har ett skidspår runt knuten.

Det kommunala bostadsbolaget Östersundshem ställde höga krav på miljö och social hänsyn i upphandlingen som vi vann i hård konkurrens. Målsättningen var att bygga framtidens hållbara bostadsområde. Vi på Skanska delar dessa värderingar och har jobbat nära Östersundshem för att uppnå målen. Det var viktigt att bygga kostnadseffektivt men samtidigt få en hållbar slutprodukt med hög standard. Skanska har medverkat i Östersundshems Innanförskapsakademi för att hjälpa nyanlända och långtidsarbetslösa in på arbetsmarknaden.

Östersundshem har upphandlat projektet inom ramavtalet Sabo Kombohus Plus. Det är ett avtal som de allmännyttiga bostadsföretagens organisation, Sabo, har tecknat med Skanska. Genom att använda typhus som bygger på bostadsplattformar med hög grad av prefabricering kan Skanska erbjuda prisvärda, ytsmarta och klimatsmarta bostäder. Husen är Svanenmärkta vilket innebär att de ger minimalt avtryck på miljön under hela sin livscykel – från byggprocess till löpande drift och underhåll.

Byggnadsarbetena inleddes sommaren 2015 och projektet avslutades i september 2017.

 

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects