c

Remonthagen-Tallåsen, Östersund

 • Bostadsområdet i Remonthagen har naturen och skidspår runt knuten. Bild: Östersundshem
 • Tallåsen är en ny hållbar stadsdel i Östersund. Bild: Östersundshem
 • Elever från närbelägna Vallaskolan var på studiebesök. Det var uppskattat av både nyfikna tioåringar och oss.
 • Elevernas härliga teckningar gjorde vår byggbod trevlig och färgglad.
 • Nyanlända och arbetslösa ungdomar fick praktik hos oss. Det var startskottet för Östersundshems utvecklingsprojekt Innanförskapsakademin.
 • Solceller har monterats på alla carports och punkthusen. De genererar ström till fastighetsel och laddar elbilar i Norrlands första elbilspool. Överskott lagras i vattenkraft.
 • Säkerheten är extra viktig vid arbete på hög höjd. Morgonmöten hölls varje dag under hela byggtiden och innehöll bland annat en genomgång av dagens arbetsmoment och säkerhet i samband med dessa.
 • Vår taktade produktionstidplan samt slutskedestidplan var åtgärder som bidrog till noll fel.

Framtidens hållbara bostadsområden

I Östersund har Skanska byggt sju hållbara flerbostadshus med 245 hyresrättslägenheter, efter att ha vunnit en upphandling på uppdrag av Östersundshem. Bruttoarea är drygt 20 700 kvadratmeter och boarea är knappt 14 900 kvadratmeter. Projektet var en totalentreprenad med fast pris.

Östersundshem har upphandlat projektet inom ramavtalet Sabo Kombohus Plus. Det är ett avtal som de allmännyttiga bostadsföretagens organisation, Sabo, har tecknat med Skanska.

Fyra av husen ligger i rekreationsområdet Remonthagen och tre av husen i den nya stadsdelen Tallåsen. Byggnaderna är åtta våningar höga med lägenheter i varierande storlekar. Båda områdena är vackert belägna och Remonthagen har ett skidspår runt knuten.

Byggnadsarbetena inleddes sommaren 2015 och projektet avslutades enligt plan i september 2017.

Gröna värderingar vinner långsiktigt

Det kommunala bostadsbolaget Östersundshem ställde höga krav på miljö och social hänsyn i upphandlingen som vi vann i hård konkurrens. Målsättningen var att bygga framtidens hållbara bostadsområde. Vi på Skanska delar dessa värderingar och har jobbat nära Östersundshem för att uppnå målen. Det var viktigt att bygga kostnadseffektivt men samtidigt få en hållbar slutprodukt med hög standard.

Genom att använda typhus som bygger på bostadsplattformar med hög grad av prefabricering kan Skanska erbjuda prisvärda, ytsmarta och klimatsmarta bostäder. Husen är Svanenmärkta vilket innebär att de ger minimalt avtryck på miljön under hela sin livscykel – från byggprocess till löpande drift och underhåll.

Viktigt arbete före produktionsstart

Vår första stora utmaning började redan innan vi hade fått uppdraget. Det gällde att få till ett bra anbud med den produkt som Östersundshem efterfrågade. Vår kunniga och erfarna anbudsorganisation lade mycket tid och engagemang på att analysera produkt- och metodval. Vi hämtade viktiga erfarenheter från tidigare projekt med Kombohus Plus, hållbarhet och social hänsyn.

Nästa stora steg i arbetet handlade om att skapa en produktionsvänlig produkt. Det innebar att vi jobbade med smarta lösningar tidigt i projekteringen. Till exempel har vi optimerat installationsschakt för rör, ventilation, fiber och liknande. Eftersom vi lade energi på detta i projekteringen, sparade vi tid och undvek problem under produktionen.

Sommaren 2015 satte vi spaden i backen. Östersundshem hade valt vårt byggkoncept Kombohus Plus vilket innebär hus med en hög grad av prefabricering. I kombination med en planerad och styrd byggprocess innebär det en kort genomförandetid.

Noggrann tidplan gav noll fel

Vår målsättning var att överlämna projektet med noll fel på utsatt tid, vilket vi lyckades med tack vare en genomarbetad produktionstidsplan. Vi gjorde flera metodförändringar i produktionen som kapade både kostnader och tid. Dessutom tog vi fram en detaljerad slutskedestidsplan och genomförde egna förbesiktningar.

Ett projekt med 245 lägenheter innebär många upprepningsmoment. För att få alla att känna sig delaktiga har vi jobbat med mål och delmål inom olika områden. På morgon- och veckomöten har vi arbetat med visuell planering och arbetsberedningar. Dessutom har vi genomfört workshops med samtliga medarbetare i produktionen för att optimera vårt arbetssätt. Hela gänget visste vilka mål vi ville uppnå och varför.

- Efter ett uppnått delmål tog vi med alla yrkesarbetare ut på fjällvandring. Det var uppskattat och hjälpte till att bygga ett engagerat team, berättar Ulf Lindström, projektchef på Skanska

Social och grön hållbarhet

För Östersundhem var det viktigt att Remonthagen och Tallåsen skulle bli två hållbara bostadsområden. Vi på Skanska vill vara ledande inom hållbart byggande och försöker alltid skapa gröna projekt; därför var detta ett projekt som tilltalade oss. Dessutom ingick social hållbarhet i uppdraget. Som ett kvitto på att vi har lyckats fick projektet Skanskas hållbarhetspris.

Svanenmärkta bostäder

Vi arbetade med Svanenmärkning av alla hus vilket innebär att de ger minimalt avtryck på miljön under hela sin livscykel. De som flyttar in i ett Svanenmärkt hus märker det genom en god inomhusmiljö men också genom att lägenheterna har individuell mätning av el, värme och energiförbrukning. Mätningen gör de boende mer medvetna om den egna förbrukningen.

Svanenmärkningen innebär bland annat följande:

 • Material och kvalitetskontroll för att undvika inbyggda fuktskador
 • Sund miljö för byggare och boende
 • Stränga krav på byggmaterial och kemikalier
 • Lågt energibehov
 • Snålspolande vattenkranar och toaletter
 • Radonsäker konstruktion
 • Energimärkta vitvaror
 • God ventilation
 • Bra isoleringsvärden

Fler lösningar som hjälper miljön

Östersundshem har varit drivande i processen att hitta hållbara lösningar för Remonthagen-Tallåsen. I nära samverkan med Östersundshem har vi utfört lösningarna nedan.

Smart och innovativ utomhusbelysning där stolparna kommunicerar med varandra för en energisnål och trygg utomhusmiljö. Utomhusbelysningen är dämpad om ingen finns i närheten men tänds upp när någon passerar. Remonthagen-Tallåsen är det första bostadsområdet i Sverige med detta system.

Solceller på alla carports samt punkthusen. Fastigheterna och elbilar förses med el härifrån. Överskott lagras i vattenkraft.

Lokalt omhändertagande av vatten med hjälp av sedumtak på alla byggnader. Det innebär att inget dagvatten går på det kommunala nätet.

Mycket grönyta, färre parkeringsplatser och fler cykelparkeringar än normalt för att uppmuntra till en hållbar livsstil.

Sopsortering i nedgrävda behållare. Systemet gör sopsorteringen enkel och tar mindre plats än soprum. För de boende innebär det minskad risk för lukt eftersom marktemperaturen i behållaren håller avfallet svalt. Arbetsmiljön för renhållningsarbetarna blir bättre eftersom tömning sker med kranbil. Tunga lyft och drag undviks.

Vallabodar samt redskap- och verktygspool. Bostadsområdena ska uppmuntra till en hållbar livsstil. Vallabodar byggts där de boende kan ta hand om sina skidor. Bodar har även byggts för redskap och verktyg. Tanken är att hyresgästerna ska kunna serva sina cyklar och utföra mindre reparationer.

Bra arbetsmiljö med smarta lösningar

Många bra lösningar för arbetsmiljön togs fram under produktionen. Arbetsbelysning 48V LED kopplades in redan under stommontaget och fick sitta kvar till slutskedet. En robotdammsugare hjälpte oss att skapa en städad och trevlig arbetsplats med färre partiklar i luften.

En annan lösning för bättre arbetsmiljö var att byta till lättare skyddsräcken inför prefabväggmontaget. Det gav bättre tillgänglighet för prefabmontörerna vilket ledde till ett säkrare och snabbare montage. Vi har även infört en friskvårdstimme för alla på bygget.

Det har varit ett väldigt roligt projekt tack vare engagerade medarbetare och ett gott samarbete med Östersundshem.

Grön arbetsplats

Projektet var en grön arbetsplats vilket är Skanskas egen miljömärkning av byggarbetsplatser. Vi jobbade med en rad åtgärder för att uppfylla kriterierna. Det handlade om allt från en energieffektiv bodetablering till sortering av byggavfall.

En väg in på arbetsmarknaden

Östersundshem startade i samband med Remonthagen-Tallåsen utvecklingsprojektet Innanförskapsakademin. Syftet är att förebygga utanförskap, inspirera andra samt främja sysselsättningen för nyanlända och arbetslösa ungdomar. Vi på Skanska stöttade Östersundshem i skapandet av Innanförskapsakademin genom att bidra med erfarenheter från Vivallaprojektet i Örebro och andra projekt där vi har jobbat med social hållbarhet.

I Remonthagen-Tallåsen har 16 nyanlända och unga arbetslösa fått praktik. Östersundshem bidrog med tolkar, administratörer och handledare för att stötta oss när vi tog emot praktikanter i produktionen. Praktikanterna har fått prova olika yrken som till exempel snickare, betongarbetare, elektriker, målare och städare. Hälften har efter praktiken fått anställning på olika företag. De övriga har gått vidare till utbildning eller andra stödjande åtgärder.

Elever på studiebesök

För oss på Skanska är det viktigt att skapa en förståelse för vad vi bygger. Vi vill även inspirera unga och väcka nyfikenhet. Elever från årskurs 3 på närbelägna Vallaskolan var på studiebesök, vilket var uppskattat av både dem och oss. Kanske någon av dem börjar jobba på Skanska i framtiden. Elevernas fina teckningar livade upp väggen i vår byggbod. Ett stort intresse har funnits för studiebesök; vi har tagit emot både skolor och företag.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading