c

Kombohus

Vårt byggkoncept Kombohus Plus erbjuder miljövänliga lägenheter i flerbostadshus med hög kvalitet i utförande, standard, komfort och boendemiljö. Med en planerad och styrd byggprocess kan vi lova en kort genomförandetid.

Kombohus Plus är en flexibel lösning. Den fungerar för olika miljöer och förutsättningar och kan byggas i tre till åtta våningar. Tack vare hög förtillverkningsgrad och en planerad och styrd byggprocess, lovar vi en kort genomförandetid. 

Våra lägenheter är skapade med nordisk känsla och för svenska boendemönster – där ljusinsläpp och öppna planlösningar är två starka ledstjärnor.

Vårt byggsystem är konstruerat för lägre byggherrekostnad, bättre driftsekonomi och kortare byggtid, det vill säga låga kreditivkostnader och snabb inflyttning. Byggsystemet är beprövat och har använts i en lång rad projekt – företrädesvis hyresrätter.

Ett kvitto på vårt arbete är den kundnöjdhet vi uppnått i tidigare levererade projekt. Dessutom belönade Miljömärkning Sverige oss med en svan 2010.

Sex månaders byggtid

I och med att stora delar av fastigheten prefabriceras samt att vi arbetar efter en planerad och styrd byggprocess kan vi lova en kort genomförandetid. Huset uppförs ställningsfritt och med små och få materialupplag.

 • Stomme, fasad och badrum förtillverkas komplett i fabrik. Genom att använda prefabricerade betongsandwichelement och håldäcksbjälklag minskar vi arbetet på plats. Risken för fuktproblem minimeras genom användning av fuktokänsliga material, prefabricerade byggdelar och väl genomtänkta detaljlösningar.
 • Hög termisk komfort uppnås med ”tung” betongstomme och högpresterande isolering. Betong med lågt vct används för all foggjutning. Samtliga anslutningar mellan bjälklag och ytterväggar gjuts ihop. På så sätt erhålls ett klimatskal som är robust och tätt över tid.
 • Byggsystemet är okänsligt för väder och vind. Montagetiden är fyra dagar per våningsplan, inklusive komplett fasad, färdiga badrum och permanent värmesystem. Taket monteras på tre dagar, komplett med takavvattningar och taksäkerhet. När taket monterats är exteriören komplett och huset tätt. Då startar också uttorkningen via det permanenta värmesystemet.

Yteffektiva och energisnåla hem

Med öppenhet, ljusflöde och optimal planering av både gemensamma och privata ytor är våra Svanenmärkta hem anpassade för moderna behov. De stora rymliga balkongerna, tillsammans med vinklade fönstersmygar, lägre bröstningshöjd och rejäla fönsterbänkar i natursten ökar känslan av ljus och rymd.

Lägenheterna håller hög kvalitet med tåliga materialval från kända varumärken, bland annat har de genomgående ekparkett, helkaklade badrum och vitvaror med hög energiklass.

Fördelar med Svanenmärkta hus:

 • Material och kvalitetskontroll för att undvika inbyggda fuktskador
 • Sund miljö för byggare och boende
 • Stränga krav på byggmaterial och kemikalier
 • Lågt energibehov
 • Snålspolande vattenkranar och toaletter
 • Radonsäker konstruktion
 • Energimärkta vitvaror
 • God ventilation
 • Bra isoleringsvärden

Drift och underhåll utan överraskningar

Skanskas Kombohus Plus kombinerar låg investering med lång livslängd vilket leder till låga drifts- och underhållskostnader. Vi har följt upp våra hus under snart ett decennium för att säkerställa att beräknad prestanda uppfylls även i driftsläget. För dig som tänker långsiktigt ägarskap är dina tidiga val avgörande för din kommande förvaltning.

 • Tåliga, beprövade och lättskötta material. Fasad, trapphus, lägenhetsskiljande väggar, bjälklag och balkongplatta är alla i betong. Alla installationer är lättåtkomliga. Inne i lägenheten är det helkaklade badrum, parkettgolv samt fönsterbänkar i sten.
 • Miljövänliga material. Vi bygger med oorganiskt material för att undvika fukt. Vårt byggmaterial är fritt från kemikalier och godkänt av Miljömärkning Sverige.
 • Energismarta val. Vitvarorna är energimärkta och kranar och toaletter är snålspolande. Belysningen i gemensamma utrymmen och trapphus styrs lokalt med strömställare, rörelsedetektorer eller närvarodetektering. Yttre och inre entrébelysning styrs med skymningsrelä och tidkanal.
 • Mätning av förbrukning i lägenhet. I standard ingår individuell mätning av el-, värme-, och varmvattenförbrukning per lägenhet. Mätning av kallvatten är tillval. Mätning leder till medvetenhet hos de boende om sin faktiska energianvändning och miljöpåverkan. Som fastighetsägare kan du även debitera faktisk förbrukning per lägenhet.
 • Mätning och styrning av fastighet. Ett datoriserat styr- och mätsystem (DUC) installeras i undercentral och fläktrum. I systemet sker alla reglerings- och styrfunktioner för värme och ventilation. DUC-systemet mäter el- och värmeförbrukning i fastigheten. I systemet hanteras också externa larm samt styrning av exempelvis ytterbelysning. Systemet är även förberett för kommunikation mot överordnat övervaknings-/mätsystem. Vi kan också erbjuda möjlighet till uppföljning och verifiering av fastigheten genom överenskommelse om energitjänstavtal efter färdigställd entreprenad.

Våra hustyper

Sofia

Punkthus, 4-spännare
12-32 lgh
2-4 RoK;
63,5-93 kvm

Linnea

Punkthus, 4-spännare
12-32 lgh
1,5-3 RoK;
45-67 kvm

Kristina

Punkthus, 4-spännare
12-32 lgh
1-3 RoK;
49-79 kvm

Julia

Punkthus, 5-spännare
12-39 lgh
1,5-4 RoK;
43-114,5 kvm

Johanna

Punkthus, 4-spännare
10-32 lgh
2-5 RoK;
70-134 kvm

Frida

Lamellhus, 2-spännare
12-32 lgh
1-4 RoK;
33,5-92,5 kvm

Senast uppdaterad: 2017-01-17