c

Park49, Göteborg

  • Park49 är ett grönt kontorshus och en fantastisk mötesplats i centrala Göteborg.
  • Ledorden för Park49 är vatten, grönska, hållbarhet och möten.
  • De stora takterrasserna bjuder på en härlig utsikt, bland annat över grannen Trädgårdsföreningen.
  • På nederdelen av byggnaden löper böljformade solskydd för att förstärka vattentemat.
  • Västsvenska Handelskammaren har äntligen plats för alla sina möten.

Grönskande kontorshus i centrala Göteborg

I centrala Göteborg har Skanska förvandlat en asfalterad parkeringsplats till ett grönt, attraktivt kontorshus. Vi har byggt Park49 i egen regi vilket innebär att vi har köpt marken, finansierat projektet, utvecklat byggnaden och varit byggherre.

Skräddarsydda mötesplatser

Västsvenska Handelskammaren hade länge letat efter nya lokaler som var anpassade till verksamheten. Önskemålen var centralt läge, nära till kommunikationer, gärna i bottenplan och med flexibla mötesytor som kunde ta emot både små och stora sällskap. När Skanska köpte tomten vid Trädgårdsföreningen och Ullevi tänkte vi direkt på Västsvenska Handelskammaren. Läget var perfekt och de fick även möjligheten att vara med och utveckla huset.

Vatten, grönska och hållbarhet

På Skanska jobbar vi med ett tydligt koncept när vi utvecklar ett nytt projekt. På så sätt blir det tydligare både externt och internt vad vi vill. Ledorden för kontorshuset Park49 i Göteborg är vatten, grönska, hållbarhet – och att skapa möten mellan människor.

Park49 är granne med prisbelönta Trädgårdsföreningen som är en av Göteborgs stoltheter. Vi ville knyta an till parken, både genom miljöfokus och den gröna inomhusmiljön. Namnet Park49 anspelar på naturtemat även om det förstås också hänger samman med att adressen är Parkgatan 49.

Smidigt samarbete genom byggprocessen

Eftersom vi var både byggherre och huvudentreprenör flöt byggprocessen på väldigt bra. Dessutom har flera av de inblandade i projektet arbetat tillsammans i projekt tidigare.

Vi valde att bygga Park49 med fasadelement vilket ytterligare snabbade på byggtakten. Huset är uppbyggt av 600 fasadelement.

Ungefär 700 personer jobbade med projektet totalt. Som mest var 120 personer aktiva på bygget samtidigt.

Lerig mark innebar utmaning för grundläggningen

Den tekniskt svåraste biten var grundläggningen. Alla som har jobbat med byggprojekt i Göteborg vet hur leran innebär en stor utmaning. Vi gjorde en provborrning 90 meter ner i marken utan att stöta på fast berg. Därför valde vi att driva ner kohesionspålar 55 meter ner i leran. När vi driver ner pålar så långt skapas en friktion, resultatet blir att vi får en fast grund att bygga på.

Supportrar får marken att svänga

Närheten till Gamla Ullevi medförde att våra konstruktörer fick i uppgift att utreda svängningar orsakade av entusiastiska fotbollssupportrar. Sådana svängningar kan nämligen få närliggande byggnader att röra på sig. Men det visade sig att hejarklackens placering på arenan innebar att Park49 inte berörs i någon större utsträckning. Några speciallösningar har vi ändå gjort på grund av närheten till Gamla Ullevi. Vi har satt upp staket för att undvika störningar i samband med högriskmatcher och bottenvåningen har försetts med säkerhetsglas.

Grönt byggande med höga ambitioner

Närheten till Trädgårdsföreningen och Skanskas strävan efter att bygga grönt medförde att vi hade höga ambitioner med Park49. Våra tankar har avspeglat sig i både utformningen av byggnaden och smarta klimatlösningar.

Byggnaden är certifierad enligt det internationella miljöledningssystemet LEEDs högsta nivå, Platinum. Certifieringen innebär att vi uppfyller en mängd olika kriterier som handlar om bland annat hållbart byggande och förädling av ett område.

Tema skapar en röd tråd för grönt arbete

Temat för Park49 har präglat både skalet och hjärtat av fastigheten. Temat syns bland annat i att byggnaden är glaciärvit på den övre delen och oceangrön på nederdelen.

Glasfasaden har färgats genom att ett screentryck fästs på insidan. På nederdelen av byggnaden löper också böljformade solskydd för att förstärka vattentemat. Dessa detaljer, liksom mycket annat i byggnaden är inte bara vackra, de har samtidigt en klimatsmart funktion. Solskydden och screentrycket skärmar av solen, vilket även den vita färgen gör. Det gör att kylbehovet minskar och energi sparas på så vis.

Stora takterrasser med härlig utsikt

Huset är tio våningar högt med en fem våningar hög flygel på varje sida. På taken finns två uppskattade takterrasser med fantastisk utsikt. Fasaderna inspireras av Göteborgs nära relation till vatten.

- Ledorden för huset är vatten, grönska, hållbarhet och möten, och terrassen blev en gemensam nämnare för dem alla. Som om vi hade lyft upp en bit av Trädgårdsföreningen och satt den på taket. Det säger Erika Gummesson, kommunikationsansvarig på Skanska Fastigheter Göteborg.

Arkitektbyrån Design har utformat Park49 tillsammans med oss på Skanska. De blev så nöjda med resultatet att de valde att själva flytta in.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading