c

Vallastadens skola, Linköping

  • Vallastadens skola i Linköping har en hållbarhetsprofil och här finns got om plats att parkera sin cykel.
  • På skolgården finns många olika ställen där eleverna kan umgås med varandra.
  • Vallastadens skola i Linköping sedd från gatan mot bostadsområdet.
  • Skolgården är stor och härlig med en liten skog, bollplan och gott om lekredskap.
  • Bland lekredskapen kan eleverna låta fantasin flöda och lekarna utvecklas.
  • Intill skolgården finns en liten skog.
  • Skolgården bjuder även in till roliga bollekar.
  • Vallastadens skola i Linköping har en liten skog intill skolgården. Bild från invigningen med Lars Hedvall Projektutveckling Kommersiellt Skanska Sverige och Christer Gunnarsson Linköpings kommun.
  • Vallastadens skola i Linköping har gott om olika lekredskap på skolgården. Bild från invigningen med Lars Hedvall Projektutveckling Kommersiellt Skanska och Alexandra Laurén vice vd Skanska Sverige.
  • Vallastadens skola, Linköping - Översikt

Mångfald i Vallastaden

Vallastaden är en helt ny stadsdel väster om Linköping som byggs med visionen om ett bättre samhälle. Området genomsyras av mångfald inom boende och byggande. Inget hus är det andra likt och inom samma kvarter samsas olika boendeformer som villor, bostadsrätter, hyresrätter och studentlägenheter.

I den nya stadsdelen Vallastaden i Linköping har Skanska byggt en grundskola för 600 elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi har utvecklat skolan utifrån krav på funktion och hållbarhet som hyresgästen Linköpings kommun har angivit. Höstterminen 2017 välkomnades eleverna till Vallastadens skola.

Gott samarbete med Linköpings kommun

Vallastadens skola har utvecklats och byggts av oss på Skanska. Linköpings kommun hyr skolan och har varit involverad genom hela processen. De har haft tydliga krav på utformning och hållbarhetsfrågor men överlät projekteringen till oss. Dialogen har fungerat väldigt bra genom hela projektet.

Hösten 2015 började vi projekteringen och två år senare kunde de första barnen börja i Vallastadens skola.

Kraven på tillgänglighet och ljudnivåer är höga i en skola. I detta projekt fokuserade vi ännu mer på dessa områden eftersom en skola för barn med specialbehov fanns i byggnaden. Det påverkade arbetet från projektering till utförande.

Många ingredienser i projektet

Vi byggde också en gymnastiksal som kan användas som aula, storkök, matsal och en stor ljusgård. Ingen del var svår i sig men sammantaget blev det en del jobb att få till allt på bästa sätt. Samordnad provning var en viktig milstolpe i projektet eftersom det var väldigt mycket installationer som behövde fungera ihop.

Detta var ett väldigt roligt projekt att bygga. Vi lade ner mycket energi på att skapa fina lokaler och en härlig skolgård för barnen. Tidplanen var tuff men stämningen fantastisk genom hela projektet.

En skola att längta till

Även skolan är utformad på ett inkluderande sätt: delen för barn med specialbehov och de andra delarna finns i samma byggnad. Därmed ges bättre förutsättningar att ta tillvara på den specialpedagogiska kompetens som finns inom särskolan. Ledord för byggnationen av skolan har varit “En skola att längta till”. Vallastadens skola ligger i framkant med moderna, inkluderande och stimulerande lärmiljöer.

- Skolan är en profilbyggnad med hållbarhetsprofil där vi har lagt stor vikt vid att skapa en god studiemiljö och en attraktiv skolgård, säger Anders Thorsén, distriktschef på Skanska.

Skolgården är stor och härlig med en liten skog, bollplan och gott om lekredskap. På skolan finns ett storkök så att maten kan lagas på plats. Gymnastiksalen ska även fungera som aula och kan användas av både skolan och föreningsverksamhet.

BIM stor hjälp i projektering och produktion

I projekteringen använde vi oss av BIM, Building Information Management, för planering och visualisering. I produktionen har vi använt BIM 360 Field. Det är en mjukvara för 2D- och 3D-miljöer som bygger på molnbaserat samarbete. Arbetsledarna hade all tillgänglig information om projektet i surfplattor när de var ute på bygget. Tekniken gick även att använda vid besiktningar för att få ett färdigt besiktningsprotokoll med hjälp av bland annat fotografier som lades in.

Gott samarbete i produktionsfasen

Byggprocessen fungerade väl tack vare bra samarbete i teamet. Grundläggningen bestod av till hälften pålning och till hälften sprängning av berg. Skolbyggnaden har fyra våningar med en stomme av prefabricerad betong och stål med håldäcksbjälklag. Fasaden består av tegel. Tillverkaren av prefabbetongen och våra kompetenta konstruktörer utförde beräkningar för att skapa en hållbar och säker konstruktion.

En utmaning var de stora glasfasaderna med energiglas mot en stor ljusgård. Tunnfilmssolceller i glasfasad var då relativt nytt och leverantören hade aldrig gjort en så stor glasfasad förut. Tät kommunikation och stort engagemang var nyckeln till en bra lösning.

Miljöbyggnad, nivå silver

Vallastadens skola kommer att klassificeras som Miljöbyggnad, nivå silver. Det innebär att vi måste klara av vissa parametrar som till exempel energihushållning, dagsljusinsläpp, luftkvalitet och ljudkvalitet. Alla ingående material är godkända enligt systemet Byggvarubedömningen. Linköpings kommun har dessutom ett program för giftfria förskolor som vi också följer.

I en stor glasfasad finns tunnfilmssolceller och på taken har vi också monterat solceller.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading