c

Skärvets äldreboende, Växjö

  • Skärvets fasad påminner om ett virkat lapptäcke.
  • På den härliga takterrassen kan de boende umgås och få frisk luft. Foto: Max Plunger
  • Odlingslådor finns på takterrassen och utsikten över grönområdet är vacker. Foto: Max Plunger
  • Skärvet är ett grönt vårdboende och vi har bara använt material som är bra miljöval.
  • Trevliga sällskapsytor är viktiga i det nya vård- och omsorgsboendet.
  • De boende har gott om plats att umgås med varandra och gäster
  • I Skärvets trevliga matsal sitter man gärna länge.
  • Skärvet är inte bara ett grönt och hållbart projekt, även inredningen är inspirerad av naturen.

Sveriges grönaste vård- och omsorgsboende

I Växjö har vi utvecklat ett vård- och omsorgsboende som troligen är att av Skanskas grönaste projekt. Vård- och omsorgsboendet Skärvet var en totalentreprenad i egen regi där Humana är hyresgäst. Skanska vann 2014 en markanvisningstävling för det första kvarteret i den nya stadsdelen Bäckaslöv.

Vi presenterade ett äldreboende med 72 lägenheter samt hyres- och bostadsrätter samlade runt en grön park. Tävlingen arrangerades av Växjö kommun där ambitionsnivån inom hållbart byggande var ett av kriterierna och de gröna och sociala initiativen passade oss väl. Området signalerar något nytt och väl i linje med ambitionen om Bäckaslöv.

Humana och deras hyresgäster välkomnades till framtidens gröna vård- och omsorgsboende sommaren 2017.

Prisbelönat projekt

Projektet belönades 2017 med Skanskas hållbarhetspris. Äldreboendet Skärvet innebär startskottet för utvecklingen av stadsdelen som löper längs järnvägen från centrum till Norra Bergundasjön. Den ekologiska och socialt hållbara stadsdelen Bäckaslöv ska förstärka Växjös profil som Europas grönaste stad. Här utvecklar Skanska även totalt 180 lägenheter fördelat på hyres- och bostadsrätter.

Framtidens gröna vårdboende

I tätt samarbete med arkitekten Kjellander & Sjöberg och hyresgästen Humana utformade vi äldreboendet som är fyllt av gröna lösningar. Vi har jobbat intensivt för att skapa ett boende som blir en förebild för vård- och omsorgsbranschen.

Byggnaden är fyra våningar hög och har en härlig takterrass med växthus och sedumbeläggning. En park anlades framför huset där de boende kan få frisk luft. Centrum ligger bara en kort promenad bort.

Fasad som ett virkat lapptäcke

Utformningen av fasaden och de små huskropparna på taket gör ett avtryck i Växjö där få har missat byggnadens unika arkitektur. Fasaden med svartvitt klinker och bronsfärgade plåtdetaljer för tankarna till ett virkat lapptäcke.

Tuff tidplan

Byggprocessen drog igång 2016 med sanering av den förorenade marken där diesel och andra miljöfarliga ämnen har hällts ut.

Projektet styrdes av en tidplan som behövde efterlevas för att kunna nå de utsatta målen. Ett av flera viktiga mål var att få tätt hus så vi kunde börja montera de fuktkänsliga materialen inomhus. En annan viktig milstolpe var att få betongstommen färdig så vi kunde börja med stomkompletteringen. Det var stundvis tufft att hålla tidplanen men tack vare en teaminsats fick planen i lås.

BIM förenklar byggprocessen

Projektet har samgranskats i BIM (Building Information Management) där vi har fångat upp eventuella kollisioner mellan installationer. Vi har kunnat styra om installationerna innan de är på plats så allt fungerar bättre i verkligheten.

Driver miljöarbetet framåt

Den största utmaningen var att få med alla underentreprenörer i miljötänket som genomsyrar alla led från anbudet till överlämnad byggnad. Vi på Skanska jobbar för att driva utvecklingen framåt inom grönt byggande. Det arbetet innebär att vi introducerar tankar och arbetssätt som initialt kan uppfattas som krångliga men som om några år är standard i branschen. Så har vi även arbetat med säkerhet och har lyckats förändra attityden på byggen runt om i Sverige.

Vårt gröna fokus i byggprocesser leder till nya lösningar hos oss, underentreprenörer och leverantörer. I arbetet med Skärvet tog till exempel vår leverantör, Ahlsell, fram en ny sprayfärg som är bättre för miljön. Den utvecklades genom en dialog mellan oss och Ahlsell där vi provade oss fram till en bra produkt.

Genom att själva vara miljömedvetna och sprida ett budskap om en hållbar utveckling får vi andra att tänka om. Dessutom har vi varit tydliga med att ett material som inte är godkänt kan fälla hela bygget. Genom att skapa en positiv energi i projektet från början fick vi alla att dra sitt strå till stacken.

Långsiktighet och hållbarhet i fokus

Vi på Skanska har länge jobbat med hållbar stadsutveckling och kunde visa Växjö kommun en rad lyckade tidigare projekt. När Skärvet stod färdigt hade vi byggt ett hållbart vård- och omsorgsboende som passar väl in i Växjös gröna profil.

Certifierad enligt högsta nivån

Äldreboendet Skärvet är fyllt av gröna lösningar och uppnår det högsta betyget enligt vårt egna verktyg Gröna kartan. Det innebär att vi uppfyller en rad kriterier inom de fyra fokusområdena energi, klimat, material och vatten. Därmed klassificeras Skärvet som ett mörkgrönt projekt.

Projektet vann 2017 Skanskas hållbarhetspris eftersom det var en så ambitiös satsning gällande hållbarhet, både under byggskedet och i den färdiga byggnaden. I byggskedet arbetade vi engagerat med både gröna och sociala frågor. Kvarteret har på så vis kunnat bli en hållbar oas i staden.

Vi uppnådde dessutom den högsta nivån Platinum enligt den internationella miljöcertifieringen LEED.

Smarta gröna lösningar

Det gröna vårdboendet ska generera lika mycket energi som det förbrukar. För att uppnå detta har vi bland annat solceller på taket, ett väl isolerat skalskydd och energisnåla vitvaror. Förutom snålspolande toaletter och blandare har vi även duschar som återanvänder vatten. I huset finns två specialduschar från Orbital Systems som återanvänder vattnet. Den har ett speciellt filter som spolar ut vatten med schampo eller andra föroreningar, eller leder tillbaka vattnet i cirkulation. Denna lösning är bra i länder med vattenbrist och även certifierad att användas i rymden.

I själva byggprocessen har vi bara använt material som är bra miljöval. Allt material har godkänts enligt Skanskas kemdatabas så att inga farliga ämnen byggs in i huset.

Inget material har gått till deponi. Har det blivit spillbitar av till exempel undertaksplattor så har vi returnerat dem till leverantören som återvunnit materialet.

Förädlat område till glädje för många

Området bestod tidigare av ett gammalt stenbrott och förorenad mark. Nu är marken sanerad och full av liv och grönska. Skog och grönytor integreras i området för minimal påverkan på djur- och växtliv. Det varierade boendet i kvarteret innebär även att människor i alla åldrar möts. Många generationer framöver kommer att ha glädje av området.

Arbetstillfällen skapas

Social hållbarhet var en viktig grundpelare i projektet. Genom uppförandet av Skärvets Äldreboende skapades cirka 150 nya jobbtillfällen samtidigt som flera hundra personer involverades i byggprocessen.

Vi har även haft en byggnadsingenjör från Palestina som framtidspraktikant. Han har i många år arbetat som tidningsbud men har nu fått fast anställning som arbetsledare på Skanska i Växjö. Vår framtidspraktik handlar om social hållbarhet med fokus på integration. Det är viktigt att ta vara på de kunskaper och erfarenheter som finns i samhället. Denna praktikform är inspirerad av Skanskas internationella ledarprogram (ILP) för utlandsfödda ingenjörer men fungerar som ett lokalt komplement.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading