c

Hovstallängen, Uppsala

  • I centrala Uppsala har Skanska utvecklat och byggt vård- och omsorgsboendet Hovstallängen.
  •  Hovstallängen erbjuder en genomtänkt miljö för de boende och en trevlig arbetsplats för personalen.
  • På den stora takterrasssen finns odlingslådor och platser att njuta av den friska luften.

Centralt vårdboende med hotellkaraktär

I centrala Uppsala har Skanska i egen regi utvecklat och byggt ett nytt vårdboende av hög kvalitet. Det gjorde vi efter att ha fått en förfrågan från Vardaga som är ett av Sveriges största företag inom vård- och omsorgsboenden.

Hovstallängen ligger på gångavstånd från stadskärnan, resecentrum, stadsparken och Fyrisån. Förr ansågs naturen vara prioriterad men nu har efterfrågan på boenden i stadsbebyggelse ökat. För anhöriga blir det enklare att göra tätare besök. I början av 2016 öppnade Hovstallängen portarna.

Kreativ resa genom hela projektet

Det goda samarbetet har varit avgörande för att vi skulle lyckas skapa ett vårdboende som uppfyllde behoven hos de som ska bo här och deras familjer. Tillsammans med Vardaga och arkitekten diskuterade vi nödvändiga funktioner och olika önskemål. Det blev en snabb och kreativ resa som resulterade i ett vårdboende som vi är stolta över.

Samarbetet har varit otroligt tätt genom hela projektet från de första planritningarna till val av ytmaterial. Veckomöten mellan Skanska och Vardaga säkerställde att alla förväntningar uppfylldes.

Vackert hus med bra planlösning

Hovstallängen består av 72 lägenheter fördelade på fyra våningsplan. Varje våningsplan är uppdelat i två avdelningar med nio lägenheter vardera. Planlösningen underlättar för både personalen och de boende. I entréplanet finns fyra butikslokaler och under huset finns ett parkeringsgarage som är till för bostadsområdet som ligger bredvid. Högst upp i huset har vi skapat rekreations- och umgängesytor.

Verkstäder och lagerlokaler blev trivsamt bostadsområde

Sommaren 2014 drog byggprocessen igång. Hovstallängen och det omgivande bostadsområdet ligger på mark där det tidigare har funnits lätt industri. Vårt arbete började med att riva gamla slitna lagerlokaler och en traktorverkstad. Marken var förorenad och det fanns asbest i byggnaderna. Allt det har vi tagit hand som ett steg i vårt arbete med att förädla marken till ett fint bostadsområde i centralt läge.

Gröna materialval ledde till LEED guldcertifiering

Hovstallängen har uppnått guldnivå enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED. Som en del i certifieringen valde vi miljövänliga sedumtak. Våra materialval har styrts utifrån att de ska avge så låga koldioxidutsläpp som är möjligt. Cykelparkering och laddningsstationer för elbilar är lösningar som uppmuntrar till ett hållbart resande till och från Hovstallängen.

I området fanns tidigare lätt industri och lagerlokaler. Vi har nu förädlat marken till ett trivsamt bostadsområde i centrala Uppsala. Det ger poäng i miljöcertifieringen och leder till stor nytta för många människor.

Smidig byggprocess

Grundläggningen innebar mycket pålning eftersom marken består av 45 meter lera innan man kommer ner till fast berg. Det visste vi om innan arbetet började och vi hade planerat väl för detta arbetsmoment. Vi sparade några av de gamla byggnaderna och använde dem som verkstäder under produktionen. Här byggde vi utfackningsväggar och hade därmed nära till bygget.

Säkerheten kommer först i alla Skanskaprojekt. Även vid Hovstallängen arbetade vi fokuserat med säkerhetsfrågor och inga olyckor inträffade.

Hovstallängen har varit ett väldigt smidigt projekt från start till mål. Vi har klarat alla utmaningar genom god kommunikation och rätt bemanning.

Stora möjligheter till utevistelse

Tillsammans med hyresgästen Vardaga och arkitekten Temagruppen har vi skapat en genomtänkt miljö för de boende och en trevlig arbetsplats för personalen. Vi har fokuserat på lösningar som gör att de boende får frisk luft på ett enkelt sätt. Varje våningsplan har en stor balkong och alla lägenheter har franska balkonger och stora fönster. Den översta våningen har stora glaspartier och ett trädgårdsrum som fungerar som samlingsplats. På den stora takterrassen finns odlingslådor och platser att njuta av den friska luften. Här finns även separata lounger med tillhörande terrasser som är bokningsbara för de boende och deras närstående.

Vi har lärt oss av varandra

Kunskapsutbytet har varit stort genom hela projektet. Det medförde att projektet kunde genomföras smidigt för alla inblandade och vi fick förståelse för varandras verksamheter.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading