c

Citygate, Göteborg

 • Nordens högsta kontorshus börjar fyllas med hyresgäster och även vi på Skanska har flyttat in.
 • Citygate är inspirerat av nordisk natur där materialen har sin naturliga färg och textur.
 • I entréplanet ligger receptionen och intill finns både café och restaurang.
 • Citygate har nått sin fulla höjd på 144 meter. Kontorshuset med de 36 våningarna är inflyttningsklart hösten 2022.
 • Högt över staden reser sig Citygate steg för steg för att tillslut nå sina 144 meter.
 • Halvvägs upp på Nordens högsta kontorshus. Klätterformen är på våning 21 av 36 och bjälklagen på våning 17.
 • Samtidigt som Citygate växer på höjden monteras fasaden. Kranarna höjs i flera omgångar och den högsta är på 123 meter.
 • Kontorsfastigheten växer med en våning i veckan.
 • Kontorsytorna i Citygate är öppna och flexibla med möjlighet att anpassas efter verksamheten.
 • Citygate, ett nytt landmärke i Göteborg
 • En grönskande terrass för husets hyresgäster
 • Citygate blir 36 våningar och 144 meter högt
 • Ett torgbildning skapas på Fabriksgatan
 • Skyltläge mot E6:an
 • Välkommen in i Citygate!
 • Under de kommande åren kommer mycket spännande att hända i Gårda, med flera kontorshus under utveckling.

Möt framtiden i Nordens högsta kontorshus

Citygate blir ett nytt landmärke i Göteborg. Högst upp i huset kan du blicka ut över Göteborg ur ett helt nytt perspektiv. Med sina 36 våningar och 144 meter blir byggnaden Nordens högsta kontorshus.

Välkomnande och öppen mötesplats

Arkitekturen står den danska byrån Henning Larsen Architects för. Det är ett kreativt samarbete och de har designat en byggnad som är välkomnande trots sin storlek.

Att skapa en mänsklig skala i stora byggnader är en utmaning. Glaspartierna i bottenvåningarna öppnar upp huset. Entréplanet med kafé och restauranger är öppna för allmänheten vilket skapar liv och rörelse i kvarteret.

- Öppenhet genomsyrar hela huset. Det gäller allt från arkitektur och verksamheter till att välkomna engagemang, tankar och idéer, säger Per Hanson, projektchef, Skanska Fastigheter Göteborg.

Att bygga högt innebär ett ansvar och vi som utvecklar Citygate vill att byggnaden ska kännas tillgänglig öppet för hyresgästerna, de närboende, förbipasserande och allmänheten. En torgbildning kommer att ligga framför huset, som välkomnar och skapar en trevlig och trygg plats att äta sin lunch, möta grannar i kvarteret och njuta av solen.

Ett hus utöver det vanliga

Citygate har en bred bas med tio våningar som bland annat inrymmer co-working, konferens, entréhall, restaurang, caféer och en grönskande terrass. Här finns även våningsplan på upp till 2 600 kvadratmeter för större hyresgäster. Ovanpå kommer det 25 våningar höga tornet med 800 kvadratmeter per våningsplan. Alla kontorsytor är öppna och flexibla så att hyresgästerna kan skräddarsy sina nya lokaler.

Byggnaden ligger centralt i Gårda precis vid Ullevi, direkt i anslutning till E6 och E20. Hit tar man sig enkelt med bil, cykel eller kollektivtrafik.

Vi började bygga Citygate i slutet av 2018 och välkomnar de första hyresgästerna sommaren 2022.

Höga byggnader kräver mer

Ett högt hus kräver ett noggrant förarbete. Inom Skanska finns samlad erfarenhet och global kompetens som vi har vi dragit nytta av i projektet. Till exempel har vi involverat våra kollegor i England under projekteringen med sina erfarenheter av den här typen av omfattande projekt.

Den berömda Göteborgsleran innebär en utmaning och blir extra stor när det handlar om ett så högt hus. Våra konstruktörer inom geoteknik har gjort noggranna beräkningar. Berget ligger 60 meter ner och vi använder 37 000 meter pålar för att skapa en stabil grund. En grundplatta som är tre meter tjock kommer att gjutas under det höga tornet. Skanska genomför själva både markarbeten, grundläggning och bygger huset.

Citygate i 3D

Det kan vara svårt att få en känsla för hur en så här stor byggnad blir. Därför har vi använt 3D-visualisering som innebär att det går att stå på olika ställen och betrakta huset. Denna metod har varit särskilt värdefull när vi har jobbat med den inkluderande känslan i torgmiljöer och entréplan.

Säkerheten kommer först

Under byggprocessen kommer vi att ha fullt fokus på logistik och säkerhet. Citygate är en ganska trång arbetsplats i svenska mått mätt.

Det är alltid en utmaning att bygga på höjden. Vi planerar alla arbetsmoment mycket noggrant och har säkerhet som främsta fokus. De vertikala transporterna av material och medarbetare är också viktiga att tänka på. Allt för säkerheten både på arbetsplatsen och för de som rör sig runt vårt projekt.

Digitala lösningar som håller i framtiden

Det tar tid att utveckla och bygga ett hus som Citygate och den digitala utvecklingen går snabbt framåt. Vi diskuterar hur vi kan erbjuda hyresgästerna den senaste tekniken och innovativa lösningar. Allt ifrån en applösning som bygger på artificiell intelligens till att fundera över hur många laddningsstationer för elbilar som ska finnas i garaget. Här måste vi vara förberedda och se möjligheterna för att inte låsa fast oss i teknik som är föråldrad redan när huset står klart.

Sommaren 2022 kan hyresgästerna möta framtiden i Citygate samtidigt som de njuter av en fantastisk utsikt över centrala Göteborg.

Ett hus som bryr sig

Citygate har ambitionen att vara ledande inom samtliga hållbarhetsområden. Det här är ett hus som tar ansvar och som berör många fler än ”bara” de framtida hyresgästerna.

- Citygate är ett hus som bryr sig om. Det är inkluderande och tar ett socialt ansvar för att bidra till en bättre vardag för människor, både i närområdet och på andra platser, säger Matilda Moberg, hållbarhetsansvarig, Skanska Fastigheter Göteborg.

Hälsosamma arbetsplatser

I Citygate sätter vi människors hälsa och välmående i centrum. Målet är arbetsplatser där människor trivs, mår bra och får möjlighet att prestera sitt allra bästa. För ditt välmående och utifrån en LEED och WELL certifiering har vi valt att fokusera på platser för återhämtning, uppmuntra till rörelse samt bygga in system som främjar välbefinnande.
Målet är att Citygate ska certifieras enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED. Grundtanken med LEED är att gröna byggnader positivt ska påverka hälsan och livet i sig.

Certifieringen innebär att vi ska uppfylla en mängd olika kriterier som handlar om bland annat hållbart byggande och förädling av ett område. Med Citygate förvandlas en tidigare bensinstation yta till en attraktiv mötesplats. LEED-certifieringen handlar även om att skapa förutsättningar för de framtida hyresgästerna att leva hållbart. Ett exempel som bidrar till detta är det stora och ljusa cykelrummet i entréplan med plats för 600 cyklar. Här finns duschar, laddplatser för cyklar och verkstad.

Flera inkluderande samarbetsprojekt

Citygate blir inte bara ett väldigt speciellt hus när det är klart. Under hela byggtiden satsar Skanska tillsammans med Göteborgs Stad på olika insatser som syftar till att inkludera unga vuxna.

Med Citygate har vi byggt ett kontorshus som visar att vi bryr oss och tar ansvar, och där vi vill visa vägen mot verklig hållbarhet. Citygate hare en agenda som syftar till att göra Göteborg till en bättre och mer jämlik stad. När vi på Skanska började planera arbetet med Citygate utvecklade vi tillsammans med staden en omfattande hållbarhetsplan, både kopplad till själva projektet och för samhället i övrigt. Redan idag driver vi en rad projekt med ambitionen att motverka utanförskap bland unga vuxna.

När Citygate står klart kommer hyresgästerna i huset att erbjudas möjligheter att enkelt kunna var med.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading