c

Gallerian/Trollhättan 31, Stockholm

Hållbarhet och grönt byggande

Projektet Urban Escape certifieras enligt miljöcertifieringssystemet LEED, på näst högsta nivån guld. LEED är ett av världens ledande system för miljöcertifieringar av byggnader och används idag i fler än 130 länder. LEED ser till hela byggnadens miljöprestanda.

LEED-systemet baseras på ett antal poäng som byggprojektet når upp till utifrån ett så kallat score-card. Man tittar bland annat på områdena närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material samt inomhusklimat. Man kan även uppnå bonuspoäng för innovation i projektet och regionala hänsynstaganden.

Skanska har egna utbildade LEED-specialister som är involverade i projektet för att uppnå de högt uppsatta kraven.

 

Antal projekt

loading