c

Ny vårdbyggnad vid Karolinska Huddinge

 • Den nya vårdbyggnaden innehåller lokaler för operation, intervention, bildiagnostik och sterilcentral med tillhörande personal och stödutrymmen. Foto Anders Bobert
 • Chopin har en yta på ca 28 500 kvadratmeter. Foto Anders Bobert
 • I den nya byggnaden kan cirka 50 till 60 patienter opereras varje dag. Foto Anders Bobert
 • Byggnaden har planerats och utformats med patienterna och personalen i fokus. Foto Anders Bobert
 • Skanska tilldelades uppdraget i juli 2015 och de första patienterna kunde tas emot 2020. Foto Anders Bobert
 • Byggnaden har härliga ljusinsläpp. Foto Anders Bobert
 • Trevliga utemiljöer för personal och patienter. Foto Anders Bobert
 • Den nya byggnaden är inte bara ett steg mot bättre vård utan även ett steg mot hållbarare och mer miljöanpassade lokaler. Foto Anders Bobert
 • Energianvändningen är låg och Locum använder uteslutande miljömärkt el i den nya byggnaden. Foto Anders Bobert
 • I den nya byggnaden har vi skapat en modern operationsavdelning bestående av 23 operationssalar. Foto Anders Bobert
 • Operationssalarnas utformning har anpassats för framtida utveckling och med plats för utrustningskrävande kirurgi. Foto Anders Bobert
 • Skanska uppför en ny vårdbyggnad på Huddinge sjukhus bestående av fyra våningsplan.
 • Byggnaden är mycket komplex innehåller omfattande medicinteknisk utrustning och avancerade tekniska installationer. Foto Anders Bobert

Vinnare av Vårdbyggnadspriset 2021

Projektet vinner priset i kategorin större vårdbyggnadsprojekt under namnet O-huset vilket är det namn Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge använder om byggnaden. Forum Vårdbyggnadspris uppmärksammar goda exempel inom arkitektur, premierar innovativ vårdmiljö och framhåller goda processer. Läs hela motiveringen.

Ny operationsavdelning på Huddinge sjukhus

På södra sidan av Huddinge sjukhus har Skanska uppfört en ny vårdbyggnad på fyra våningsplan. Den nya byggnaden har en yta på ca 28 500 kvadratmeter och innehåller lokaler för operation, intervention, bildiagnostik och sterilcentral med tillhörande personal och stödutrymmen.

Skanska tilldelades uppdraget i juli 2015. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Skanska och Locum där vi arbetade i en integrerad projektorganisation som tillsammans formade gemensamma projektmål och specifika aktiviteter för att uppnå målen. Projektnamn under byggnationen var Chopin (Centrum i Huddinge för OPeration och Intervention) och idag benämns byggnaden O-huset.

Modernisering – en väg mer och bättre vård

Den nya byggnaden är en del i att bygga ut och modernisera Stockholms läns sjukhus för att på så sätt erbjuda mer och bättre vård i moderna vårdmiljöer. Byggnaden har planerats och utformats med patienterna och personalen i fokus. Lokalerna har en väl genomtänkt arkitektur med attraktiva, mänskliga och trygga miljöer som även motsvarar höga krav på klinisk funktionalitet.

Projekteringen har bedrivits i samråd med bland annat Karolinskas verksamheter, ansvariga för medicinteknisk utrustning samt Locums drift- och förvaltningsorganisation.

I projektets inledande fas deltog Skanska i färdigställandet av det pågående programhandlingsarbetet. Under perioden februari till och med oktober 2016 ansvarade Skanska, som generalkonsult, för systemhandlingsprojekteringen. Parallellt tecknades under våren 2016 ett samverkansavtal (ABT) för markarbeten, grundläggning samt stomme och fasad.

I september 2016 tecknades genomförandeavtal (ABT) för återstående delar av projektet och bygghandlingsprojekteringen för stomkomplettering och installationer påbörjades.

En komplex byggnad

Byggnaden är mycket komplex, innehåller omfattande medicinteknisk utrustning och avancerade tekniska installationer. Verksamheten som ska bedrivas kräver hög kvalitet och funktionalitet på lokalernas utformning.

I den nya byggnaden kan cirka 50 till 60 patienter opereras varje dag, 25 till 30 patienter genomgår någon form av intervention och röntgenavdelningen kan röntga 300 till 400 personer per dag – året om.

Personalstyrkan som gör sitt yttersta för att ge medborgarna den bästa vården uppgår till omkring 500 till 600 per dygn.

23 operationssalar

Karolinska Huddinge har en av Sveriges största operationsavdelningar. I den nya byggnaden har vi skapat en modern operationsavdelning bestående av 23 operationssalar med förutsättningar för effektiva behandlingar i god arbetsmiljö. Operationssalarnas utformning har anpassats för framtida utveckling och med plats för utrustningskrävande kirurgi.

Modern bilddiagnostik

Behandlingstrender visar att behovet av bilddiagnostik ökar och i den nya byggnaden finns det förutsättningar för modern bilddiagnostisk verksamhet som ska klara det ökade behovet. Byggnaden inrymmer lokaler för exempelvis skelettröntgen och datortomografi.

Sterilcentral effektiviserar

En ny sterilteknisk avdelning, i anslutning till operation och intervention, effektiviserar hanteringen av sterilt material. Avdelningen har försetts med modern utrustning och logistiksystem.

Hållbara och miljöanpassade lokaler

Den nya byggnaden är inte bara ett steg mot bättre vård utan även ett steg mot hållbarare och mer miljöanpassade lokaler. Byggnaden uppfyller Stockholms läns landstings mål för klimat- och resurseffektivitet och hälsofrämjande miljöarbete.

Energianvändningen är låg och Locum använder uteslutande miljömärkt el i den nya byggnaden. Det har ställs höga miljökrav på byggmaterialen, och dessa dokumenteras med mängd och placering.

Många av alla miljöåtgärder som gjorts kommer att resultera i en miljöcertifiering enligt systemet Miljöbyggnad, där målsättningen är att nå det högsta betyget - Guld.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading