c

Linnéuniversitet, Kalmar

 • Logistiken kräver god planering då Linnéuniversitet ligger alldeles intill hamnens tillfarter.
 • Linnéuniversitetet kommer samla elever och studenter som idag sitter utspridda.
 • Totalt bygger Skanska tre nya huskroppar.
 • Det nya Linneuniversitetet får en total yta på 43 000 kvadratmeter.
 • Entrén känns inbjudande och välkomnande.
 • Läget intill vattnet är fantastiskt för studenterna.
 • Universitet blir modernt och nytänkande.
 • Skanska hyr ut, bygger nytt och bygger om vid Linnéuniversitet i Kalmar. BILD: Tengbom Arkitekter
 • När det nya universitetet står färdigt kommer alla kunna sitta samlade på en och samma plats. BILD: Christensen & CO
 • Kalmar Slott
 • Kalmarsund
 • Ölansbron
 • Hamnen i Kalmar

Linnéuniversitet får nya lokaler

Skanska har fått i uppdrag att hyra ut, bygga nytt och bygga om vid Linnéuniversitet i Kalmar. Linneuniversitetet består av två delar – östra och västra.

Skanska är fastighetsägare till den östra delen och har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Linnéuniversitet. Här byggs tre nya hus med en total yta på 43 000 kvadratmeter, inklusive underliggande garage. En byggnad ska inrymma universitetsbiblioteket medan de övriga två inrymmer lärosalar, kontor och laboratoriesalar.

Vid den västra delen har Skanska totalentreprenaden och genomför en om‐ och tillbyggnad av tre hus, upp till sex våningar höga. Ytan på om‐ och tillbyggnaden har en ungefärlig yta på 22 000 kvadratmeter, inklusive källardel. Här ska primärt lärosalar, aulor och kontor inrymmas.

Universitetsbygget påbörjades i februari 2016 och både den östra och västra delen beräknas vara färdiga till sommaren 2019 för den västra delen och till sommaren 2020 för de nyproducerade husen på den östra delen av universitetsområdet.

När de nya universitetslokalerna står färdiga kommer de underlätta för elever och lärare som idag sitter utspridda på många olika platser i Kalmar. Linnéuniversitet ligger dessutom nära centralstationen vilket gör det lätt för besökare att ta sig hit kollektivt.

Trång arbetsplats

Skanska fick uppdraget i slutet av 2015 och i februari 2016 påbörjades projekteringen. Under våren 2016 genomfördes spontning och schaktning. I och med att arbetsplatsen ligger precis vid hamnen så krävdes det pumpning av grundvatten kring schakten.

Arbetsplatsen är trång och etableringen är därför en utmaning. Även logistiken kräver god planering då Linnéuniversitet ligger alldeles intill hamnens tillfarter och man måste åka genom hela Kalmar för att ta sig fram till universitetet.

Hänsyn till pågående forskning

Arbetet måste även ta hänsyn till pågående forskningsprojekt. I östra delen av universitetsområdet finns till exempel fiskar i stora kar som är känsliga för vibrationer och det krävs att arbetet planeras utifrån detta.

Idag sitter medarbetare och elever från universitetet utspridda på många platser i Kalmar. När det nya universitetet står färdigt kommer alla kunna sitta samlade på en och samma plats. Universitetet ligger väldigt centralt i staden vilket även kommer främja handeln.

500 personer sysselsätts

Totalt kommer projektet sysselsätta närmare 500 personer och arbetena ska vara färdiga till sommaren 2019 för den västra delen och till sommaren 2020 för de nyproducerade husen på den östra delen av universitetsområdet.

Certifiering enligt LEED, nivå guld

Under arbetet med Linnéuniversitetet läggs ett stort fokus vid en hållbar byggprocess och omsorg vad gäller materialval och energibesparande lösningar. Målsättningen är att såväl om- och tillbyggnation som nyproduktion ska kunna miljöcertifieras enligt LEED, nivå guld.

LEED är anpassat för alla typer av byggnader och kan användas i såväl projekterings- och driftstadiet samt för befintlig byggnad. Bland annat så bedöms byggnadens miljöprestanda utifrån områdena närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material samt inomhusklimat.

Arbetar efter Grön arbetsplats

I projektet kommer Skanska även arbeta utifrån vår egen miljöcertifiering Grön arbetsplats. Det innebär att vi har en extra hög miljöambition och att arbetsplatsen ska uppfylla en rad kriterier. Bland annat ska 95 procent av allt avfall återanvändas eller återvinnas, belysningen ska vara energieffektiv och maskinförare och förare av tunga lastbilar ska vara utbildade i sparsam körning.

Antal projekt

loading