c

Linnéuniversitet, Kalmar

 • Logistiken kräver god planering då Linnéuniversitet ligger alldeles intill hamnens tillfarter.
 • Linnéuniversitetet kommer samla elever och studenter som idag sitter utspridda.
 • Totalt bygger Skanska tre nya huskroppar.
 • Det nya Linneuniversitetet får en total yta på 43 000 kvadratmeter.
 • Entrén känns inbjudande och välkomnande.
 • Läget intill vattnet är fantastiskt för studenterna.
 • Universitet blir modernt och nytänkande.
 • Skanska hyr ut, bygger nytt och bygger om vid Linnéuniversitet i Kalmar. BILD: Tengbom Arkitekter
 • När det nya universitetet står färdigt kommer alla kunna sitta samlade på en och samma plats. BILD: Christensen & CO
 • Arbetsplatsen är trång och etableringen är därför en utmaning.
 • Under arbetet med Linnéuniversitetet läggs stort fokus på en hållbar byggprocess.
 • Linnéuniversitet ligger alldeles intill hamnens tillfarter.
 • Hamnen i Kalmar

Linnéuniversitet får nya lokaler

Skanska har fått i uppdrag att hyra ut, bygga nytt och bygga om vid Linnéuniversitet i Kalmar. Linneuniversitetet består av två delar – östra och västra.

Skanska är fastighetsägare till den östra delen och har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Linnéuniversitet. Här byggs tre nya hus med en total yta på 43 000 kvadratmeter, inklusive underliggande garage. I en byggnad ska universitetsbiblioteket finnas medan de övriga två har lärosalar, kontor och laboratoriesalar.

Vid den västra delen har Skanska genomfört en totalentreprenad som omfattar om- och tillbyggnad av tre hus, upp till sex våningar höga. Ytan på om- och tillbyggnaden har en ungefärlig yta på 22 000 kvadratmeter, inklusive källardel. Här finns lärosalar, aulor och kontor.

Universitetsbygget påbörjades i februari 2016 och den västra delen slutfördes under 2019. I slutet av 2020 kommer de nyproducerade husen på den östra delen av universitetsområdet stå klara. Totalt sysselsätter projektet närmare 500 personer.

När de nya universitetslokalerna står färdiga, kommer de att underlätta för elever och lärare som idag sitter utspridda på många olika platser i Kalmar. Linnéuniversitet ligger dessutom nära centralstationen, vilket gör det lätt för besökare att ta sig hit kollektivt.

Trång arbetsplats

Arbetsplatsen är trång och etableringen är därför en utmaning. Även logistiken kräver god planering då Linnéuniversitet ligger alldeles intill hamnens tillfarter och man måste åka genom hela Kalmar för att ta sig fram till universitetet.

Läget vid hamnen medförde att vi behövde utföra pumpning av grundvatten kring schakten i början av projektet.

Hänsyn till pågående forskning

Arbetet behöver ta hänsyn till pågående forskningsprojekt. I östra delen av universitetsområdet finns till exempel fiskar i stora kar som är känsliga för vibrationer. Vi planerar arbetet utifrån detta.

Certifiering enligt LEED – nivå guld

Under arbetet med Linnéuniversitetet läggs stort fokus på en hållbar byggprocess, materialval och energibesparande lösningar. Målsättningen är att såväl om- och tillbyggnation som nyproduktion ska kunna miljöcertifieras enligt LEED, nivå guld.

LEED är anpassat för alla typer av byggnader och kan användas i såväl projekterings- och driftstadiet som för befintlig byggnad. Bland annat bedöms byggnadens miljöprestanda utifrån närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material samt inomhusklimat.

Grön arbetsplats

I projektet arbetar vi utifrån vår egen miljöcertifiering Grön arbetsplats. Det innebär att vi har en extra hög miljöambition och att arbetsplatsen ska uppfylla en rad kriterier. Bland annat ska 95 procent av allt avfall återanvändas eller återvinnas, belysningen ska vara energieffektiv och förare av maskiner eller tunga lastbilar ska vara utbildade i sparsam körning.

Antal projekt

loading