c

Linnéuniversitet, Kalmar

 • Skanska fick i uppdrag att hyra ut, bygga nytt och bygga om vid Linnéuniversitet i Kalmar.
 • Huset Stella består av 1 311 gula plattor.
 • Universitetet ligger vackert placerat intill vattnet.
 • Skanska har genomfört en totalentreprenad som omfattar om- och tillbyggnad av tre hus, upp till sex våningar höga.
 • I en byggnad ska universitetsbiblioteket finnas medan de övriga två har lärosalar, kontor och laboratoriesalar.
 • Här byggdes tre nya hus med en total yta på 43 000 kvadratmeter, inklusive underliggande garage
 • Här sitter studenterna nära både stad och natur.
 • Den vackra fasaden är inbjudande och varm.
 • Linnéuniversitetet samlar elever och studenter som tidigare suttit utspridda.
 • Logistiken kräver god planering då Linnéuniversitet ligger alldeles intill hamnens tillfarter.
 • Entrén känns inbjudande och välkomnande.
 • Linnéuniversitetet kommer samla elever och studenter som idag sitter utspridda.
 • Totalt bygger Skanska tre nya huskroppar.
 • Det nya Linneuniversitetet får en total yta på 43 000 kvadratmeter.
 • Läget intill vattnet är fantastiskt för studenterna.
 • Universitet blir modernt och nytänkande.
 • Skanska hyr ut, bygger nytt och bygger om vid Linnéuniversitet i Kalmar. BILD: Tengbom Arkitekter
 • När det nya universitetet står färdigt kommer alla kunna sitta samlade på en och samma plats. BILD: Christensen & CO
 • Arbetsplatsen är trång och etableringen är därför en utmaning.
 • Under arbetet med Linnéuniversitetet läggs stort fokus på en hållbar byggprocess.
 • Linnéuniversitet ligger alldeles intill hamnens tillfarter.
 • Hamnen i Kalmar

Invigning av Universitetskajen 2021

Den 27 augusti 2021 invigs Linnéuniversitetet officiellt i Kalmar. Bygget som påbörjades i februari 2016 var ett av Kalmars största och bjöd på många utmaningar. De nya lokalerna är belägna intill gästhamnen, på ett område som förr i tiden var havsbotten vilket gjorde schaktningsarbetet utmanande. På området har man också grävt upp fyra vrak från 1700-talet.

Linnéuniversitet får nya lokaler

Skanska fick i uppdrag att hyra ut, bygga nytt och bygga om vid Linnéuniversitet i Kalmar. Linneuniversitetet består av två delar – östra och västra.

Skanska är fastighetsägare till den östra delen och har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Linnéuniversitet. Här byggdes tre nya hus med en total yta på 43 000 kvadratmeter, inklusive underliggande garage. I en byggnad ska universitetsbiblioteket finnas medan de övriga två har lärosalar, kontor och laboratoriesalar.

Vid den västra delen har Skanska genomfört en totalentreprenad som omfattar om- och tillbyggnad av tre hus, upp till sex våningar höga. Ytan på om- och tillbyggnaden har en ungefärlig yta på 22 000 kvadratmeter, inklusive källardel. Här finns lärosalar, aulor och kontor.

Universitetsbygget påbörjades i februari 2016 och den västra delen slutfördes under 2019. I slutet av 2020 stod de nyproducerade husen på den östra delen av universitetsområdet klara. Totalt sysselsatte projektet närmare 500 personer.

De nya universitetslokalerna kommer att underlätta för elever och lärare som idag sitter utspridda på många olika platser i Kalmar. Linnéuniversitet ligger dessutom nära centralstationen, vilket gör det lätt för besökare att ta sig hit kollektivt.

Trång arbetsplats

Arbetsplatsen var trång och etableringen en utmaning. Även logistiken krävde god planering då Linnéuniversitet ligger alldeles intill hamnens tillfarter och man måste åka genom hela Kalmar för att ta sig fram till universitetet.

Läget vid hamnen medförde att vi behövde utföra pumpning av grundvatten kring schakten i början av projektet.

Hänsyn till pågående forskning

Arbetet behövde ta hänsyn till pågående forskningsprojekt. I östra delen av universitetsområdet finns till exempel fiskar i stora kar som är känsliga för vibrationer. Vi planerade arbetet utifrån detta.

Certifiering enligt LEED – nivå guld

Under arbetet med Linnéuniversitetet lades stort fokus på en hållbar byggprocess, materialval och energibesparande lösningar. Solceller, havsbaserat kylsystem och gröna tak är några exempel på det miljöcertifierade projektet enligt LEED, nivå guld.

LEED är anpassat för alla typer av byggnader och kan användas i såväl projekterings- och driftstadiet som för befintlig byggnad. Bland annat bedöms byggnadens miljöprestanda utifrån närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material samt inomhusklimat.

Grön arbetsplats

I projektet arbetde vi utifrån vår egen miljöcertifiering Grön arbetsplats. Det innebär att vi har en extra hög miljöambition och att arbetsplatsen ska uppfylla en rad kriterier. Bland annat ska 95 procent av allt avfall återanvändas eller återvinnas, belysningen ska vara energieffektiv och förare av maskiner eller tunga lastbilar ska vara utbildade i sparsam körning.

Hållbarhetstanken har gått som en röd tråd genom hela projektet och genererat lösningar som solceller, gröna tak och havsbaserat kylsystem bland annat. Dessutom har stora delar av universitetets gamla inredning återbrukats. 61 procent av möblerna har kunnat återanvändas. Resterande 39 procent har återvunnits på ett miljövänligt sätt.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading