c

Norsborgdepån E2, Norsborg

  • Skanska har anlagt tre bergrum för en ny tunnelbanedepå i Norsborg.
  • Totalt arbetade omkring 50 personer på platsen.
  • Valet att lägga depån under mark ger stora miljövinster, då inte markytan utnyttjas för anläggningen.
  • Arbetet med depån pågick dygnet runt.

Europas modernaste tunnelbanedepå

I Norsborg, söder om Stockholm, har Skanska anlagt tre bergrum för en ny tunnelbanedepå. Här ska tunnelbanetåg förvaras på nätterna. De ska städas, tvättas och repareras. Depån byggs under Eriksbergsåsen och är ett led i Trafikförvaltningens arbete med att uppgradera röda linjen. Norsborgsdepån kommer bli den största och modernaste tunnelbanedepån i norra Europa. De tre bergrummen är alla 450 meter långa och mellan 20 och 24 meter breda. I depån finns möjlighet att städa, tvätta och reparera tågen.

Skanska fick uppdraget 2012 och började då med arbetet att komma ner i berget. I april 2013 genomförde vi den första sprängningen.

Vibrationskänslig miljö med närhet till hus

Eftersom projektet utfördes i mycket vibrationskänslig miljö med närhet till hus och tunnelbana i drift har vi behövt anpassa sprängningarna och bergborrningen utifrån det. Alla sprängningar har därför genomförts under dagtid. Vi undvek dock att spränga under de tider då den närliggande förskolan hade vila för barnen.

Allmänheten hade möjlighet att få sms 15-45 minuter innan det var dags för nästa sprängning. Vi anordnade också en besöksdag då allmänheten fick komma ner i tunneln för att se hur vi arbetade.

Arbetet pågick dygnet runt

Trots att sprängningarna och borrningen endast skedde dagtid så arbetade vi med depån dygnet runt. Under nätterna lastade vi ut den sten som sprängts under dagarna. Under toppen av produktionen handlade det om 20 000 ton berg varje vecka. Totalt sprängde vi ut 1 000 000 ton berg. Under nätterna arbetade vi också med förstärkning av depån.

Under hela projektets gång har säkerhet varit a och o. Totalt arbetade omkring 50 personer på platsen. Trots 100 000 arbetstimmar har projektet inte haft en enda olycka med frånvaro.

Samarbete mellan många Skanskabolag

Arbetet med Norsborgsdepån har varit tids- och kostnadseffektivt och projektet utfördes inom tid och budget.

Uppdraget utfördes av Stora Projekt med hjälp av tunnelarbetare från Skanska Slovakien. I projektet deltog även Skanska väg och anläggning som gjorde markarbetena i tunnel, samt Skanka Asfalt och Betong som levererade sprutbetong samt tog emot tunnelberget.

Investering att bygga under mark

I Stockholm, som är en växande stad med bristande landyta, är det en investering i både miljö och ekonomi att förlägga verksamhet under mark.

Depån består av tre bergrum som alla är 450 meter långa och mellan 20 och 24 meter breda. Utöver bergrummen gör vi också anslutningstunnlar och teknikrum. Total längd för bergrum och tunnlar i entreprenaden är 3 000 meter.

Minimera störningar för närboende

Projektet slutfördes 2015. Arbetet med Norsborgsdepån har varit tids- och kostnadseffektivt och projektet utfördes inom tid och budget.

Vi har också arbetat mycket säkert. Trots 100 000 arbetstimmar har projektet inte haft en enda olycka med frånvaro.

Vinnare av ITA Tunneling Award

Norsborgsdepån vann ITA Tunneling Award 2015 i kategorin Outstanding Project of the Year 2015. Priset delas ut i syfte att uppmärksamma intressanta och väl genomförda projekt världen över. Bland ett hundratal tävlingsbidrag valde den internationella juryn ut nio finalister i tre kategorier där Norsborgsdepån sedan korades som vinnare.

The International Tunnelling and Underground Space Association (ITA) är en internationell organisation, som syftar till att främja användningen av det underjordiska utrymmet som en lösning för en hållbar utveckling.

Hållbarhet och grönt byggande

I projektet har vi arbetat efter Skanskas egen miljömärkning – Grön arbetsplats. Det innebär att vi lever upp till högt ställda miljökrav i produktionen.

Bland annat har hälften av all bergmassa transporteras till det närliggande projektet Eriksberg. Där har massorna kunnat användas i produktionen. Vi har också använt spillvattnet från tunnelproduktionen till att värma vårt verkstadstält genom att återvinna värmen i en värmeväxlare.

Valet att lägga depån under mark ger dessutom miljövinster genom att inte utnyttja markyta för anläggningen.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading