c

Spårväg city, Stockholm

  • Spårvägens befintliga hållplatser har anpassats till funktionshindrade.
  • Hållplatserna har även förlängts för att kunna trafikeras med längre tåg.
  • När vi byggt om hållplatserna har vi hållit resvägarna öppna under hela projektet.
  • Vi har totalt byggt om fem hållplatser på Djurgården och en inne i city.
  • Skanskas har även fått i uppdrag att bygga en ny spårväg mellan Djurgårdsbron och Värtahamnen.
  • Anpassningen av de befintliga hållplatserna började vi med i augusti 2013.

En hållbar spårväg mitt i city

Skanska har fått i uppdrag av Trafikförvaltningen på Stockholms Läns Landsting att genomföra en om- och nybyggnad av Spårväg city i Stockholm (projekt E1). Vi har även fått i uppdrag att anpassa spårvägens befintliga hållplatser till funktionshindrade, samt förlängt dem för att de ska kunna trafikeras med längre tåg (projekt E3).

Spårvägen går idag mellan Kungsträdgården och Waldemarsudde och Skanskas uppdrag blir att bygga den nya sträckan som ska gå från Djurgårdsbron till Värtahamnen där Norra Djurgårdsstaden just nu byggs.

Nya bostäder och arbetsplatser skapas i samverkan

Här planeras omkring 12 000 bostäder och 35 000 arbetsplatser. När Norra Djurgårdsstaden är färdigbyggt år 2030 planeras 63 000 resenärer åka med spårvägen.

Projektet är en utförandeentreprenad i samverkan, vilket innebär ett tätt samarbete mellan entreprenör och kund genom alla faser; planering, projektering och produktion. Nybyggnaden av spårvägen startade 2014 med förberedningar för ledningsomläggningar.

Anpassa hållplatser till funktionshindrade

Parallellt med planeringen av den nya sträckan har vi även anpassat spårvägens befintliga hållplatser till funktionshindrade, samt förlängt dem för att de ska kunna trafikeras med längre tåg.

Anpassningen av de befintliga hållplatserna började vi med i augusti 2013. Vi valde augusti då det största turisttrycket då har lugnat sig. Vi har totalt byggt om fem hållplatser på Djurgården och en inne i city. Syftet är att personer med funktionshinder lätt ska ta sig upp på plattformen och sedan upp på spårvagnen utan problem. Alla hållplatser ska anpassas till funktionshindrade samt förlängas för att de på sikt ska kunna trafikeras med längre tåg.

14 miljoner turister varje år

Varje år besöker omkring 14 miljoner turister Djurgården och den huvudsakliga kommunikationen dit är med spårvägen. När vi byggt om hållplatserna har vi därför behövt anpassa oss till besökarna och hållit resvägarna öppna under hela projektet.

Vi började med hållplatserna på Djurgården där Skansen och Gröna Lund var först ut. Sedan fortsatte vi med Djurgårdsskolan, Waldemarsudde och Nordiska museet. Efter det påbörjade vi arbetet i city och byggde om hållplatsen på Styrmansgatan.

Klätterväxel ledde om trafiken

Under ombyggnaden av de fyra första hållplatserna sattes det in ersättningstrafik med buss för att trafikera sträckan. Sedan hittade vi en annan lösning genom att sätta in en så kallad klätterväxel. Den leder om spårvägstrafiken provisoriskt och har minimerat störningarna för resenärerna, minskat kostnaderna, minskade koldioxidutsläpp samt skapat en mycket god arbetsmiljö.

Under våren 2016 byggde vi om Kungsträdgårdens hållplats. I samråd med Stockholm Stad pågår planering för ombyggnaden av Nybroplans och Djurgårdsbrons hållplatser.

Hållbarhet och grönt byggande

Vi ligger i framkant i miljöarbetet och har en mycket engagerad kund. Vi arbetar med miljöcertifieringssystemet Ceequal. För huvuddel 1 i arbetet med ombyggnaden av hållplatserna har vi uppnått högsta nivå Excellent genom ett intensivt och nära samarbete mellan oss och kunden.

Vi har också vunnit mycket på att ha involverat samtliga på arbetsplatsen i miljöarbetet genom stort engagemang, workshops och tillvaratagande av initiativ. I projektet använder vi bland annat en elbil som arbetsplatsbil, vattenuppsamlare för vatten till sågning av sten och klätterväxel som sparade koldioxid för ersättningstrafik.

Under 2014 fick projektet ”Sweden Green Building Award” för pågående Väg- och Anläggningsprojekt. Juryns motivering löd:

”Spårväg City Bana Stockholm E1 och E3 - för ett systematiskt och kreativt hållbarhetsarbete som med stort engagemang hos bland annat yrkesarbetare visat på många innovativa och hållbara åtgärder i projektet, såsom tillgänglighetstest i fullskala, bodystorming, vattenbesparing och bioasphalt.”

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading