c

Nationalmuseum, Stockholm

 • Ljuset släpps åter in i byggnaden genom att ljusgården och de tidigare förbyggda fönstren öppnats upp.
 • Ljusgårdens vackra glastak på nyrenoverade Nationalmuseum ger ett fint ljusspel ner i lokalen. Här skymtas även del av hisschaktet med en yta av flätad mässing.
 • Ett antal speciallösningar har krävts för byggnadens kulturhistoriska värde ska bibehållas och uppfylla alla krav på modern teknik. Färgerna i takens valv är försiktigt återställda som de en gång sett ut.
 • I takets vackra stuckatur sitter ventilation, sprinkler och rökavkänning.
 • Ljusgården på Nationalmuseum under renovering.
 • Trappräckena på Nationalmuseum har kompletterats med extra metallstag i mellanrummen för extra säkerhet.
 • Alla utrymmen är omsorgsfullt renoverade på detaljnivå på Nationalmuseum.
 • Salarna är ommålade i olika spännande väggfärger.
 • Ingen detalj lämnas åt slumpen under renoveringen på Nationalmuseum.
 • Nu släpps ljuset åter in i Nationalmuseum.               Foto: Urban Jörén
 • Golvet i källarplanet sänks så vi kan skapa nya publika ytor. Foto: Urban Jörén
 • Vi täcker in de delar som måste skyddas. Foto: Urban Jörén
 • Tolv meter av Annexet revs för att ge plats åt inlastningshuset. Foto: Urban Jörén
 • Vi lyfter bort golven, lägger nya kanalsystem och lägger tillbaka golven igen. Foto: Urban Jörén

Konsten går mot ljusare tider

Skanska har fått det ärofyllda uppdraget att renovera och bygga om Nationalmuseum i Stockholm. Under 2018 slår Nationalmuseum upp portarna igen och allmänheten kan åter njuta av Nordeuropas största konstskatt.

Detta är den första riktigt stora renoveringen sedan museet invigdes 1866. Under 1900-talet har ett antal förändringar gjorts men vid återinvigningen kommer besökarna att mötas av ett Nationalmuseum som på många sätt har återställts till sitt ursprungliga utseende.

Bland annat byggdes museet på 60-talet ut med Annexet för att få plats med konservatorsateljéer. Den ena ljusgården byggdes om och många fönster bommades igen för att skydda konsten. Nu släpps ljuset åter in i byggnaden genom att ljusgården och de förbyggda fönster öppnas upp, vilket ger besökaren en bättre upplevelse. De nya fönstren skyddar konsten och vi sparar mycket energi.

Nu kommer museet även att klara den internationella standard som gäller vid utlåning av konst. Kraven handlar om klimat, brandskydd, säkerhet, tillgänglighet, miljö och logistik. Dessutom utökas de publika ytorna. Stora förbättringar sker alltså för både konst och besökare. Ett antal speciallösningar krävs för att vi ska bibehålla byggnadens kulturhistoriska värde och uppfylla alla krav på modern teknik.

Vi går varsamt fram genom hela byggprocessen för att skydda byggnaden, freskmålningar av Carl Larsson och andra ovärderliga hantverk.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects