c

Herrestaskolan, Järfälla

  • Herrestaskolan är ett flaggskepp för Järfälla kommun.
  • Byggnaden är näst intill koldioxidneutral.
  • Herrestaskolan var den första skolan i Sverige som byggdes helt i massivträ.
  • Pålning, markarbeten och gjutning gick smidigt.
  • Skolan har certifierats enligt Miljöbyggnad Guld.
  • Lokaler och aktivitetsparken kan användas av allmänheten efter skolans slut.

Koldioxidneutral skola i Barkarbystaden

Skanska fick i uppdrag av Järfälla Kommun att bygga Herrestaskolan med plats för 400 barn i förskola och skola upp till årskurs fem. Projektet var en utförandeentreprenad. Byggnaden är 7 500 kvadratmeter stor och är i två plan, förutom en mindre del som är i tre plan.

Vårt arbete började i februari 2014 med pålning och markarbeten.

Stomme helt i trä

Speciellt för projektet var att stommen var helt i massivträ, en så kallad CLT-stomme. Herrestaskolan var den första skolan i Sverige som byggdes med denna stomme och det var första gången som Skanska använde den. CLT-stommen bidrar till att skolan blir nästan koldioxidneutral.

– Skanska har ett stort intresse av att använda nya gröna lösningar. Under arbetet med Herrestaskolan fick vi värdefull erfarenhet av hur vi vill använda produkten i framtida projekt. Det säger Teresa Collins Bäckman, projektchef. Hon fortsätter:

– Vi såg även stora fördelar med arbetsmiljön inomhus under byggprocessen. Många reflekterade över att det var mycket mindre damm och att det inte lät lika mycket som i en traditionell byggnad. Stommen var lätt att montera och våra yrkesarbetare gillade att jobba med trä.

Tätt samarbete och flexibelt team

Stommen, som var ny för alla inblandade, innebar en del ändrade förutsättningar jämfört med projekteringen. Det resulterade i många frågor till beställaren. Det fanns även en del nytt material och nya spännande detaljlösningar som var en utmaning att hantera både i projekteringsskedet och i produktionen. Tack vare ett tätt samarbete med Järfälla kommun och möjligheten att lösa mycket på plats, kunde vi hantera detta på ett bra sätt.

Vi hade ett väldigt bra team som både planerade och byggde Herrestaskolan. Det var tack vare denna kompetens, flexibilitet och engagemang som vi klarade av utmaningarna så bra.

Hästskoformad skola

Herrestaskolan har formen av en hästsko och är ritad av Liljewall arkitekter. Skolan har certifierats enligt Miljöbyggnad Guld, vilket medför krav på bland annat energianvändning, materialval och inomhusmiljö. Det går helt i linje med Järfälla kommuns tankar om att Barkarbystaden ska vara en hållbar stadsdel.

Skolan är projekterad med samhället i åtanke. Sporthallen, matsalen, slöjdsalar, tekniksalar och andra lokaler byggs så att de kan användas av allmänheten och föreningar efter skolans slut. Den nästan 10 000 kvadratmeter stora skolgården är utformad som en aktivitetspark. På dagarna används parken av skolbarnen, på kvällar och helger är den tillgänglig för alla invånare i Barkarbystaden.

Gröna, höga ambitioner

Eftersom Skanska har höga ambitioner vad gäller grönt byggande, var det mycket inspirerande att få arbeta med en beställare som delar våra värderingar och som ville driva utvecklingen framåt.

Alla material som byggdes in i huset registrerades i databasen Sunda Hus. På skolans tak installerades 1 400 kvadratmeter solceller som kom att täcka en stor del av skolans energiförbrukning. Exempel på andra miljöinsatser är sedumtak, avfallskvarn i köket och en sopsug.

Ljudklimatet blev väldigt bra eftersom inga rum är helt fyrkantiga. Rummen har vinklar som dödar transporten av ljud och resultatet blir en god arbetsmiljö i klassrummen.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading