c

Nya Södertälje sjukhus, Södertälje

  • På det nya akutsjukhuset utökas vårdkapaciteten väsentligt.
  • Målsättningen är att certifiera Nya Södertälje sjukhus enligt Miljöbyggnad Guld.
  • Samarbetet mellan avdelningar förbättras när sjukhuset byggs om.
  • Sjukhuset blir en ljus byggnad med mycket glas.

Bättre vård i Södertälje

Nya Södertälje är den första i en rad strategiska investeringar som Stockholms läns landsting ska genomföra. Fastighetsförvaltaren Locum har gett Skanska i uppdrag att bygga ett nytt akutsjukhus inklusive förlossning. Det nya sjukhuset ska erbjuda en modern akutsjukvård med hög kvalitet. Vårdkapaciteten utökas väsentligt vilket behövs i den växande södra Stockholmsregionen.

I uppdraget ingår även att bygga om ett befintligt hus till vårdavdelningar. Efter ombyggnaden får sjukhuset ytterligare 120 enkelrum med egna hygienrum, vilket innebär högre patientsäkerhet och bättre komfort än i dagsläget. En förbättrad logistik skapar en mer effektiv vård och underlättar samarbetet mellan olika avdelningar. Målsättningen är att vårdtiderna ska förkortas samtidigt som patienterna får en bättre kvalitet på vården.

Projektet utförs i samverkan med uppdragsgivaren Locum och verksamheten för att utforma ett toppmodernt sjukhus med patienten i fokus. Målsättningen är att det nya akutsjukhuset ska certifieras enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad, på den högsta nivån Guld.

I arbetet med Nya Södertälje sjukhus använder vi den samlade erfarenhet och kunskap som finns inom Skanska. Projektchefen Roger Taringer berättar:

Flera av oss i projektet har arbetat på Nya Karolinska Solna och använder våra erfarenheter och kontakter därifrån. Tillsammans med Locum och verksamheten har vi även varit på studiebesök i Karlstad där Skanska bygger ett toppmodernt sjukhus i Karlstad. Dessutom använder vi vårt nätverk.

Våren 2017 sker inflyttningen i det nya akutsjukhuset. Året därpå ska ombyggnaden av det befintliga huset vara klar.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects