c

Hagaborgsskolan, Karlstad

  • Receptet på ett lyckat skolprojekt är partneringsamverkan, designdialog och certifieringen Miljöbyggnad.
  • Hagaborgsskolan utsågs till den bästa miljöbyggnaden i Sverige 2014.
  • Vi på Skanska är väldigt stolta över att ha lyckats bygga en riktigt bra skola.

Studiero i Sveriges bästa miljöbyggnad

Skanska har på uppdrag av Karlstad kommun byggt Hagaborgsskolan, en skola för cirka 180 barn i förskoleklass till årskurs tre. Skolbyggnaden är i två plan med en träfasad som representerar landskapets många skogsbruk. I uppdraget ingick även ett storkök som förser närliggande skolor med mat.

Redan vid upphandlingen hade Karlstad kommun som krav att Hagaborgsskolan skulle uppnå certifieringen Miljöbyggnad Guld. Skanska fick uppdraget eftersom vi hade den kompetens som krävdes för att klara målsättningen.

De tidigare skolpaviljongerna från 50-talet har rivits och ersatts med en helt ny skola för förskoleklass till årskurs tre. Elever och personal har fått en inomhusmiljö som ger arbetsro och som är fri från hälsoskadliga ämnen.

Projektet var en totalentreprenad i partneringsamverkan och påbörjades i mitten av 2012. Lagom till starten av vårterminen 2014 kunde eleverna och personalen flytta in i en skola där man kan studera i en trevlig miljö. Vi på Skanska är väldigt stolta över att ha lyckats bygga en riktigt bra skola.

Simuleringar av energi och arbetsmiljö

I mitten av 2012 påbörjade vi arbetet med en omfattande projekteringsfas. När vi kom in i projektet fanns redan ritningar som behövde förändras för att vi skulle uppnå målsättningen med miljöcertifieringen.

Vi har arbetat mycket med simuleringar av energiförbrukning och inomhusklimat. Dagsljusinsläppet kan styras med hjälp av rätt fönster, solskydd och fondväggar. Ljudklimatet är också väldigt viktigt för att barn och personal ska få arbetsro.

– Miljöcertifieringen har fått oss att vara lite mer kreativa än vanligt i projekteringsfasen. Vi jobbar gärna med kunder som ligger i framkant, då är vi med och driver utvecklingen framåt. Alla inblandade tycker att det är mycket roligare att jobba så. Det säger Magnus Grude, projektchef.

Smidig byggprocess

Vi började byggarbetet med att riva de gamla paviljongerna från 50-talet. Själva byggprocessen innebar inga stora utmaningar. Miljöcertifieringen innebar lite mer dokumentation än vid ett vanligt byggprojekt och vi valde mer prefabricerade material för att få vädertätt snabbt. Vi planerade även logistiken noggrant och lyfte tidigt in material i huset. Eftersom vi fick tätt hus tidigt, medförde det en bra arbetsmiljö under byggprojektet.

Viktigt med rätt material

Vi har kontrollerat alla material i en materialdatabas. På så sätt är vi säkra på att inga miljö- eller hälsofarliga ämnen har byggts in i huset. Karlstad kommun har också jobbat med arbetsmiljön genom att köpa in rätt möbler. Bänkskivorna avger inga miljöfarliga ämnen och är bättre ur ljudsynpunkt, bollar har satts på stolsben för att undvika skrapljud och så vidare. I uppdraget ingick även ett storkök som servar närliggande skolor med mat. Maten behöver på så sätt inte transporteras långt, vilket innebär mindre avgaser och bättre mat.

Arbetsro för barn och personal

God isolering, energieffektiva fönster, solceller och solavskärmning bidrar till låg energianvändning. På skolans tak finns växter som isolerar, dämpar buller och binder luftföroreningar. Men det viktigaste i projektet är, enligt produktionschefen Ulf Nilsson, arbetsmiljön för elever och personal:

– Vi har arbetat mycket med ljusnivåer och dagsljusinsläpp. Även ljudklimatet i huset är fantastiskt. Inga rum är helt rektangulära; rummen är utformade för att döda transporten av ljud och vi har valt tjocka undertaksskivor med hög ljudklass. Resultatet blir en god arbetsro i klassrummen.

Bygginformation användes i undervisningen

Informationen om projektet skedde via veckobrev. Skolans lärare använde dessa brev i undervisningen, exempelvis genom att förklara hur man svetsar och varför. På så sätt blev barnen involverade i utvecklingen av sin nya skola.

Strax före jul 2013 stod skolan klar för inflyttning. Lagom till vårterminens start kunde barn och personal flytta in i sin nya skola och äntligen njuta av de fina lokalerna.

– Vi har valt material och lösningar som ibland är lite dyrare men barn är ju framtiden. Om man satsar lite extra pengar så tror jag att samhället får tillbaka det med råge, avslutar produktionschefen Ulf Nilsson.

Värmlands första guld

Betyget Guld på 14 av de totalt 15 indikatorerna gällande certifieringen Miljöbyggnad Guld och utnämningen till Sveriges bästa miljöbyggnad 2014 är kvitton på att vi har lyckats. Enligt juryn för Sweden Green Building Awards har vi tillsammans med Karlstad kommun skapat en skolmiljö som är ett föredöme för resten av landets skolor. 

Projektet har varit en lärorik resa. Hagaborgsskolan är Värmlands första byggnad med denna certifiering, vilket innebar nya kunskaper för Karlstad kommun. Numera har Karlstad en policy som säger att alla nybyggnadsprojekt ska vara minst Miljöbyggnad Silver. Detta är ett av Sveriges första skolprojekt som uppnår Miljöbyggnad Guld, vilket innebar att Sweden Green Building Council fick fundera över tolkningen av olika mätningar och parametrar.

Ur juryns motivering (Sweden Green Building Awards 2014)

"Skolan har arbetat hårt med att uppnå Miljöbyggnad Guld – med hela 14 av 15 indikatorer på Guld-nivå – för att inomhusmiljön ska vara den bästa möjliga i en miljö där man annars ofta sett problem med astma och allergier. Genom att engagera elever och personal kring skolans goda miljöprestanda och göra saker som solcellsanvändningen en del av lärandet har man skapat en skolmiljö som är ett föredöme för resten av landets skolor."

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading