c

Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

  • Intresset för bostadsrätterna i Björk och Plaza var mycket stort.
  • Husen har blivit Svanenmärkta, vilket innebär en rad gröna lösningar.
  • Den som bor i ett Svanenmärkt hus kan vakna upp och rädda världen lite grann.

Svanenmärkta bostäder i ny stadsdel

På ett av Norra Djurgårdsstadens mest attraktiva lägen har vi byggt husen Björk och Plaza med 35 respektive 59 bostadsrätter. Vi har både utvecklat och byggt husen. Det fantastiska läget vid Husarviken och Kungliga Nationalstadsparken bjuder på sköna naturupplevelser, samtidigt finns innerstadens utbud en kort cykeltur härifrån.

I projekteringen har vi haft stort fokus på miljövänliga lösningar och materialval. Miljöarbetet fortsätter genom hela byggprocessen och vi uppnådde vår målsättning att Svanenmärka de båda husen. Allt material som byggdes in i husen kontrollerades i en databas.

Rekordmånga intressenter

I januari 2015 påbörjades markarbetena med pålning och schaktning och vi hade aldrig tidigare haft så stort intresse för bostadsrätter. Över 10 000 personer anmälde sitt intresse.

Tillsammans med två andra byggherrar som bygger grannhusen skapade vi en gemensam innergård. Under gården och husen byggde Skanska sedan ett parkeringsgarage.

Under hösten började vi bygga husen. Fasaderna består av prefabelement, vilket innebär att vi snabbt fick tätt hus. Björk kläddes dessutom med vackra inslag av trä.

Strax före sommaren 2017 kunde de första boende flytta in i sina nya hem nära vatten och natur.

Trångt med många byggprojekt

Logistiken var en utmaning eftersom en ny stadsdel innebär flera olika byggprojekt inom ett litet område. Stockholms stad har skapat Bygglogistikcenter, BLC, som hjälpte till med att effektivisera transporter och materialhanteringen.

Svanenmärkta bostäder i ny stadsdel

Norra Djurgårdsstaden är en grön stadsdel och Stockholms stad har alltid höga krav på alla som bygger i området. Vi valde att ta den gröna utmaningen ett steg längre; målsättningen var att Svanenmärkta både Björk och Plaza. Miljöarbetet stod i centrum från det första projekteringsmötet till att de boende flyttade in i sina hem.

Stockholms stad har även haft väldigt höga krav på gestaltningen i den nya stadsdelen. Genom en tydlig dialog har vi uppfyllt önskemål på ett sätt som Skanska och Stockholms stad är nöjda med. Hus Björk ligger närmast vattnet och är till viss del klätt med trä. Plaza har en mer urban känsla med en sockel i sten och riktar sig mot en lite yngre målgrupp. Här finns barnvagnsrum, loftlägenheter och en grön innergård. Samtliga lägenheter har stora balkonger eller uteplatser.

Noggranna materialval

Alla material valdes noggrant ut så att inga farliga ämnen byggdes in i husen. Det innebär exempelvis att vi beställde trä från hållbara skogsbruk, att färger inte innehöll farliga lösningsmedel och att kemiska byggprodukter inte hade miljö- och hälsoskadliga kemikalier. Vi kontrollerade alla produkter för att säkerställa att de klarade av Svanenkraven.

Grön arbetsplats

Plaza och Björk var en grön arbetsplats vilket är vår egen miljömärkning för att minska miljöpåverkan under byggprocessen. Vi återvinner minst 95 procent av avfallet, har snålspolande kranar, kör arbetsfordon på ett sparsamt sätt och försöker på en rad andra sätt skona miljön.

Låg energiförbrukning

Miljöarbetet fortsatte även när Skanska lämnat platsen. Plaza och Björk har en energiförbrukning som är minst 25 procent bättre än kraven för nybyggda hus och mer än 50 procent bättre än ett genomsnittligt hus i Sverige. Vår genomtänkta drifts- och underhållsplan ser till att husen behåller sin låga energiförbrukning och sitt goda inomhusklimat även i framtiden.

Den låga energiförbrukningen beror på en mängd olika åtgärder. Husen har exempelvis extra bra isolering, energieffektiva fönster och vitvaror i de högsta energiklasserna. Snålspolande kranar och toaletter, enkel sopsortering och automatisk belysning i trapphusen hjälper de boende att skona miljön. Dessutom är den låga energiförbrukningen bättre för plånboken.

Res grönt till jobbet

Läget gör det lätt att ta sig till jobb och skola med kollektivtrafik eller cykel. Det stora antalet cykelplatser uppmuntrar till ett grönt sätt att resa.

Slutresultatet blir en minimal klimatpåverkan och ett mycket bra inomhusklimat. Den som bor i ett Svanenmärkt hus kan vakna upp och rädda världen lite grann.

Arkitekt: Belatchew Arkitekter

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading