c

World Trade Center, Växjö

  • I september 2016 flyttade de första hyresgästerna in i World Trade Center Växjö.
  • WTC Växjö ligger precis vid tågstationen.
  • Vi har lagt ner mycket energi på att utforma en byggnad som gynnar hyresgästerna.
  • Skanska sitter i fastigheterna.

WTC Växjö - en plats på toppen

Precis vid tågstationen har vi byggt World Trade Center Växjö (WTC), en byggnad som är mycket viktig för stadens utveckling. Våren 2012 kontaktade Kärnhem oss eftersom de behövde en samarbetspartner med erfarenhet av utveckling av stora kontorsprojekt. De hade då drivit projektet i fem år och detaljplanen hade precis blivit klar.

Tillsammans med Kärnhem jobbade vi med volymstudier och bygglovshandlingar i två och ett halvt år, samarbetet fungerade väldigt bra. Kärnhem valde att fokusera på sitt närliggande bostadsprojekt medan Skanska vidareutvecklade WTC Växjö i egen regi.

Inflyttning av de första hyresgästerna

I september 2016 flyttade de första hyresgästerna in i WTC Växjö. I fastigheten kan de njuta av en bländande vacker utsikt över staden, Växjösjön och de småländska skogarna. Alla som jobbar i huset erbjuds en plats på toppen i flera bemärkelser: förutom utsikten från det högt belägna kontorshuset, ger arbetsmiljön förutsättningarna för kreativitet och nya möten.

Skanskas största projekt i Kronoberg

WTC Växjö är ett av Skanskas största projekt i Kronoberg någonsin och en viktig del i stadens utveckling. Tomten vid tågstationen bestod tidigare av bland annat parkeringsplatser och en restaurang men nu möts resenärerna i stället av Växjös nya landmärke.

Vi har arbetat tätt med stadsarkitekten och arkitektbyrån Tengbom för att hitta rätt materialval och planlösningar. WTC Växjö präglas av natursten, glas, och trä; den vackra fasaden i mörkgrå skiffer smälter vackert in i omgivningen. Våra egna arkitekter har skapat bygghandlingarna.

7 000 kvadratmeter fördelade på sju våningsplan

Entréplanet är öppet för stadens invånare med ett kafé och utställningsytor. Vi har skapat en byggnad med liv och rörelse.

Kontorshuset är 7 000 kvadratmeter stort och sju våningar högt. Under mark har vi byggt ett parkeringsgarage i två våningsplan med drygt 170 parkeringsplatser som kommunen hyr. Det projektet är genomfört i joint venture med Kärnhem.

Vi har lagt ner mycket energi på att utforma en byggnad som gynnar hyresgästerna ekonomiskt och som ger ett så litet avtryck på miljön som möjligt. Det har inneburit arbete med att skapa ett effektivt hus, materialval, energieffektiva lösningar och mycket annat.

Även vi på Skanska sitter i WTC Växjö. Vi är den största hyresgästen och har valt ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Det innebär att vi väljer arbetsmiljö utifrån den arbetsuppgift vi har för tillfället. Ibland behöver vi lugn och ro medan det ibland är bra med liv och rörelse. Kontoret skapar möjligheter att utöka sitt nätverk och få inspiration.

Glasmuseum närmaste granne

I januari 2015 påbörjade vi sprängningarna för grunden och parkeringsgaraget. Vår närmaste granne är Smålands glasmuseum. Hanna Lindbladh, projektutvecklare, berättar:

– Vi kontaktade tidigt glasmuseet för att berätta om vad som skulle hända, tillsammans diskuterade vi hur allt skulle lösas på ett bra sätt. Vid sprängningar fanns stor risk att konstverk skulle förstöras. Museet valde att stänga sin verksamhet under en tid och packa ner hela sin glassamling. Samarbetet har fungerat väldigt bra tack vare en tydlig dialog. De har varit otroligt förstående och såg fram emot att det hände något positivt i området.

Effektiv byggprocess

Efter sprängningarna skedde gjutningar. Parkeringshuset gjöts under våren. Stommen för kontoret monterades efter sommaren 2015 och efter årsskiftet 2015/2016 var huset tätt. Därefter följde installationer och invändigt arbete innan hyresgästerna flyttade in i september 2016.

Fasaden krävde extra eftertanke. Vi ville bygga något som var lätt att underhålla. Materialet fick inte vara alltför dyrt men skulle ändå se exklusivt ut. Efter kalkyler och diskussioner med arkitekterna föll valet på en svart skifferfasad.

Säkerheten framför allt

Säkerheten är Skanskas största fokusområde. Eftersom byggarbetsplatsen låg mitt i centrum, var det extra viktigt med tydliga skyltar och avgränsningar mot tredje man. Besökare behövde följa alla säkerhetsföreskrifter innan de fick komma in på arbetsplatsen.

Säkerheten var lika högprioriterad för alla som jobbade med projektet, både våra egna medarbetare och underentreprenörer. Varje möte inleddes med en stående punkt om säkerhet. Vi gick igenom vad som hände under dagen och vad alla borde tänka på. Dessutom gjorde vi noggranna arbetsberedningar och gick skyddsronder.

WTC certifierad med högsta LEED-nivån Platinum

Vi har ett mycket gott samarbete med Växjö kommun och delar deras gröna värderingar.

WTC Växjö har certifierats enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEEDs högsta nivå, Platinum. Byggnaden bedömdes utifrån områden som exempelvis materialval, inneklimat, energianvändning, vattenförbrukning och placering.

Placeringen av byggnaden är viktig då man ville förtäta staden, inte exploatera på tidigare orörd mark och använda befintlig infrastruktur. Med Resecentrum ett stenkast ifrån byggnaden finns en rad buss- och tågavgångar dagligen som gör att fler kan resa kollektivt till och från arbetet. Väl tilltagna cykelparkeringar samt dusch- och omklädningsmöjligheter gör det lättare att cykla, springa eller gå till jobbet.

Grönt tak gynnar staden

Byggnaden har ett grönt tak på terrassen på plan nio vilket har många fördelar i en stad. Det gröna taket tar hand om en del av dagvattnet och minskar därmed belastningen på dagvattensystemen, något som blir viktigare med ökade extremväder. Dessutom producerar det gröna taket syre genom fotosyntesen och kan bidra till renare stadsluft. Gröna tak bidrar inte till lokal uppvärmning av städer.

Under byggnationen valde vi kemikalier och material som ska vara så hälso- och miljövänliga som möjligt. Vi har skapat en god inomhusmiljö för hyresgästerna genom att minimera emitterande produkter. Av samma anledning var vi under produktionen noggranna med att inte sprida partiklar och damm till installationer och absorberande material.

Minimerat byggavfall

Byggavfall som går till deponi minimerades. Vi planerade noggrant avfallsfraktioner genom att kolla på olika skeden i produktionen och utredde vilket slags avfall som förekom när. Mineralull och gips förvarades skyddat och kunde därmed tas omhand av tillverkarna för återanvändning.

Vi arbetade i stor utsträckning med Skanskas standardlösningar för fasad, täta väggar och andra delar. Genom att använda hela vår kunskapsbank, har vi skapat en grön byggnad som är ekonomiskt försvarbar att bygga.

Grön arbetsplats

Under själva byggprocessen var projektet en Grön arbetsplats, som är vår egen miljömärkning. Det betyder att vi återvann 100 procent av avfallet, använde snålspolande kranar, använde enbart godkända kemikalier ur miljöhänseende, körde arbetsfordon på ett sparsamt sätt och på andra sätt försökte skona miljön.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading