c

Flemingsbergsdalen, Stockholm

  • Flemingsbergsdalen är en stadsdel med fokus på miljö, hållbarhet, hälsa och kunskap.
  • Markarbetena har bestått av sprängning, schaktning och pålning.
  • Under 25 år har vi gratis lånat ut marken till infartsparkering.
  • Det närliggande järnvägsspåret medförde att teamet behövde gå försiktigt fram.
  • Den största utmaningen i projektet var att inte sätta begränsningar inför framtiden.
  • Flemingsbergsdalen
  • Flemingsbergsdalen
  • Flemingsbergsdalen

Den gröna kunskapsstaden

I Flemingsberg utanför Stockholm har Skanska utvecklat en ny stadsdel i egen regi. Flemingsbergsdalen ligger i Huddinge kommun utanför Stockholm. Etapp 1 bestod av 184 hyreslägenheter, ett sportcenter med läktare för 400 åskådare, handel och ett torg. Dessutom flyttade vi en väg cirka 500 meter för att alla nya byggnader skulle få plats. Sommaren 2017 stod allt klart.

Utmaning att behålla flexibiliteten

Den största utmaningen i projektet var att inte sätta begränsningar inför framtiden.

– Att behålla flexibiliteten för framtida möjligheter var en riktig utmaning. Alla beslut i befintliga projekt kan påverka framtiden. Det krävs helt olika förutsättningar gällande el, kyla, utformning och annat för kontor, köpcentrum eller vårdservice. Vi skulle inte bara bygga några hus, vi utvecklade hela stadsdelen. Det säger Patrik Lindqvist, affärsutvecklare.

Spaden i backen 2014

Skanska har verkat i Flemingsberg länge. Vi var med och byggde rättscentrum och har ägt den mark vi nu bygger på sedan 1989. Under 25 år har vi gratis lånat ut marken till infartsparkering. Efter noggrann projektering satte vi hösten 2014 spaden i backen och skapar nu en regional stadskärna med blandad bebyggelse. Att vi har tänkt rätt, bekräftas av intresset: hyresfastigheten är såld till en långsiktig förvaltare, ICA Maxi hyr handelsplatsen och kommunen hyr sporthallen.

Markarbetena bestod av sprängning och pålning. Det närliggande järnvägsspåret medförde att teamet behövde gå försiktigt fram. Patrik Lindqvist, berättar:

– Vi behövde hålla koll så banvallens läge inte förändrades. Om man slår ner pålar i den befintliga marken så trycks jord och massor åt sidan. Eftersom vi var 30 meter från spåret så behövde vi borra och ta upp leran först innan vi kunde slå ner pålarna.

2017 stod allt klart

Nya ledningar drogs för bland annat fjärrvärme, fiber och vatten under våren. Samtidigt anlades den nya Björnkullavägen som öppnades efter sommaren. Vi gjöt även grunden för byggnaderna.

Under sommaren och hösten reste vi sedan stommarna. Sporthallen har två stora planer som kan delas av till flera mindre. Den ena hallen har en läktare för 500 personer, vilket tidigare saknades i Huddinge. Här finns numer även fler idrottssalar och ett kafé. De fyra bostadshusen har en kommersiell bottenvåning med butiker och sex bostadsvåningar. Det stod klart för inflyttning våren 2017.

I vårt uppdrag ingick även markarbeten och finplanering i området. Vi satte kantsten, anlade en park, skapade parkeringsytor och byggde ett torg.

Säkerhet framför allt

Mycket folk rörde sig i området eftersom en infartsparkering, rättscentrum, sjukhus och tågstation fanns runt hörnet. Det ställde extra stora krav på säkerheten för tredje man. Vi hade tydliga avspärrningar och skyltningar för att folk inte ska hamna fel. Lika viktig var säkerheten för alla som jobbade i projektet. Noggranna arbetsberedningar och skyddsronder hjälpte oss att undvika olyckor.

Fina förutsättningar för grönt resande

Stockholm växer så det knakar och en viktig del i hållbar utveckling är att bygga ut staden. Genom att bygga bostäder, rekreationsmöjligheter och service har vi hjälpt till att göra Flemingsberg till en attraktiv boendemiljö.

Flemingsbergsdalens läge ger förutsättningarna för grönt resande. Resan till Stockholm city går på 19 minuter med pendeltåget och det är lätt att ta tåget till möten i Göteborg, Malmö eller andra delar av Sverige. Flemingsbergs tågstation har lika många resenärer som Uppsala station och antalet ökar i takt med att stadsdelen växer.

En grön mötesplats

I området finns Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Södertörns högskola. Polishögskolan har flyttat hit och KTH har byggt ett utbildningshus för medicinteknik med plats för 800 studenter. Röda Korset har också flyttat sin utbildning till området. Det stora behovet av hyreslägenheter har därmed ökat.

Högskolornas etablering i området tillsammans med privata kunskaps- och forskningsföretag har gett en speciell atmosfär. Här har vi skapat en mötesplats för studenter och forskare. Lägg även till vårt gröna byggande så får du en grön kunskapsstad. I Flemingsbergsdalen använde vi Skanskas samlade kunskap om hållbarhet. Skanska har tagit fram ett verktyg, Gröna kartan, som visar hur grönt ett projekt är enligt ett antal parametrar. Det använde vi för att mäta och följa upp olika delar.

Beprövade metoder gjorde att vi kunde skapa gröna hus till ett rimligt pris. Sporthallen och ICA Maxi certifierades enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED, nivå Guld. Målet för bostadshuset var certifieringen Miljöbyggnad och Björnkullavägen kom att certifieras enligt CEEQUAL, ett internationellt certifieringssystem som bedömer hållbarhet inom mark- och anläggningsprojekt.

– För Skanska är det en självklarhet att bygga grönt eftersom vi vill utveckla hållbara samhällen. Men gröna fastigheter är även ett krav från investerare, därför är det en risk att inte bygga hållbart, säger Patrik Lindqvist.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading