c

Stenkonservering

Vackra byggnader och föremål i sten bevaras med hjälp av vår expertis och erfarenhet. Genom skadeinventering, åtgärdsprogram, vårdplaner, kontroll och besiktningar arbetar vi långsiktigt.

I över ett kvarts sekel har vi arbetat med stenkonservering i olika former. Hela fasader, portaler, fristående skulpturer, gravstenar, dopfuntar och annan dekorativ arkitektonisk utsmyckning är några exempel på vad vi arbetar med.

Objekt från olika tidsepoker

Bland våra uppdrag finns allt från 4 000 år gamla hällristningar till hus byggda på 2000-talet. Magnus Ladulås gravöppning är vi extra stolta över att ha medverkat vid. Vi utför uppdrag åt staten, kommuner, kyrkor och privata beställare.

Kompetensområden

Hos oss som jobbar med stenkonservering på Skanska, finns en stark yrkesstolthet. Genom att bevara skulpterad och bearbetad sten, hjälper vi till att skydda vårt kulturarv. Våra stenkonservatorer är högskoleutbildade och våra stenhuggare har mästarbrev i bildhuggning. Samtliga assistenter har konstnärlig bakgrund och lång erfarenhet.

Vi är inriktade på projektering och totalentreprenad, men arbetar även ofta i generalentreprenader. Vår kompetens spänner över följande områden:

Konsultverksamhet

 • Skadeinventering, åtgärdsprogram och vårdplaner.
 • Besiktning och kontroll.

Konservering

 • Arkitektoniska detaljer (portaler, festonger, gesimser, fönsteromfattningar med mera).
 • Fristående skulptur.
 • Gravstenar med konst-/kulturhistoriskt värde.
 • Kyrkoinventarier (dopfuntar, altare, epitafier, sarkofager etcetera).
 • Metall i samband med sten, keramik och gips (stuck).

Restaurering

 • Stenbyte.
 • Nyhuggning, rekonstruktion av skulpterad sten.
 • Demonterings- och monteringsarbeten.
 • Konservering och restaurering av dekorativa putser.
 • Ädelputs, dekormålad puts, sgraffito.

Skanska är medlem i Fibor, en branschorganisation för konsult- och entreprenadföretag verksamma inom byggnadsvård. Dessutom är alla våra stenkonservatorer medlemmar i Nordiska konservatorförbundet Sverige.

Vårdplaner

Vid konservering och restaurering finns inte bara ett svar på vad som är bäst att göra. Vi skadeinventerar, upprättar åtgärdsprogram och vårdplaner samt utför kontroll och besiktningar. Vårdplaner har på senare år blivit alltmer efterfrågade som ett viktigt planeringsinstrument. I samarbete med beställaren kommer vi med förslag på en lämplig lösning för de arbeten som ska utföras och när de behöver genomföras.

Så arbetar vi

Utomhus orsakas skadorna av vatten, temperaturskillnader och luftföroreningar. Inomhus handlar det främst om mekaniska skador.

Det första steget i arbetet handlar om att värdera tillståndet i fasaden eller stenföremålet. Utifrån den analysen föreslår vi lämpliga konserverings- och/eller restaureringsmetoder och material. Därefter uppskattar vi arbetsinsatsens storlek och upprättar en budget och tidplan.

Arbetet utförs vanligtvis på plats. Mindre objekt kan transporteras och åtgärdas i vår ateljé. På begäran sker uppföljning, tillsyn och punktvisa insatser vid behov.

Väletablerade arbetsmetoder

Våra arbetsmetoder är väletablerade och bidrar till ett långsiktigt bevarande. Vi har god kännedom om både traditionella och moderna material. Metoder och material som bryter ner materialen på sikt använder vi inte. Ofta arbetar vi med kulturfastigheter och är insatta i de särskilda lagar som gäller. Den speciella hänsyn som då måste tas, är en självklarhet i vårt arbete.

Senast uppdaterad: 2017-03-20