c

Vinterglätt - specialanpassad betong för gjutning vintertid

Vinterglätt är en betong som är speciellt framtagen av Skanskas betongverksamhet för att underlätta vintergjutningar.

Betonggjutning vintertid kan vara knepigt då vinterklimatet ställer högre krav på betongen. Temperaturer under +10 grader celcius innebär att hållfasthetstillväxten sker långsamt i betongen. Vid ännu lägre temperaturer finns det risk för tidig frysning. För att kunna slipa/glätta betongytor i rimlig tid under vinterperioden krävs en specialanpassad betong.

Vinterglätt är en betong som är speciellt framtagen av Skanskas betongverksamhet för att underlätta vintergjutningar. Fördelen med denna betong är att den möjliggör färdigställande av betongytor inom ordinarie arbetstid även vid låga lufttemperaturer. Vinterglätt ger lägre arbetskostnad genom minskat övertidsarbete. Den minimerar även risken för kvalitetsproblem med frostskador i betongen.

Senast uppdaterad: 2019-09-10