c

Nya Karolinska Solna

Nya Karolinska Solna är Skanskas största projekt någonsin. Det går åt stora mängder betong i ett sådant här projekt och kraven är höga. Vi har utvecklat nya betongrecept och hade under flera år en mobil fabrik på arbetsplatsen.

När ett av världens mest hållbara universitetssjukhus byggs är kraven från projektorganisationen höga. Nya Karolinska Solna är ett projekt men i praktiken består det av av fem faser lever sitt eget liv. Det går att jämföra det med att leverera betong till fem stora byggarbetsplatser.

Mycket betong på kort tid

Den stora utmaningen har varit att leverera stora volymer betong på väldigt kort tid, ofta med väldigt kort varsel. Redan i upphandlingen kom vi fram till att en mobil betongfabrik borde byggas på projektplatsen. På så sätt kunde vi leverera betong snabbt och flexibelt.

Nya betongrecept och provgjutningar

Det har varit en stor fördel för våra betongexperter att finnas på plats och fånga upp alla önskemål. I det här projektet har vi forskat mycket, utvecklat nya betongrecept och gjort provgjutningar. Vi har arbetat hårt för att för att hitta den optimala betongkvaliteten för olika användningsområden.

Väldigt stora ytor, höga krav på ytnoggrannhet och lägsta möjliga totalkostnad är några faktorer vi har jobbat med. Det var även viktigt att få fram betongrecept som fungerar att pumpa 150-200 meter. Vi har lagt ner mycket tid på att hitta betong som är bra för konstruktionen och som samtidigt fungerar för själva byggprocessen. 

“Om du vill minimera krympningen i betonggolv vill du ha betong med lite vatten och många stora stenar. Ska betongen pumpas är önskemålet det omvända.”
Johan Ahlqvist, avdelningschef

Kortare transporter skonar miljön

Genom att producera betong på plats har vi kunnat korta ner transporterna från 10 kilometer till cirka 300 meter. Det är bra både för miljön och ur ett logistikperspektiv. Hållbarheten är ett viktigt krav i projektet.

Liten yta kräver mycket planering

Det har varit väldigt trångt inne på området. Vi hade en yta på 3000 kvadratmeter vilket är lika stort som ett par villatomter. Vår betongfabrik var en av de fabriker i Sverige som producerade mest i hela Sverige. Även fast vi hade fabriken på plats, har sju betongbilar levererat inne på området. Logistiken har krävt mycket planering. Att klara det på ett säkert sätt utan några allvarliga olyckor har varit en stor utmaning.

När projektet växte fick vi inte plats längre och flyttade vår fabriken till Farsta. I stället producerar vår nybyggda fabrik i Solna betong till projektet. Totalt kommer vi att ha levererat 140 000 kubikmeter betong till Nya Karolinska Solna.

Korta fakta

Projektnamn: NKS
Ort: Solna
Kund: Stockholms läns landsting
Start (år): 2011
Färdigställt (år): 2018

Senast uppdaterad: 2017-02-28