c

Norsborgsdepån, Botkyrka

I Norsborg, söder om Stockholm, har Skanska anlagt en ny tunnelbanedepå där tunnelbanetåg förvaras under natten. En viktig del i projektet är den sprutbetong som bergrummen har klätts med.

Norsborgsdepån består av tre bergrum som är 450 meter långa och mellan 20 och 24 meter breda. Vid alla tunnel- och bergrumsprojekt är det viktigt att säkra berget för att förhindra att sten faller ner. Det gör man genom att spruta upp betong med sprutrobotar.

Skapade nytt betongrecept

Redan i anbudsskedet lade vi ner mycket energi på att utveckla det optimala betongreceptet. Det handlade om att utveckla en betong som gick lätt att spruta och fastnade på berget och som samtidigt var hållbar. 

Betongen behöver armeras för att den inte ska spricka. I stället för armeringsnät tillsatte vi stålfiber i betongen. Även detta var ett stort arbete; i laboratorier testade vi vilken stålfiber som gav bästa tekniska egenskaper i förhållande till pris. 

“Satsningen på att få fram rätt betongkvalitet lönar sig. Den är en stor fördel när Skanska lämnar anbud på andra entreprenader.”
Johan Ahlqvist, avdelningschef

Efter grundligt forsknings- och utvecklingsarbete fick vi fram den betongsort och typ av stålfiber som tillsammans gav en optimal kvalitet. Givetvis i förhållande till en rimlig kostnad.

Under tunneldriften sprängdes berg och fraktades ut. Därefter var det dags att spruta upp betongen. Det handlar om leveranser med kort varsel vilket har inneburit en del natt- och helgarbete. Dialogen har varit bra mellan projektchef, platschefer, betongexperter och vår betongfabrik i Farsta. Därmed har vi kunnat planera betongarbetet på ett bra sätt.

Naturmaterial innebär många tester

I laboratoriemiljö tog vi fram det optimala betongreceptet men vi arbetar med naturmaterial. En grusås eller ett berg förändras under resans gång och det gäller att utföra kontinuerliga tester. Vi hade folk på plats i Norsborgsdepån som iakttog hur betongen fungerade och justerade den utifrån resultaten.  

Betong innehåller cement; tillverkningen av cement innebär utsläpp av koldioxid. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att optimera en betongkvalitet så det går åt så lite betong som möjligt. Målet är att ha så lite återstuds som möjligt, det innebär att så lite betong som möjligt ska falla ner från tak och väggar. I Norsborgsdepån gick det åt 7 200 kubikmeter sprutbetong vilket är betydligt mindre än om kvaliteten hade varit sämre.

Säkerhetsgenomgång inför betongleveranser

I början av projektet hade vi flera startmöten för att planera leveranserna. In- och utfarten var vid en trafikerad väg med hög hastighet. En viktig del i projektet var att hitta en lösning på detta. Trafikljus styrde trafiken in och ut från projektet. Dessutom hade vi en säkerhetsgenomgång med våra chaufförer: för att få leverera till projektet måste de ha kunskapen hur det skulle fungera på projektet. Dessutom följde vi säkerhetsregeln att alla chaufförer har radiokontakt med den som är nere i tunneln innan nedfart. 

Korta fakta

Projektnamn: Norsborgsdepån
Ort: Botkyrka
Kund: Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting
Start (år): 2013
Färdigställt (år): 2014

Senast uppdaterad: 2017-02-28