c

Akademiska sjukhuset, Uppsala, betong

Skanska bygger en ny vård- och behandlingsbyggnad vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Som en del i det projektet har vi gjort en av våra största betonggjutningar någonsin. En fantastisk laginsats och god planering är de viktigaste framgångsfaktorerna.

Vi på Skanska är med och bygger framtidens moderna sjukhus i Uppsala. En viktig del i detta arbete är J-huset, där lokaler skapas för vård- och behandlingsverksamhet inom onkologi, strålbehandling och kirurgi. De första våningarna upp till markplan är platsgjutna konstruktioner. Över de strålningsbunkrar där patienter ska strålbehandlas mot exempelvis cancer, har vi gjutit ett tre meter tjockt takbjälklag. Den enorma betonggjutningen ägde rum i juni 2016.

2 500 kubikmeter betong under 28 timmar

Under 28 intensiva timmar skulle 2 500 kubikmeter betong produceras och gjutas. Planeringen var minutiös och pågick i sex veckor innan själva gjutningen ägde rum. Vi hade möten med alla inblandade för att koordinera produktion och logistik.

Den enorma mängden betong var en stor utmaning. Vår betongfabrik i Olunda fick uppbackning av Bålstafabriken för att vi skulle få fram tillräckligt mycket betong.

Taggat team gav allt

Teaminsatsen var kanske den största framgångsfaktorn i projektet. 28 lastbilar körde enligt ett noggrant planerat schema mellan fabrikerna och arbetsplatsen. Vi hade tre betongpumpar på arbetsplatsen för att täcka den enorma ytan. Provtagare fanns hela tiden på plats på fabrikerna och arbetsplatsen för att kontinuerligt kontrollera betongen. Alla på arbetsplatsen, i fabrikerna och i lastbilarna var väl förberedda och hade hela tiden en tät dialog.

"Det var riktigt häftigt att se att alla var så taggade. Planeringen fungerade väldigt bra. Alla visste vad de skulle göra och kände sig trygga."
Carolina Moodysson, key account manager

Många fördelar med självkompakterande betong

Hela gjutningen är gjord med självkompakterande betong som flyter ut i gjutformen utan att den behöver vibreras. Traditionell betong kräver en vibreringsinsats för att få betongen att omsluta armering och fylla ut formen. Genom att använda självkompakterande betong kan vi förkorta gjuttiden. Dessutom förbättras arbetsmiljön avsevärt när det tunga vibreringsmomentet kan utelämnas. I en betonggjutning av den här storleken är fördelarna extra stora.

De platsgjutna konstruktionerna blev klara under sommaren 2016, under vintern 2016/2017 är de avslutande pågjutningarna i sitt slutskede.

Korta fakta

Projektnamn: Betonggjutning J-huset, Akademiska sjukhuset
Ort: Uppsala
Kund: Akademiska Hus
Start (år): 2016
Färdigställt (år): 2017

Senast uppdaterad: 2017-01-24