c

Produkter

Rätt asfalt till ditt projekt är vårt fokus. Vi har en mängd olika asfaltsorter för dina behov. Vi återanvänder asfalt i våra produkter över hela landet för att minska miljöpåverkan för ett mer hållbart samhälle.

Standardbeläggningar

  • ABT, slitlager till lågtrafikerade ytor
  • ABS, slitlager till högtrafikerade ytor
  • ABb, bindlager för tungt trafikerade ytor
  • AG, bärlager för tungt trafikerade ytor

Tankbeläggningar

  • Indränkt makadam
  • Ytbehandling
  • Försegling

Specialbeläggningar där särskilda krav ställs

Halvvarma beläggningar

  • Mjog, Halvvarm beläggning för lågtrafikerade vägnät
  • Mjag, Halvvarm beläggning för lågtrafikerade vägnät
Senast uppdaterad: 2020-10-22