Grön asfalt låg klimatpåverkan

Grön asfalt

Asfalt med lägre fossil koldioxidbelastning. Skanskas gröna asfalt är en del av vårt arbete mot att bli ett klimatneutralt företag.

Sverige har 8 000 mil belagd väg som ständigt behöver underhållas. Varje år tillverkas det därför cirka 7,5 miljoner ton asfalt. Det är en produktion som påverkar miljön genom hela processen – från utvinning av massor till färdig beläggning.

Skanskas gröna asfalt tillverkas i ett verk som använder fossilfritt bränsle, har hög återvinningshalt och innehåller i vissa fall även biobindemedel. På så sätt skapar vi en asfalt som ger stora miljövinster.

Läs mer i artikeln "Vägen är utstakad mot klimatneutral asfalt"

Fossilfritt bränsle

Tillverkningen av asfalt sker i asfaltverket i höga temperaturer och tidigare har nästan all uppvärmning skett med hjälp av fossila bränslen. Under senaste åren har vi på Skanska konverterat allt fler av våra asfaltverk till att drivas av fossilfritt bränsle och därmed lämna tiden bakom oss då tillverkningen är beroende av fossila bränslen.

Återanvändning av asfalt

Nyproducerad asfalt utgår till stora delar av krossat berg. Vi på Skanska försöker minimera vår miljöpåverkan redan i livscykelns första steg.

På den svenska marknaden återvinns i genomsnitt 15 till 20 procent av asfalten. Vi strävar efter att använda så mycket returasfalt som möjligt. Det innebär att vår gröna asfalt innehåller upp till 70 procent returasfalt som tidigare legat som beläggning på våra vägar.

Fossilfritt bindemedel

Tillsammans med en leverantör har vi utvecklat ett nytt fossilfritt bindemedel. Utvecklingsprojektet har hållit på i fem år och bindemedlet tillverkas genom en hållbar produktion på leverantörens bioraffinaderier i Sverige och Finland. Produkten skapar en koldioxidsänka genom att en viss mängd biogent kol binds in i produkten i stället för att släppas ut som koldioxid. På vårt verk i Borlänge kan vi idag byta ut delar av bindemedlet bitumen mot ett fossilfritt bindemedel.

Vill du veta mer?

Teknisk specialist

Kenneth Olsson

Teknisk specialist

Henrik Sjöholm