c

Asfalt och miljö

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och miljöanpassa vår massatillverkning. Detta gör vi bland annat genom att arbeta med återvinning av returasfalt, ha lägre produktions-temperaturer och värmeisolera våra verk.

Vi arbetar hela tiden med att förbättra och förnya vår teknik i tillverkningsprocessen, exempelvis användandet av gröna bränslen och energibesparande metoder, återvinning av returasfalt och värmeisolering av våra verk.

Skanska har asfaltslaboratorier över hela landet för att kunna kvalitetssäkra våra produkter. Självklart är vi ISO-certifierade inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

Vi erbjuder långsiktigt hållbara helhetslösningar med asfaltmassa och utläggning. Genom att tidigt planera projekten tillsammans med dig som kund gör att vi kan hitta den bästa lösningen till den lägsta totalkostnaden.

Senast uppdaterad: 2020-08-19