c

Produkter och tjänster

Vi är en del av ett stort ekosystem inom bygg- och anläggningsbranschen som tillhandahåller produkter och tjänster till många projekt i hela Sverige. Välj mellan en mängd klimatförbättrade produkter och tjänster för ditt byggprojekt.

Asfalt

Skanska är idag en av de största asfaltproducenterna och utläggarna i Sverige. Vi har både mobila och fasta asfaltfabriker i hela landet.

Läs mer om asfalt

Betong

Vi vet hur fabriksbetong fungerar och har fabriker i hela landet. Vi hittar alltid innovativa och kostnadseffektiva lösningar för just ditt projekt.

Läs mer om betong

Skanska Direkt

Skanska Direkt genomför ombyggnationer, nybyggnationer och energiåtgärder runt om i landet.

Läs mer om Skanska Direkt

Grundläggning

Vi genomför grundläggning av byggnader, broar, hamnar, kajer och bostäder. I våra egna fabriker tillverkar vi pålar och beslag som passar till just ditt projekt.

Läs mer om grundläggning

Grus och kross

Skanska levererar grus-, sten- och bergprodukter, betonggrus, asfaltmaterial, vägbyggnadsmaterial och banverksmakadam.

Läs mer om grus och kross

Infraservice

Vi hjälper dig med allt som rör trafikanordningar, drift och underhåll och anläggningsarbeten. Varje dag, dygnet runt.

Läs mer om infraservice

Maskinuthyrning

Vi kan hjälpa företag med maskiner och utrustning genom hela projektet. Vi hyr ut maskiner och utrustning och kan även bistå med tjänster.

Läs mer om maskinuthyrning

Teknisk spetskompetens

Vi arbetar med produktionsanpassad projektering, teknisk kvalitetssäkring av projekt och effektivisering av byggprocessen.

Läs mer om vår tekniska spetskompetens