c

Oceanpiren, Helsingborg, exploateringsprojekt

Genom övertäckning, stabiliserande fyllnader mot gamla kajlinjer, rivningsarbete och betongreparationer förvandlar vi Oceanpiren till byggbar mark.

Genom övertäckning, stabiliserande fyllnader mot gamla kajlinjer, rivningsarbete och betongreparationer förvandlar Skanska Oceanpiren till byggbar mark.
1 av 3 Skanska utför övertäckning av botten vid oceanpiren, Helsingborg
Uppdraget innefattade övertäckning av förorenade bottensediment, stabiliserande fyllnader mot gamla kajlinjer, rivningsarbete samt betongreparationer. Oceanpiren, Helsingborg.
2 av 3 Stabiliserande fyllnad behövdes för att skapa byggbar mark i havet. Oceanpiren, Helsingborg
Skanska har flyttat hamnen 60 meter ut och samtidigt skapat en bättre vattenmiljö. Kran, Oceanpiren, Helsingborg.
3 av 3 Inre delen av hamnen har flyttat 60 meter ut. Kran, Oceanpiren, Helsingborg

Oceanpiren som är en del av Helsingborg Hamn ska så småningom omvandlas till stadsbebyggelse. För att möjliggöra detta måste marken först bli byggbar och förstärkningsarbete behöver genomföras. Under hösten 2016 fick vi på Skanska i uppdrag att skapa ny byggbar mark genom utfyllnader i havet. Uppdraget innefattar också övertäckning av förorenade bottensediment, stabiliserande fyllnader mot gamla kajlinjer, rivningsarbete samt betongreparationer.

En pilotyta för att hitta de bästa metoderna

Arbetet påbörjades samma höst. Under oktober och november genomfördes en förplanering i projektet. I den ingick det att göra en så kallad pilotyta för att hitta de bästa metoderna och materialen till projektet. Eftersom vi under projektet skulle övertäcka en del av botten så testade vi att lägga ut olika material och tjocklekar på vår provyta. Vi testade i olika zoner och lät materialet ligga under en viss tid. Vi hade diverse kontrollmetoder till vår hjälp.

Aktivt kol i krossen

Pilotförsöket landade i att verkligheten faktisk var bättre än vad vi hade trott innan och vi kunde genomföra övertäckningen med väl utvalda materialval. För att ytterligare sänka föroreningsgraden så har vi blandat in två procent aktivt kol i gruset till övertäckningen. Detta bidrar till långsiktigt bättre vattenliv och efterlämnandevärde.

Flyttat ut hamnen 60 meter

Under sommaren 2017 arbetade vi med att bygga stabiliserande slänter och ny mark i Oceanhamnen. Vi har tagit den inre delen av hamnen och flyttat den 60 meter ut. De gamla sponterna var helt sönderrostade och i behov av stabilisering.

Bidra till bättre vattenmiljö

Projektet vid Oceanpiren kommer bidra till en bättre vattenmiljö. Vi har täckt över förorenat sediment och arbetar intensivt med att hålla nere grumlingsvärdet i vattnet. Vi har därför monterat en så kallad bubbelledning, en slang med trycksatt luft som ligger på botten och bryter grumlingen. På så sätt hålls grumlingsvärdet nere.

Projektet planeras vara färdigt i slutet av 2017 och slutbesiktning kommer ske i början av 2018

Senast uppdaterad: 2018-07-10