c

Ärrarps ängar, Ängelholm, exploateringsarbete

Ärrarps ängar i Ängelholm ska bebyggas och förvandlas till ett stort bostadsområde. Skanska har fått i uppdrag att förbereda området och göra det byggklart.

Vi fick exploateringsprojektet i mars 2017. Uppdraget består av att bygga ut gator, lägga ledningar och fjärrvärme, bygga en lekplats, anlägga ett dagvattenmagasin samt bygga en bullervall.

Ytan vi arbetar med är på 68 000 kvadrat. På området har det tidigare funnits ett gammalt grustag. Vi har behövt sanera förorenade dieselmassor som vi inte visste fanns innan projektet påbörjades.

Nytt spill- och dagvatten

Vi började med att dra in nytt spillvatten, dagvatten och dricksvatten till området. Detta hämtade vi från det kommunala ledningsnätet. Vi har även grävt och förberett för el, opto och fjärrvärme som de lokala aktörerna Öresundskraft och Bjärekraft ska dra in.

200 procent mer regn

Exploateringsprojektet har rullat på enligt plan. Dock har Ängelholm haft 200 procent mer regn än normalt under sommaren och hösten 2017. Detta har satt käppar i hjulet och gjort att vi behövt anpassa oss efter det.

Gammal åkermark blev bullervall

Marken som vi arbetat med har varit gammal åkermark med matjord. Under projektet så fick vi omkring 10 000 kubik med överskott av matjord. Det har vi använt som fyllnad i en bullervall samt på område istället för att frakta bort.

Nytt bostadsområde

Exploateringsarbetet ska slutbesiktigas till jul 2017 och då kommer marken vara redo för kommande byggnader. Så småningom är tanken att Ärrarps ängar ska förvandlas till ett helt nytt bostadsområde. Här planerar Skanska Nya Hem att bygga 70 villor och kedjehus med äganderätt. Utöver det ska de även bygga omkring 50 bostadsrätter genom vårt koncept Boklok.

Tillsammans med vårdbolaget Attendo bygger Skanska också ett vård- och omsorgsboende på området.

Senast uppdaterad: 2017-11-10