Safety Week

Safety Week – Skanskas största arbetsmiljösatsning

Safety Week är Skanskas årliga globala initiativ med fokus på hälsa och säkerhet. Vår målsättning är att våra arbetsplatser ska vara säkra och hälsosamma.

En förutsättning för att nå våra mål är att vi alla engagerar oss, tar ansvar och bryr oss om varandra på våra arbetsplatser. För att uppmärksamma detta anordnar vi årligen Safety Week. Det är en vecka fylld med aktiviteter med syfte att höja medvetenheten och engagemanget kring säkerheten och välbefinnandet på våra arbetsplatser.

Safety Week 2023 affisch.PNG

Årets tema:

Lärande och nyfikenhet
- vi delar och lär av varandra

Nyfikenhet är nyckeln till kunskap. Det är tillsammans vi skapar de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv.

Aktiviteter

Under Safety Week planeras aktiviteter att genomföras på våra arbetsplatser och kontor. Vi arrangerar gemensamma startmöten, tar fram filmer, material och förslag på aktiviteter, ordnar aktiviteten Skanska lär av Skanska, ett utbyte av kunskap och erfarenheter över organisatoriska gränser samt arrangerar slutmöte för reflektion.

Kontakta oss

Hör av dig och fråga oss om vårt säkerhetsarbete.

Kontakta oss som jobbar med säkerhet, hälsa och hållbarhet

På Skanska arbetar vi säkert eller inte alls

Vårt arbetssätt förebygger olyckor.

Arbetsmiljöpolicy (PDF)
Health and Policy (PDF)

Safety Week jorden runt

40 000 medarbetare och mer än 200 000 leverantörer och partners runt om i världen deltar i olika aktiviteter relaterade till Safety Week.

 

Safety Week genom åren

Genom att sätta strålkastarna på säkerhet en vecka varje år, har vi ökat säkerhetsmedvetandet i hela koncernen. På alla arbetsplatser, hos alla medarbetare, varje dag på året.

Safety Week har skapat en bra grund för vårt säkerhetsarbete