c

Tim Schnoor

”Jag har stor kunskap om ekologi, biologisk mångfald och ekosystemtjänster och deras relation till plan- och bygglagen och miljöbalken.”

Tim Schnoor är hållbarhetsspecialist på Skanska. Han har tidigare arbetat inom kommun, universitet samt inom konsultbranschen och har därmed bred förståelse för olika aktörers perspektiv.

Han har en halv brandingenjörsutbildning, en magisterexamen i miljövetenskap samt en PhD i växtekologi.

Tim Schnoor har även arbetat som forskare på Lunds universitet, som kommunekolog/miljöstrateg på Lomma kommun samt som naturvårdskonsult och chef på Ekologigruppen. Dessutom har han varit engagerad i tankesmedjan movium under flera år.

Tim Schnoors föreläsningar och ämnen

Tim Schnoors spetskompetens finns inom ekologi/ekosystemtjänster och han föreläser gärna om hur Skanska planerar grönstruktur i nya stadsdelar och byggnader.

Han talar och föreläser även om stadsutveckling med inriktning mot ekologisk hållbarhet. Samt om ekologi, biologisk mångfald och ekosystemtjänster och deras relation till plan- och bygglagen och miljöbalken

Senast uppdaterad: 2022-05-05