c

Sofia Ekerlund

”Medarbetarna är företagets viktigaste resurs, det är de flesta företag eniga om. Trots det så ökar ohälsan och sjukskrivningarna. Vi vet att kontorets utformning har en stor påverkan på hur vi mår. Men går det att bygga in välbefinnande i väggarna?”

Sofia Ekerlund är ansvarig för arbetet med Hälsosamma arbetsplatser på Skanska Öresund. Hon har en bakgrund som marknadsansvarig med fokus på kommersiella lokaler och har en civilingenjörsutbildning i ryggen.

Sofia Ekerlunds föreläsningar och ämnen

Hälsosamma arbetsplatser

Idag tillbringar vi ungefär 90 procent av vår tid inomhus. Byggnadernas utformning har därför en stor påverkan på hur vi människor mår. Den byggda miljön leder till vanor och kan fungera som en katalysator för hälsosamma val.

Finns det en möjlighet att bygga in välbefinnande i väggarna och utforma byggnader där det hälsosamma valet blir det självklara valet? Kan utformningen av kontoret leda till bättre hälsa och öka känslan av välbefinnande? Och hur fungerar det i praktiken?

Hälsopilot och WELL-certifiering av egna verksamheten

På Skanska Öresund har vi drivit igenom en hälsopilot och initierat arbetet med att anpassa våra byggnader för att stödja ett mer hälsosamt arbetsliv. I ett led för att värna om våra medarbetare och erbjuda en mer hälsosam arbetsplats arbetar vi nu med en WELL-certifiering av fastigheten Klipporna där vi sitter.

Senast uppdaterad: 2019-05-06