c

Sofia Ekerlund

”Hållbara medarbetare och arbetsplatser är min drivkraft. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Det är inte bara omtanke att satsa på hälsa – det är affärsnytta.”

Sofia Ekerlund är uhyrnings- och marknadschef på Skanska Öresund. I grunden är hon civilingenjör inom väg och vatten.

Skanska Öresund strävar efter att vara ledande när det gäller att utveckla och leverera hållbara lokaler som bidrar till kundernas framgång.

Framtidens arbetsplatser är under omformning. Nya sätt att arbeta och mötas, förändrade samarbetsformer, snabb teknikutveckling, en ökad nyfikenhet på delade funktioner som service, mötesrum och kringtjänster och ett allt större fokus på hållbarhetsfrågor är några av alla de frågor som vi arbetar med. Vi vet också att välmående, glada, innovativa kollegor som stöttar varandra är bästa sättet att nå framgång – både för oss själva och våra kunder.

Sofia Ekerlunds föreläsningar och ämnen

Arbetet kring hälsosamma arbetsplatser

Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Det är inte bara omtanke att satsa på hälsa – det är affärsnytta. Om man tittar på ett genomsnittligt företags driftskostnader så står energiförbrukning för en procent, lokalkostnader för nio procent och personalkostnader för nittio procent Låt oss fokusera på de nittio procenten. Tänk om vi skulle kunna öka produktiviteten och minska frånvaron genom att satsa på hälsan. Även små förändringar i medarbetarnas hälsa skulle ge stora vinster då de står för en så stor del av kostnaden.

Vi spenderar nittio procent av vår tid inomhus – och vi är med och skapar många av de miljöer vi vistas i – hem, sjukhus, skolor och kontor. Den byggda miljön leder till vanor och kan fungera som katalysator för hälsosamma val. Som samhällsbyggare har vi på Skanska ett ansvar att se till att de miljöer vi bygger ger rätt förutsättningar för de människor som sedan ska bo eller arbeta där.

Senast uppdaterad: 2019-05-06