c

Dagmar Gormsen

”Jag brinner för att integrera affärsutveckling och hållbarhetsarbete. Det handlar inte om antingen eller utan både och. Jag vill driva utvecklingen mot att vi hanterar hållbarhetsfrågor ur ett helhetsperspektiv där Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling visar vägen.”

Dagmar Gormsen är hållbarhetsspecialist inom hållbar stadsutveckling och social hållbarhet på Skanska.

Hon har varit med att utveckla Skanskas arbetssätt inom dessa frågor och drivit spjutspetsprojekt inom social hållbarhet samt ansvarar för att driva hållbarhetsarbetet kopplat till Skanskas första Citylabcertifierade stadsdel.

Dagmar Gormsens föreläsningar och ämnen

Design för samhällsnytta – Skanskas arbetssätt för social hållbarhet

Hur kan vi som utvecklare och byggaktör arbeta konkret med social hållbarhet och utveckla hälsosamma och inkluderande samhällen? Skanskas projekt utgår alla från vårt arbetssätt Design för samhällsnytta.

Det innebär att vi tillsammans med våra kunder börjar med att lyssna av behoven i samhället, involverar berörda aktörer och sedan konkretiserar hur vi bidrar till sociala värden som trygghet och gemenskap.

Lösningarna handlar om en genomtänkt utformning av hus, kvarter och områden, att människor får vara delaktiga i utvecklingen av sin stad och att vi inspirerar till utbildning och ger möjlighet att göra komma närmare arbetsmarknaden i våra projekt.

Tillsammans för hållbar stadsutveckling

I våra stadsutvecklingsprojekt har vi stora möjligheter att sätta hållbarhetsfrågor högst på agendan från början, så att de blir en naturlig del i utvecklingen av ett nytt område.

Många aspekter är viktiga här: Ett nära samarbete med kommunen och andra aktörer, att medborgare görs delaktiga i utvecklingen av sin stad samt en tidig involvering av hållbarhetsspecialister.

Finns detta på plats kan vi uppnå högt ställda mål som till exempel en stadsdel med minimal klimatpåverkan som främjar människors välbefinnande. Hör mer om hur Skanska driver dessa frågor med utgångspunkt i den svenska branschstandarden för hållbar stadsutveckling, Citylab.

Senast uppdaterad: 2018-08-13