c

Monica Westerberg

”Jag brinner för ett hållbart samhälle och allas lika värde och där alla ska kunna nå sin potential – utan onödiga begränsningar. Att få bidra till utvecklingen av byggbranschen är både inspirerande och sporrande.”

Monica Westerberg är mångfaldschef på Skanska Sverige och har under de senaste åren drivit ett förändringsarbete inom området mångfald och inkludering. Hon kommer närmast från Kantar Sifo där hon arbetat både i ledande positioner och som konsult för en rad globala företag och organisationer med strategi och förändringsarbete. Hon har stor vana att leda utvecklingsprojekt, facilitera ledningsgrupper och HR-organisationer. Monica är civilekonom, certifierad coach och styrelsemedlem i Galaxen AB.

Monica Westerbergs föreläsningar och ämnen

Vilka är framgångsfaktorerna bakom arbetet med mångfald och Inkludering?

Hur blir mångfald och inkludering en del av arbetet framåt och inte bara en samling aktiviteter som bockas av? Hur blir området konkret och greppbart bland chefer och medarbetare? Vilka kopplingar finns det till affären och vilka konkreta verktyg kan användas?

Vad innebär ett värderingsstyrt och inkluderande ledarskap?

Vad innebär egentligen en inkluderande kultur och varför är det så viktigt? Vilka motverkande krafter eller normer finns i byggbranschen och hur kan de jobbas bort? Vilken roll spelar våra chefer och ledare och på vilket sätt kan de i ord och handling bidra till ett inkluderande arbetsklimat?

Större mångfald i byggbranschen kräver att vi letar på nya ställen och på nya sätt

Många branscher har utmaningar med att hitta rätt kompetens. Så även byggbranschen. Hur kan vi tänka annorlunda än tidigare när det gäller rekrytering och utveckling av medarbetare? Vilka hinder finns och hur kan vi göra för att överbygga dessa?

Övriga ämnen

  • Fler kvinnor i byggbranschen - vad krävs?
  • Fokus på ökad etnisk mångfald - kompetensförsörjning och minskat utanförskap
Senast uppdaterad: 2019-10-23