c

Linn Areno

”Att skapa delaktighet och att se personer växa när de upptäcker något nytt är min drivkraft.”

Linn Areno arbetar som processledare inom entreprenad, förvaltning och utveckling på Skanska. Linn har arbetat inom Skanska i tre år och har innan dess arbetat på flertalet arkitekturbyråer.

Linn Arenos föreläsningar och ämnen

Informationshantering

I behovet av att jobba bort trebokstavsförkortningar så som BIM, VDC med flera så bör vi verkligen beakta informationshantering och även 3d-modeller. Vi har ett stort behov av informationskedjan och ett obrutet flöde. Nyttan finns där vi har strukturerad information

Gemensamma branschutvecklingsfrågor

Hur kan byggbranschens gemensamt utvecklas för att stärka sin position. Både som attraktiv bransch men också för att skapa en större delningskultur och möjligheten att utvecklas tillsammans.

Människa/kultur kopplat till förändring i branschen

Hur kan vi utveckla byggbranschen till att bli den hetaste branschen att jobba i? Vi behöver skapa attraktionskraft och i kombination med att vi blir mer digitala behöver vi skapa förutsättningar till att attrahera och behålla. Människan i denna resa är viktigast och är tillsammans med data nyckeln. En intressant del i detta är också skillnaden mellan förbättring och förändring samt viljan att lära

Senast uppdaterad: 2022-04-26