c

Lena Hök

”Ny teknik, processer och prioriteringar kommer vara avgörande för att möta vår tids utmaningar, både i branschen och i samhället.”

Lena Hök arbetar som executive vice president sustainability & innovation och ansvarar för koncernens innovations och -hållbarhetsarbete. Hon har tidigare arbetat som hållbarhetschef på Skandia och verksamhetschef för Skandias stiftelse ”Idéer för livet”.

Hon är också ordförande för den svenska hållbarhetskommittén i den internationella handelskammaren, International Chamber of Commerce, ICC, samt styrelsemedlem i BoKlok, som ägs gemensamt av IKEA och Skanska.

Lena Höks föreläsningar och ämnen

Byggbranschens klimatpåverkan, energiomställning, innovationskraft och ESG-frågor

Senast uppdaterad: 2022-04-26